Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Uwaga!!! informacja dotycząca Zbiorników w Przylasku Rusieckim

Aktualności | 2017-06-17 | Publikujący: Okręg PZW w Krakowie

Dotychczasowy tytuł prawny Okręgu PZW Kraków do zbiorników w Przylasku Rusieckim  jest kontynuowany. Na podstawie Decyzji nr GS-02.6844.4.3.2017.AK Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2017 roku obszar Przylasku Rusieckiego został objęty prawem trwałego zarządu przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zgodnie z intencją Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Okręg PZW Kraków pozostaje operatorem tego terenu.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (7)

 • stan75_ Data dodania: 3 miesiące temu Oceń: 13 + / -

  stan75_

  JAK WIDAĆ PROŚBA O UMIESZCZENIE TEJ DECYZJI NA ŁAMACH TEJ STRONY SKOŃCZYŁA SIĘ MILCZENIEM ZO PZW -KRAKÓW JAK I MILCZENIEM PANA ADMINISTRATORA .
  NATOMIAST JA OTRZYMAŁEM NA WNIOSEK KOPIE TEJ DECYZJI I CO SIĘ OKAZUJE ŻE ZO PZW-KRAKÓW NIE JEST STRONĄ W TEJ DECYZJI. W SKRÓCIE INFORMUJĘ KOLEGÓW WĘDKARZY NA PODSTAWIE INFORMACJI Z DECYZJI nr GS-02.6844.4.3.2017.AK Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2017,JEST TEREN DZIAŁEK WS/ZP.1-DOT.CZ.DZ.NR: 173/2,86/10 WS/ZP.2-DOT.CZ..DZ.NR: 174/5,86/10 WS/ZP.3-DOT.CZ.CZ.DZ.NR: 175/6-SĄ TO TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I ZIELENI URZĄDZONEJ PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU POD ZBIORNIKI WODNE WRAZ Z ZIELENIĄ URZĄDZONĄ STANOWIĄCĄ OBUDOWĘ BIOLOGICZNĄ NATOMIAST SPORA CZĘŚĆ AKWENÓW NP.CZ. 1,2,3, MA WPIS TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU POD ZIELEŃ URZĄDZONĄ TOWARZYSZĄCĄ ZBIORNIKOM WODNYM WRAZ Z TERENOWYMI OBIEKTAMI I URZĄDZENIAMI SPORTOWYMI I REKREACYJNYMI.ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE MA PRAWO DO ZABUDOWY ,ODBUDOWY,ROZBUDOWY,PRZEBUDOWY LUB REMONTU OBIEKTÓW NA NIERUCHOMOŚCIACH OPISANYCH.PRZYLASEK RUSIECKI ZGODNIE Z ART.10 UST.2 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 R. PRAWO WODNE (DZ.U. Z 2015 R. POZ. 469 ZE ZM.) WODY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SĄ WODAMI PUBLICZNYMI I WW. DZIAŁKI NALEŻĄ DO ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD PUBLICZNYCH.1.KAŻDEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO POWSZECHNEGO KORZYSTANIA ZE ŚRÓDLĄDOWYCH POWIERZCHNIOWYCH WÓD PUBLICZNYCH.2.POWSZECHNE KORZYSTANIE Z WÓD SŁUŻY M.INNYMI DO WYPOCZYNKU,UPRAWIANIA TURYSTYKI,SPORTÓW WODNYCH ORAZ NA ZASADACH ODRĘBNYCH ,AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.

  I UWAGA NA PEWIEN HACZYK-ZGODNIE Z WW.OPINIĄ ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE WINIEN UMOŻLIWIĆ SWOBODNE NIEODPŁATNE I NIEOGRANICZONE CZASOWO KORZYSTANIE Z WÓD ZBIORNIKÓW W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART.34 USTAWY PRAWO WODNE. I HACZYK-(WYMIENIONE UWARUNKOWANIA SWOBODA ,NIEODPŁATNOŚĆ I NIEOGRANICZENIE CZASOWE NIE SĄ OBLIGATORYJNE DLA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ JAKA ZOSTANIE ZREALIZOWANA PRZEZ WŁADAJĄCEGO NA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚĆI

 • stan75_ Data dodania: 4 miesiące temu Oceń: 12 + / -

  stan75_

  do kolegi -jozef33 wedle uchwały zo pzw KRAKÓW NIE JEST OPERATOREM ZBIORNIKA NR 1 W PRZYLASKU RUSIECKIM PODAJE CZARNE NA BIAŁYM CO NASI WŁODARZE UCHWALILI-UCHWAŁA NR 234
  z dnia 9 maja 2017 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim.
  Na mocy § 46 pkt 10 Statutu PZW ogranicza się ofertę użytkowania zbiorników wodnych w Przylasku
  Rusieckim przez pominięcie zbiornika nr 1 zlokalizowanego na działce nr ew. 175/6.
  Uchwałę podjęto większością głosów.
  Sekretarz ZO Roman Dryk Prezes ZO Edward Fornalik

  JAK WIDAĆ OGŁUPIANIE NAS WĘDKARZY TO NORMA PISZĄ JEDNO A UCHWALAJĄ DRUGIE
  A TO CO OPISUJĄ TO JAKAŚ ŻENADA GDZIE PEŁNA TREŚĆ TEJ UCHWAŁY.

 • jozef33 Data dodania: 4 miesiące temu Oceń: -9 + / -

  Rozwiń
 • stan75_ Data dodania: 5 miesięcy temu Oceń: 15 + / -

  stan75_

  POSZPERAŁEM TROSZKĘ PO URZĘDACH I OKAZUJE SIĘ ZE 1-NA PRZYLASKU PRZECHODZI WE WŁADANIE TWORU MIASTA KRAKOWA (Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. jest spółką zawiązaną przez Gminę Miejską Kraków oraz Województwo Małopolskie w celu realizacji projektu strategicznego pod nazwą „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Na przedsięwzięcie to składają się cztery odrębne zadania inwestycyjne:

  • Park Naukowo-Technologiczny „Branice”,

  • Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”,

  • Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0”,

  • Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie


  KRS: 0000546817
  NIP: 6783153839
  REGON: 360968895
  Adres: Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków
  Telefon: +48 12 348 01 55 lub +48 727 432 104
  E-mail: biuro@knhp.com.pl
  Strona internetowa: www.knhp.com.pl
  Facebook: www.facebook.com/krakownowahutaprzyszlosci
  Kapitał zakładowy: 13 428 000 zł opłacony w całości
  Biuro Spółki jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 17:00

  SKORO ZO PZW KRAKÓW NIE POCZUWA SIĘ DO RZETELNEJ I UCZCIWEJ INFORMACJI ZAPRASZAM TELEFONY DO TWORU MIASTA KRAKOWA I ZAPYTANIA DO NIEGO JAK ZAMIERZA POSTĘPOWAĆ ZE ZBIORNIKIEM I WĘDKARZAMI NA PRZYLASKU RUSIECKIM.

 • stan75_ Data dodania: 5 miesięcy temu Oceń: 19 + / -

  stan75_

  PROSZĘ OPUBLIKOWAĆ PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY W BIP-MIASTA KRAKOWA NIE ISTNIEJE TAKA UCHWAŁA CHYBA ŻE JEST TAJNA. CO TO ZA TAJEMNICA JESTEŚMY PŁATNIKAMI PZW I DOMAGAMY SIĘ PEŁNEJ RZETELNEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT.

 • stan75_ Data dodania: 5 miesięcy temu Oceń: 21 + / -

  stan75_

  W TAKIM RAZIE WYJAŚNIJCIE NINIEJSZA UCHWAŁĘ-UCHWAŁA NR 234
  z dnia 9 maja 2017 r. Zarządu Okręgu PZW Kraków w sprawie zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim.
  Na mocy § 46 pkt 10 Statutu PZW ogranicza się ofertę użytkowania zbiorników wodnych w Przylasku
  Rusieckim przez pominięcie zbiornika nr 1 zlokalizowanego na działce nr ew. 175/6.
  Uchwałę podjęto większością głosów.
  Sekretarz ZO Roman Dryk Prezes ZO Edward Fornalik
  UCHWAŁA Nr XXXVI/416/17
  Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
  z dnia 15 maja 2017
  w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania - działka nr 175/6 obr. 34 w Krakowie.
  Na podstawie § 3 pkt 4 lit. k uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w
  sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz.
  1854) oraz na wniosek Wydziału Skarbu Miasta UMK, znak GS-02.6845.4.2.2017.AK Rada Dzielnicy XVIII Nowa
  Huta uchwala, co następuje:
  § 1
  Opiniuje się pozytywnie ustanowienie prawa użytkowania do dnia 31.12.2026 r. na rzecz
  Spółki Akcyjnej Kraków Nowa Huta Przyszłości nieruchomości stanowiącej działkę nr 175/6
  obr. 34 jednostka ewidencyjna Nowa Huta na cel budowy infrastruktury rekreacyjnej z usługami
  towarzyszącymi.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
  Rady i Zarządu
  Dzielnicy XVIII Nowa Huta
  Stanisław Moryc
  Uzasadnienie:
  Projekt strategiczny „Kraków Nowa Huta Przyszłości” przyczyni się do zrewitalizowania
  poprzemysłowych terenów Nowej Huty oraz umożliwi kompleksowe zagospodarowanie terenów
  rekreacyjnych w Przylasku Rusieckim

 • lotnisko Data dodania: 5 miesięcy temu Oceń: -12 + / -

  Rozwiń