Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwały Zarządu Koła

 

ROK 2019

 

Uchwała nr 1/2019

Zarząd Koła HTS Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Krakowie na posiedzeniu

w dn. 14.01.2019r.podjął uchwałę o wysokości diet na 2019 rok. Wartość jednej diety będzie wynosić 100(sto) złotych. 

 

Uchwała nr 2/2019

Zarząd Koła HTS Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Krakowie na posiedzeniu

w dn. 14.01.2019 r. powołał stałą komisję do prowadzenia książki inwentaryzacyjnej w składzie:

Kol. Wł. Jachna – przewodniczący , kol. E. Hirschmann i kol. J. Lackosz – członkowie komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Uchwała nr 3/2019

Zarząd Koła HTS Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Krakowie na posiedzeniu

w dn.14.01.2019r. postanowił przydzielić zezwolenia gospodarcze na łowisko „Ósemka” kolegom : Z. Polanowskiemu, A. Balickiemu, A.Kornasiowi, B. Bobowskiemu i E.Hirschmannowi.

 

Uchwała nr 4/2019

Zarząd Koła HTS Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Krakowie na posiedzeniu

w dn.14.01.2019r postanowił przeznaczyć ze środków poza preliminarzowych  kwotę trzech tysięcy złotych na wykonanie i zakup biurka dla sekretarza Koła, oraz zakupienie nożyc spalinowych do żywopłotu z przeznaczeniem do organizowania stanowisk wędkarskich na zawodach.

 

Uchwała nr 5/2019

Zarząd Koła HTS Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Krakowie , na posiedzeniu

w dn. 11.02. 2019r. podjął uchwałę o wystąpieniu do Okręgowej Komisji Odznak PZW przy Zarządzie Okręgu PZW w Krakowie o przyznanie odznaczeń członkom naszego Koła :

1-Kol. Marianowi Winiarskiemu - Brązową Odznakę PZW

2-kol. Adamowi Balickiemu     - Złotą Odznakę PZW

3-kol. Robertowi Salamonowi   - Medalu „Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa”

 

Uchwała nr 6/2019

Na podstawie par. 56 ust.16 Statutu PZW, Zarząd Koła PZW HTS w dniu 11.02 2019 r. przyjął uchwałę w której upoważnia Prezesa Koła do zawarcia umowy z wyznaczonym członkiem Zarządu Koła HTS, w sprawie sprzątania pomieszczeń Koła, stałe utrzymanie czystości w lokalu,  oraz wykonywania drobnych prac konserwatorskich. Za wykonywanie powyższych czynności osoba ta będzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 170 zł (sto siedemdziesiąt złotych) miesięcznie , w kwartalnych okresach rozliczeniowych.

Na mocy tej uchwały traci moc uchwała nr 1/2016  Zarządu Koła z dn.11.01.2016 roku.

 

Uchwała nr 7/2019

Zarząd Koła HTS Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Krakowie  na posiedzeniu

w dn. 08.04. 2019r. podjął uchwałę o przeznaczeniu ze środków poza budżetowych

kwoty 200 zł (dwieście złotych) na zakup wieńca kwiatowego na pogrzeb zmarłego kol. Zbigniewa Czyżewskiego, członka i byłego Prezesa naszego Koła.

 

Uchwała nr 8/2019

Zarząd Koła HTS Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Krakowie  na posiedzeniu

w dn. 08.04. 2019r. podjął uchwałę o przydzieleniu gospodarczego zezwolenia na połów ryb na łowisku „Ósemka” dla kol. Krzysztofa Piotrowskiego, głównego sponsora imprez wędkarskich z okazji „Dnia Dziecka”.

 

 

2018

2017

 

2013-2016

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin