Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwały Zarządu Koła

 

ROK 2020

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS

 

Uchwała nr 1/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §57 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze przyjmuje program i regulamin Zgromadzenia.


Uchwała nr 2/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2019.


Uchwała nr 3/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Koła za rok 2019.


Uchwała nr 4/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2019 rok.


Uchwała nr 5/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 6 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zatwierdza Preliminarz Finansowy na 2020 rok.


Uchwała nr 6/20
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła HTS z dn. 19.01.2020r.
Na podstawie §55 pkt. 6 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zatwierdza Plan Pracy na 2020 rok.

 

 

Uchwały Zarządu Koła

Uchwała nr 1/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 13.01.2020 r.
w sprawie: diety
§1 Na podstawie §57 pkt 15 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie uchwala wysokość jednej diety która będzie wynosić 100 PLN.
§2 Wykonanie powierza się Zarządowi Koła.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Uchwała nr 2/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 13.01.2020 r.
w sprawie: zezwoleń gospodarczych

§1 Na podstawie §57 pkt 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie uchwala: przyznaje się zezwolenia gospodarcze na połów ryb na Łowisku Specjalnym "Ósemka" kol.: Zbigniewowi P, Edwardowi H., Bogdanowi B., Kacprowi S., Adamowi B., Augustynowi K., Krzysztofowi P.
§2 Wykonanie powierza się Prezesowi Koła.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Uchwała nr 3/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 10.02.2020 r.
w sprawie: nadania odznaczeń.
§1 Na podstawie §57 pkt 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.,  Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie postanowił wystąpić do Okręgowej Komisji Odznaczeń PZW Okręg w Krakowie, o nadanie kolegom:  1. Adamowi Balickiemu - Złotej Odznaki PZW
2. Andrzejowi Jamce medalu „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”.
§2 Wykonanie powierza się Zarządowi Koła.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała nr 4/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 09.03.2020 r.
w sprawie: poboru opłat za egzamin
§1 Na podstawie §57 pkt 17 Statutu PZW z dnia15.03.2017 r., oraz §3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW z dnia14.12.2019 r., Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie upoważnia Komisję Egzaminacyjną do pobierana opłat za egzamin na kartę wędkarską w kwocie dwudziestu pięciu złotych. Opłata będzie wnoszona przez kandydata przed przystąpieniem do egzaminu.
§2 Wykonanie powierza się przewodniczącemu komisji.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Uchwała Nr 5/2020
Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 09.03.2020 r.
w sprawie: organizacji zawodów70-lecia PZW
Na podstawie §57 pkt 12 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., oraz §3 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW z dnia 14.12.2019 r.
§1 Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego HTS w Krakowie postanawia przeznaczyć kwotę 500zł (pięćset złotych) ze środków pozabudżetowych  na zakup okolicznościowych odznak 70-lecia PZW, oraz zorganizowania zawodów wędkarskich upamiętniających ten jubileusz.
§2 Wykonanie powierza się komisji sportowej Koła.
§3 Uchwała wchodzi wżycie z dniem uchwalenia.

 

Uchwała nr 6/2020
Zarządu Koła Polskiego  Związku Wędkarskiego HTS, Okręg w Krakowie z dnia 09.03.2020 r.
w sprawie: anulowania uchwał  nr 6/2013, 9/2017 i 21/2018
§1 Na podstawie §57 pkt 12 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. ,  oraz na podstawie  §3 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW z dnia 14.12.2019 r.,  Zarząd Koła PZW HTS w Krakowie anuluje uchwały nr 6/2013 z dnia 31.01.2013 r., 9/2017 z dn. 14.08.2017 r. i 21/2018 z dn. 10.12.2018 r., i uznaje je za nieobowiązujące.
§2 Odpowiedzialny za wykonanie sekretarz Koła.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

2019

2018

2017

 

2013-2016

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin