Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska Specjalnego "Ósemka"

 

Regulamin połowów wędkarskich na Łowisku Specjalnym - ochronnym - mieszanym Koła PZW HTS,  zbiornik nr „8”  w  Przylasku  Rusieckim na rok 2020

 

Łowisko specjalne „Ósemka” jest zbiornikiem  o powierzchni 6,10 h położonym w obszarze zbiorników pożwirowych w miejscowości Przylasek Rusiecki.

„Ósemka” jest łowiskiem licencyjnym o określonej ilości zezwoleń na określoną ilość wędkowań.

Łowisko ma charakter „Woda Nizinna” o rybostanie mieszanym.

Gospodarzem  „Ósemki”  jest  Zarząd  Koła PZW HTS, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności łowiska.

Zezwolenia są imienne i zawierają: dane identyfikacyjne posiadacza, regulamin łowiska, rubryki rejestru wędkowań, które należy wypełniać długopisem.

Ilość zezwoleń przeznaczonych do sprzedaży w danym roku wynosi 150 szt.

Jedno zezwolenie upoważnia nabywcę do 60 jednodniowych wędkowań w danym roku kalendarzowym.

Oprócz zezwoleń całorocznych Zarząd dysponuje zezwoleniami okresowymi (tzw. dniówki) na połów ryb w formule "no kill, złów i wypuść" na które obowiązuje odrębny regulamin.

Koszt zezwolenia całorocznego dla członka PZW wynosi 250zł, a niezrzeszonego 475zł.

Koszt zezwolenia okresowego (dniówki) dla członka PZW wynosi 25zł, a niezrzeszonego 45zł.


Rejestr połowu należy prowadzić zgodnie z instrukcją.


Zarząd Koła dysponuje nieodpłatnymi zezwoleniami gospodarczymi i gościnnymi (1 wędkowanie w towarzystwie członka Zarządu). Przydzielanie zezwoleń gospodarczych ma zabezpieczyć funkcjonowanie łowiska (zarybienia, kontrole, prace pielęgnacyjno-gospodarcze i inne).

Zezwolenia gościnne mają spełniać zadanie marketingowe.

Budżet łowiska będą stanowić przychody: ze sprzedaży zezwoleń i opłat z organizowanych zawodów wędkarskich.

Całość przychodów będzie przeznaczona wyłącznie na zarybienie i utrzymanie łowiska.

 

Wędkujących na „8” obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW,

oraz n/w    postanowienia:

 

I. Wędkujących na łowisku nr „8” obowiązują n/w zakazy:

 1.Wędkowania w porze nocnej ( od zmierzchu do świtu) za wyjątkiem pkt. III–2

 2.Stosowania jako przynęty ryb lub ich części, za wyjątkiem pkt III-2.

 3.Stosowania kotwiczek za wyjątkiem przynęt spinningowych i błystek podlodowych.

 4.Łowienia metodą spinningową w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.

 5.Łowienia ze środków pływających i wysp.

 6.Wywożenia zanęty i przynęty w jakikolwiek sposób.

 7.Oprawiania ryb na terenie łowiska.

 8.Ustawiania przyczep campingowych i namiotów.

 

 II .  Wymiary ochronne i limity ilościowe obowiązujące na „Ósemce”

  1. Amur                                 do 60 cm                                  1 szt. na dobę

  2. Jaź                                    do 35 cm                                   2 szt. na dobę

  3. Karp                                  do 35 cm i pow. 70cm             2 szt. na dobę

  4. Lin                                     do 30 cm                                  2 szt. na dobę

  5. Pstrąg                               do 25 cm                                  2 szt. na dobę

  6. Węgorz                             do 60 cm                                  2 szt. na dobę

  7. Szczupak lub Sandacz    do 60 cm i pow. 80cm            1 szt. na dobę

  8. Okoń                                 do 25 cm                                  5 szt. na dobę

  9. Leszcz                               do 35                                       5 szt. na dobę

10. Sum                                   do 70 cm                                 1 szt. na dobę

 

Maksymalna ilość złowionych ryb limitowanych 2 sztuki na dobę nie dotyczy okonia, leszcza i suma. Łączny roczny limit złowionych i zabranych ryb wymienionych w punkcie II ustęp od 1 do 7 wynosi 90 szt.  Ryby limitowane po zatrzymaniu do zabrania, należy wpisać do rejestru zezwolenia bezpośrednio  po złowieniu, odnotowując gatunek i długość każdej sztuki.

Ryby zatrzymane do zabrania nie mogą być podmieniane w siatkach, lub odstępowane innym wędkarzom na terenie łowiska.

Ryby limitowane wyszczególnione punkcie II ustęp 1,2,3,4,8,9 przetrzymujemy w regulaminowych siatkach w stanie żywym do zakończenia wędkowania. 

 

 

Wędkujący po złowieniu i zatrzymaniu 2 szt. ryb wymienionych w punktach od 1 do 7 i wpisaniu ich do rejestru połowu ma obowiązek zakończyć wędkowanie i opuścić łowisko.

Przed opuszczeniem łowiska, zabierane ryby należy obowiązkowo uśmiercić.

 

III. Inne postanowienia regulaminu:

1.Przed rozpoczęciem wędkowania, należy zapoznać się z komunikatami Gospodarza Łowiska na tablicy ogłoszeń przy „Rybaczówce” ( zarybienia, zawody wędkarskie itp.) oraz odnotować w zezwoleniu datę wędkowania.

2.Od 1.06 – 30.10. 2019r. dopuszcza się wędkowanie w nocy. W okresie tym wolno stosować na przynętę martwą rybkę lub jej części uzbrojone w jeden hak z pojedynczym ostrzem. 

Po godzinie 00:00 w przypadku dokonywania dalszego wędkowania,  należy wpisać nową datę połowu.

3.Wędkującym, którzy naruszyli Regulamin Łowiska „8” może zostać zatrzymane zezwolenie bez odszkodowania. Zatrzymania mogą dokonać organy uprawnione do kontroli wędkujących.

4.W przypadku utraty zezwolenia (np. zgubienia, zniszczenia itp.)  duplikatu nie wydaje się.

Zwrot  zezwolenia jest obowiązkowy i stanowi warunek do wykupu w roku następnym.

5.Gospodarz łowiska może na określony czas zamknąć łowisko (zarybienia, zawody wędkarskie lub inne powody), o czym powiadamia na tablicy ogłoszeń przy Rybaczówce.

6.Organizowane na łowisku „8” zawody wędkarskie nie podlegają postanowieniom niniejszego regulaminu. Wędkarz nie biorący udziału w zawodach, zobowiązany jest do podporządkowania się ustaleniom organizatora zawodów.

7.Do uchwalenia niniejszego regulaminu jak i zmian jego treści (z ważnych przyczyn w ciągu roku)   uprawniony jest Zarząd Koła  HTS i jest on odpowiedzialny za całokształt działalności Łowiska.

8. Zarząd koła może cofnąć zezwolenie na połów ryb i zakazać sprzedaży na przyszły rok po wyroku  Sądów PZW.

9. Na prywatnej części działki 141/2 od strony północnej ( brzeg z pomostem) obowiązuje zakaz   wędkowania.
10. Zarząd koła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.

11. Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu połowu.

 

Zarząd Koła HTS Okręg w Krakowie

 

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin