Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin "no kill" Łowiska Specjalnego "Ósemka"

Regulamin połowów wędkarskich na Łowisku Specjalnym  Koła PZW HTS  zbiornik nr „8”  w  Przylasku  Rusieckim na rok 2020 w formule "no kill".

 

 Łowisko Specjalne „Ósemka” jest zbiornikiem  o powierzchni 6,10 h położonym w obszarze zbiorników pożwirowych w miejscowości Przylasek Rusiecki.
Gospodarzem  „Ósemki”  jest  Zarząd  Koła PZW HTS, który jest odpowiedzialny za całokształt działalności łowiska.

Oprócz zezwoleń całorocznych zarząd dysponuje zezwoleniami okresowymi (dniówki) na połów ryb w formule "no kill" - złów i wypuść.
Zezwolenia są imienne i zawierają: dane identyfikacyjne posiadacza, regulamin łowiska, rubryki rejestru wędkowań, termin wędkowania, dane te należy wypełniać długopisem.


Datę wędkowania wpisuje osoba sprzedająca zezwolenie.
Rejestr połowu należy prowadzić zgodnie z instrukcją.

Koszt zezwolenia (dniówki) dla członka PZW 25zł, a niezrzeszonego 45zł.
 
Wędkujących na  „8”  w formule "no kill" - złów i wypuść obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW, oraz n/w  postanowienia:
 
I. Wędkujących  obowiązują n/w zakazy:
 1.Wędkowania w porze nocnej ( od zmierzchu do świtu).
 2.Stosowania jako przynęty ryb lub ich części.
 3.Stosowania kotwiczek za wyjątkiem przynęt spinningowych.
 4.Łowienia metodą spinningową w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.
 5.Łowienia ze środków pływających i wysp.
 6.Wywożenia zanęty i przynęty w jakikolwiek sposób.
 7.Połowu metodą podlodową.
 8.Ustawiania przyczep campingowych i namiotów.
 9. Posiadania oraz zabierania złowionych ryb (dotyczy to również ryb złowionych  na  innym  łowisku)
 
Ryby takie jak :  Karp, Amur, Szczupak, Sandacz, Okoń, Lin, Węgorz, Sum należy wpisać do rejestru zezwolenia bezpośrednio  po złowieniu, odnotowując gatunek i długość każdej sztuki.
 
II. Inne postanowienia regulaminu:
1.Przed rozpoczęciem wędkowania, należy zapoznać się z komunikatami Gospodarza Łowiska na   tablicy ogłoszeń przy „Rybaczówce” ( zarybienia, zawody wędkarskie itp.)
2.Wędkującym, którzy naruszyli Regulamin Łowiska  może zostać zatrzymane zezwolenie bez odszkodowania. Zatrzymania mogą dokonać organy uprawnione do kontroli wędkujących.
3.W przypadku utraty zezwolenia (np. zgubienia, zniszczenia itp.)  duplikatu nie wydaje się.
Zwrot  zezwolenia jest obowiązkowy i stanowi warunek do wykupu kolejnego.
4.Gospodarz łowiska może na określony czas zamknąć łowisko (zarybienia, zawody wędkarskie lub inne powody), o czym powiadamia na tablicy ogłoszeń przy Rybaczówce.
5.Organizowane na łowisku „8” zawody wędkarskie nie podlegają postanowieniom niniejszego regulaminu. Wędkarz nie biorący udziału w zawodach, zobowiązany jest do podporządkowania się ustaleniom organizatora zawodów.
6.Do uchwalenia niniejszego regulaminu jak i zmian jego treści (z ważnych przyczyn w ciągu roku)   uprawniony jest Zarząd Koła PZW HTS i jest on odpowiedzialny za całokształt  działalności Łowiska.
7. Zarząd koła może cofnąć zezwolenie na połów ryb i zakazać sprzedaży po wyroku  Sądów PZW.
8. Na prywatnej części działki 141/2 od strony północnej ( brzeg z pomostem) obowiązuje zakaz wędkowania.
9.Zarząd Koła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
10.Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacja powyższych warunków regulaminu


Zarząd  Koła  HTS PZW Okręg w Krakowie


Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin