Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki na 2019 rok

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA ROK 2019

W OKRĘGU PZW KIELCE

Lp. RODZAJ SKŁADKI                          KWOTA  ZŁ.
 I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA  
1. podstawowa   90,-
2. ulgowa   45,-
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat  
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
- mężczyźni od 65 roku życia - (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.
- mężczyźni od 65 roku życia - (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat.
- uczestnik do lat 16   22,-
- członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńczmi
 II. SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie pełna (górska)  
1. podstawowa 120,-
2. ulgowa   60,-
3. uczestnika - do lat 16   26,-
 III. SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (środków pływających)
 
1. podstawowa
110,-
2. ulgowa
  58,-
3. uczestnika - do lat 16
  26,-
 IV. SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna z brzegu)
 
1. podstawowa
100,-
2. ulgowa
  58,-
3. uczestnika - do lat 16
  26,-
 V. SKŁADKA na ochronę i zagospodarowanie wód uzupełniająca
 
- dopłata na wody górskie   20,-
- dopłata na środki pływające   10,-

 

 VI.

WPISOWE  
- członka zwyczajnego   25,-
- uczestnika - do lat 16   12,-
 VII.  Legitymacja członkowska     5,-
 VIII.  Legitymacja uczestnika bezpłatna
  IX. SKŁADKA OKRESOWA                   Członek PZW                               Niezrzeszony  
                                                      Pełna        Niepełna                         Pełna        Niepełna  
  - 1 dniowa                                     35,-           25,-                               45,-           35,-  
  - 3 dniowa                                     45,-           35,-                               85,-           45,-  
  - 7 dniowa                                     85,-           75,-                             115,-           85,-  
  - roczna                                                                                             300,-         230,-  

 

 
1.Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska 120,-, 60,-, 26,-) upoważnia do wędkowania na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających, nizinnych z brzegu.

2. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (110,-, 58,-, 26,-) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych ze środków pływających oraz nizinnych z brzegu.

3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna nizinna (100,-, 58,- 26,-) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych z brzegu.
Wnoszący składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb" opatrzony hologramem oraz rejestr połowu ryb. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2019 r. Druk zezwolenia i rejestru połowu ryb jest bezpłatny.

4. Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód opłacają:
odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW, młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, kobiety od 60 roku życia pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat ( w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek).

5. Składkę członkowską i na ochronę i zagospodarowanie wód uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju po uprzednim pobraniu zezwolenia z danego okręgu.

6. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

7. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód, po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej, obowiązuje ich składka członkowska w wysokości podanej w tabeli składek.

8. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego otrzymują zezwolenie i rejestr.

9. Przy dokonaniu opłaty uzupełniającej należy zwrócić uprzednio otrzymane zezwolenie.

10. Ulgami nie są objęte składki okresowe.

11. Składki okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich, nizinnych ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu.

12. Składki okresowe niepełne upoważniają do połowu ryb na wodach nizinnych ze środków pływających oraz z brzegu.

13. Składki okresowe upoważniają do wędkowania na wodach nizinnych i górskich. Wnoszone są wyłącznie w formie przelewu bankowego, internetowego, aplikacji e-Okoń zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce/ lub opłaconego na poczcie. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką" pobranego ze strony internetowej Okręgu PZW Kielce pzw.org.pl/kielce/ i rejestru połowu zamieszczonego przy druku zezwolenia (pzw.org.pl).

Uchwała nr 82 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 19 listopada 2018 r. Obowiązuje od 01 stycznia 2019 r.

 

TABELA SKŁADEK DO WYDRUKU