Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Uchwała XXVI Zjazdu Delegatów.

UCHWAŁA

XXVI Okręgowego Zjazdu Delegatów

Polskiego Związku Wędkarskiego

w Koszalinie – 14 kwietnia 2013 roku.

 

 

Delegaci na XXVI Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW po zapoznaniu się ze sprawozdaniami ustępujących władz ZO oraz wnioskami i uwagami zgłoszonymi w dyskusji postanawiają:

 

I. W zakresie działalności statutowej i organizacyjnej:

 

1. Dokonać niezbędnych zmian w Statucie PZW dostosowujących jego zapisy do współczesnych wymogów i uwarunkowań

prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych wpływających na funkcjonowanie struktur statutowych Związku,

2. Ustanowienie priorytetów w działaniu PZW w zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej, ochrony wód, młodzież, masowy sport wędkarski,

3. Nadal aplikować o fundusze celowe na realizację zadań statutowych Okręgu

4. Dążyć do uczestnictwa wszystkich kół na stronie internetowej PZW prowadzonej przez Okręg,

5. Rozważyć oddzielenie sportu kwalifikowanego od amatorskiego,

6. Zaktywizować działalność Rady ds. Młodzieży,

7. Wystąpić do ZG z wnioskiem aby ograniczyć możliwość wprowadzania komentarzy pod informacjami publikowanymi na stronach PZW tylko do osób które dokonały pełnej identyfikacji tj. imię, nazwisko, przynależność do koła, pełniona funkcja i wiek,

8. Rozważyć powrót Okręgu do porozumienia Strefy I oraz porozumień między okręgami,

9. Rozpatrzyć, przeprowadzić skutki połączenia Okręgów Szczecińskiego i Koszalińskiego w jeden okręg,

10. Przeprowadzić kampanię edukacyjną związaną z rzetelnym wypełnianiem rejestrów połowów,

11. Zobowiązać Zarządy Kół do działań skutkujących zwiększeniem ilości członków naszego okręgu,

12. Zwiększyć ilość spotkań władz i organów ZO PZW z Zarządami Kół,

13. Zobowiązać Zarząd Okręgu PZW do udzielania odpowiedzi na uchwały i wnioski z walnych zgromadzeń kół kierowanych pod adresem zarządu w terminie kwartału,

14. Zorganizować obchody 60-lecia istnienia Okręgu Koszalińskiego PZW,

15. Wystąpić do Zarządu Głównego PZW z wnioskiem o porozumienie z Krajową Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie wjazdu do lasów, wyznaczania dróg dojazdowych do wód, wyznaczenia parkingów dla wędkarzy i sposobu identyfikacji pojazdów wędkarzy wjeżdżających do wyznaczonych parkingów w lasach,

16. Wystąpić do ZG PZW na podstawie uchwały OZDel. w sprawie zmiany ordynacji wyborczej dotyczącej ilości zgłoszonych kandydatów do zarządu okręgu nie ograniczając zgłoszenia 20 % co jest niezgodne ze statutem,

17. Rozwijać współpracę kół w ramach porozumień rejonów kół (powiatowych) w zakresie działalności statutowej, sportowej, pracy z młodzieżą i ochrony wód,

 

II. W zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej i ochrony wód:

 

1. Kontynuować współpracę z placówkami naukowymi w celu doskonalenia produkcji materiału zarybieniowego, pozyskania tarlaków oraz aktywnego udziału w ochronie środowiska wodnego,

2. Pilotować budowę przepławek dla ryb:

- w Rościnie nad Parsętą,

- w Karlinie na progu Radwi,

3. Rozważyć możliwość tarła ryb łososiowatych na żywej rybie,

4. Prowadzić nadzór i rejestr podczas odłowów tarlaków na wodach okręgu,

5. Rozważyć możliwość zaprzestania odłowów komercyjnych na wodach okręgu,

6. Informować na stronie internetowej okręgu o zamiarze prowadzenia odłowów kontrolnych, naukowych itp,

7. Doprowadzić do pełnej zdolności produkcyjnej OHZ PZW Liśnica, środki ze sprzedaży ryb przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek,

8. Rozważyć zatrudnienie dodatkowego ichtiologa ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej skorelować jego obowiązki z OHZ PZW Liśnica,

9. Kontynuować zagospodarowanie łowiska „Wyspa” pod kątem organizacji zawodów,

10. Upowszechnić dane z ewidencji połowów za lata 2009 – 2012,

11. Podjąć działania zmierzające do wędkarskiego zagospodarowania powstający zbiornik retencyjny na Dzierżęcince w Koszalinie,

12. Pozyskiwać dla gospodarki rybacko – wędkarskiej nowe wody szczególny nacisk na wody w gestii Lasów Państwowych,

13. Zwiększyć i pozyskiwać dodatkowe środki na Społeczną Straż

Rybacką,

14. Zwiększyć zarybienia w wodach Okręgu,

15. Zobowiązać nowy Zarząd Okręgu do powołania komisji zarybieniowej Okręgu składającej się z przedstawicieli wszystkich powiatów położonych na terenie Okręgu,

 

III. W sprawie przyznania członkostwa honorowego PZW:

 

1. Wystąpić do Zarządu Głównego PZW o przyznanie członkostwa honorowego dla:

                            -kol. Ryszarda Dzikiewicza,

 

Podpisy Komisji : 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin