Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki ZO PZW obowiązujące w 2017 roku


 


I.       Składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW w Koszalinie w 2017 roku:


 


1.        Składka roczna pełna (wody górskie + wody nizinne, wszystkie metody):


-          składka pełna podstawowa                              - 200,00 zł


-          składka ulgowa I                                                    - 120,00 zł  


-          składka ulgowa II                                                 -   80,00 zł   


-          składka członka uczestnika                               -   50,00 zł   


2.        Składka roczna niepełna - wody nizinne


Składka upoważnia do wędkowania ze środków pływających na wodach nizinnych powszechnie udostępnionych do wędkowania dla członka PZW w Okręgu PZW Koszalin


-          składka niepełna podstawowa                                    - 170,00 zł  


-          składka niepełna ulgowa I                                 - 103,00 zł  


-          składka niepełna ulgowa II                                -   69,00 zł   


-          składka niepełna członka uczestnika              -   44,00 zł


-          składka niepełna całoroczna na 1 jezioro     - 125,00 zł  


Składka na jedno jezioro dotyczy wyłącznie członków PZW, nie mają  do niej zastosowania ulgi i zwolnienia. W ramach tej składki dozwolone jest wędkowanie z brzegu lub ze środków pływających metodą dowolną zgodną z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. Składka w formie znaczka, przy którym obowiązuje wpis jakiego jeziora dotyczy, pieczęć Koła i podpis Skarbnika. Składkę na jedno jezioro wnosi się wyłącznie w kołach Okręgu PZW w Koszalinie i tylko na wody będące w prawnym użytkowaniu Okręgu PZW w Koszalinie na podstawie obowiązujących umów cywilnoprawnych na wody.


 


3.        Składka uzupełniająca do składki pełnej     - 30,00 zł     


4.        Składka okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wody nizinne dla członków PZW


-          za 1 dzień                                                                -   26,00 zł   


-          za 3 dni (kolejne)                                                  -   52,00 zł   


-          za 7 dni (kolejne)                                                  -   64,00 zł   


-          za 14 dni (kolejnych)                                           -   75,00 zł   


 


5.        Opłata dla nie zrzeszonych na wody nizinne:


-          za 1 dzień                                                                -   46,00 zł   


-          za 3 dni (kolejne)                                                  -   92,00 zł   


-          za 7 dni (kolejne)                                                  - 112,00 zł  


-          za 14 dni (kolejnych)                                           - 149,00 zł  


 


6.        Składka okresowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wody górskie dla członków PZW


-          za 1 dzień                                                                -   45,00 zł              


-          za 3 dni (kolejne)                                                  -   90,00 zł   


-          za 7 dni (kolejne)                                                  - 105,00 zł  


-          za 14 dni (kolejnych)                                           - 138,00 zł  


 


7.        Opłata dla nie zrzeszonych na wody górskie:


-          za 1 dzień                                                                -   70,00 zł   


-          za 3 dni (kolejne)                                                  - 140,00 zł  


-          za 7 dni (kolejne)                                                  - 175,00 zł  


-          za 14 dni (kolejnych)                                           - 247,00 zł  


 


8.        Opłata całoroczna dla nie zrzeszonych i cudzoziemców :


-          wody nizinne                                                         - 350,00 zł  


-          wody górskie                                                         - 400,00 zł  


(Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni kalendarzowe i nie są objęte ulgami i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego wpisu terminu ważności składki lub opłaty za początek okresu ważności składki  lub opłaty uważa się datę stempla bankowego. Wpłaty należy dokonywać na konto Okręgu PZW w Koszalinie. Składka lub opłata całoroczna na 2017 r. uprawnia do wędkowania w okresie od dnia  01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.)


Członkowie PZW wykupując składkę okresową muszą obowiązkowo posiadać wykupioną składkę członkowską na 2017 r. w macierzystym okręgu.


 


II.        Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską  :


-                      do 18 lat                                                                  -  bezpłatnie


-          powyżej 18 lat                                                       - 50,00 zł


 


III.       Zakres stosowania ulg w składkach na ochronę i zagospodarowanie wód:


1)        100 % ulgi


-          Honorowy Członek PZW – ( zwolniony z opłat na postawie odpowiedniej legitymacji i odznaki PZW)


 


2)        Składka ulgowa I 


-          młodzież 16-24 ucząca się i studenci, (po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej)


-          odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW (po okazaniu legitymacji do odznaczenia lub wpisu w legitymacji członkowskiej PZW dokonanego na podstawie legitymacji odznaczenia)


-          mężczyźni od roku, w którym kończą 65 rok życia, kobiety od roku, w którym kończą 60 rok życia, (ulga ze względu na wiek stosowana jest w ciągu całego roku, w którym będzie ukończony określony wiek).


 


3)        Składka ulgowa II 


-          członek PZW odznaczony złotą odznaką z wieńcami ( osoba uprawniona do znaczka ulgowego powinna posiadać przy sobie do kontroli dokument uprawniający do zastosowania ulgi)


 


4)        bez dodatkowych opłat na wodach PZW może wędkować:


-          młodzież nie zrzeszona do lat 14 wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu swojego opiekuna – warunkiem jest posiadanie przez opiekuna opłaconych składek rocznych na 2017 r.


-          współmałżonek członka PZW, w ramach łowiska i dziennego limitu. Warunek: posiadanie przez członka PZW opłaconych składek rocznych na 2017 r. Współmałżonek musi posiadać Kartę Wędkarską i opłaconą składkę członkowską PZW.


Zwolnienie to nie ma zastosowania w przypadku wędkowania na spinning lub sztuczną muchę.


Pozostawia się w gestii Kół PZW decyzję o pobieraniu opłaty składki “Wpisowego” od osób, które nie opłacały składek w ostatnich latach. Zobowiązuje się Skarbników Kół PZW  Okręgu Koszalińskiego do ewidencjonowania i zaznaczania na oddzielnych listach pobranych opłat za sprzedane znaki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód od wędkarzy spoza Okręgu Koszalińskiego PZW. Należy zaznaczyć symbole danego Okręgu PZW, np.:


Okręg PZW Szczecin – SZN, Okręg PZW Jelenia Góra – JGA, Okręg PZW Poznań – PŃ,   itp.    


 


IV.       Podział składki członkowskiej na 2017 rok:


a) Zarząd główny                                                  - 10 %


b) Zarząd Okręgu                                                   - 60 %


c) Koła PZW w Okręgu Koszalińskim                   - 30 %


 


Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin