Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zasady organizacji pracy z młodzieżą w kołach PZW Okręg Koszalin

Zasady organizacji pracy z młodzieżą w kołach PZW

 Okręg Koszalin

 

I. Warunki podstawowe.

 

1. Spośród członków koła powołuje się opiekuna lub opiekunów młodzieży którzy tworzą Szkółkę wędkarską .

 

2. Opiekun powinien spełniać następujące warunki:

a) Odpowiednie doświadczenie wędkarskie.

b) Predyspozycje do pracy z młodzieżą.

c) ukończony kurs instruktora lub inspektora szkolenia młodzieży wedkarskiej

 

Kwalifikacje opiekuna poparte muszą być  ukończonym kursem instruktora lub

Inspektora szkolenia młodzieży wedkarskiej , praktyką  w organizacjach młodzieżowych lub czynną pracą nauczycielską.

 

3. Powołanie opiekuna należy zgłosić do Zarządu Okręgu Komisji ds. Młodzieży celem uzyskania zaświadczenia uprawniającego daną osobę do prowadzenia zajęć z młodzieżą na wodach PZW Zarządu Okręgu w Koszalinie.

 

4. Opiekun opracowuje terminarz, tematykę szkoleń i treningów, które obejmują : 

a) Zasady regulaminu i statutu PZW

b) Ochronę środowiska ze szczególnym uwzględnieniem fauny i flory wodnej.

c) Techniki wędkowania z doborem i przygotowaniem sprzętu.

d) Zajęcia ogólno rozwojowe i wychowawcze.

 

5. Zarząd Koła winien zatwierdzić plan pracy z młodzieżą i ująć go w planie rocznym  Koła.

 

6. Szkolenia i treningi należy przeprowadzać w grupach wiekowych, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania uczestników.

 

7. Organizator szkolenia powinien uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w szkoleniu.

 

8. Zajęcia wstępne (szkolenia) powinny zakończyć się sprawdzianem stopnia wiedzy, przed wyjściem nad wodę.

 

 

II. Organizacja zajęć nad wodą

 

1. Przed wyjściem nad zbiornik opiekun powinien rozeznać dostępność akwenu w danym dniu.

 

2. Każdorazowo na teren szkolenia lub treningu należy wybrać odcinek brzegu zapewniający bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad grupą.

 

3. W razie potrzeby teren, na którym odbywa się szkolenie należy ogrodzić.

 

4. Szkolenie podstawowe – grupa 10 osób szkolenie przeprowadza się wg

następujących zasad:

a) Każdy uczestnik grupy wędkuje na jedną wędkę.

b) Każdy uczestnik grupy ma prawo do swojego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

c) Każdy uczestnik powinien przestrzegać zasad regulaminu PZW.

d) Grupa młodzieży powinna być pod stałą opieką organizatorów wędkowania.

 

5. W żadnym przypadku opiekun (lub opiekunowie) nie ma prawa do wędkowania, oprócz praktycznych porad i demonstracji techniki.

 

6. Opiekunowie grup powinni posiadać aktualną listę uczestników szkolenia, odpowiednie dokumenty uprawniające do prowadzenia zajęć. Na żądanie organów kontrolujących winni je okazać.

 

7. Za wykroczenia i zachowanie uczestników odpowiadają opiekunowie grupy.

 

 

                                                                                              Rada ds Młodzieży

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin