Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

DOKUMENTY Z HISTORII POWSTANIA OKRĘGU PZW W KOSZALINIE

Szczęśliwym trafem udało się pozyskać chyba jedyny dokument w postaci fotokopii sprawozdania z 1-go Zjazdu Delegatów Kół PZW Województwa Koszalińskiego jaki odbył się w dniu 5 lipca 1953 roku.

Z przebiegu Zjazdu wynika, że grupa działaczy już w 1950 roku czyniła starania, by utworzyć samodzielny okręg w granicach administracyjnych województwa koszalińskiego.

Województwo koszalińskie istniało, lecz wędkarko i organizacyjnie należeliśmy do szczecińskiego okręgu PZW.

Dokument jest oparty na faktach i stawia trochę w innym świetle dotychczasowy opis historii naszego okręgu.

Nie ma w nim nic co oparte byłoby na ustnych przekazach lub wspomnieniach.

Jest to miły wędkarski prezent w jubileuszowym roku.

Dokument składa się z dwóch części a mianowicie:

 • sprawozdania zjazdowego odbytego w dniu 4 lipca 1953 roku w Koszalinie,

 • protokołu z Pierwszego Plenarnego Zebrania Zarządu Okręgu PZW Koszalin z dnia 31 lipca 1953 roku.

   

  Z analizy dokumentu wynika, że pomiędzy datą odbycia I Zjazdu Delegatów Kół a Pierwszym Plenarnym Posiedzeniem Zarządu musiało odbyć się spotkanie robocze wybranego zarządu okręgu na którym dokonano imiennego wyboru władz związkowych.

  Innych dokumentów prawdopodobnie nigdy już nie odzyskamy. Ta fotokopia przeleżała w rodzinnym archiwum kilkadziesiąt lat, zanim trafiłem na jej trop.

  Na początku lat 60-tych ubiegłego wieku dokumenty okręgu zostały z niewiadomych przyczyn złożone do archiwum Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie lub Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej.

  To drugie rozwiązanie może wiązać się z faktem, że we władzach związku (zarządzie okręgu) było kilku milicjantów. Posiadacz fotokopii też był funkcjonariuszem MO.

   

  Lektura dokumentów jest bardzo ciekawa i to zarówno w kontekście ówczesnych realiów w relacjach Szczecin – Koszalin jak również (co wielokrotnie jest podkreślane), nierównego traktowania (gospodarczego, hodowlanego, zarybień) koszalińskich wód przez ZO w Szczecinie.

  W obszernym sprawozdaniu ze Zjazdu przedstawione są ówczesne starania o lokal.

  Wojewódzka Komisja Mieszkaniowa proponowała pomieszczenie dla zarządu okręgu w Szczecinku lub Słupsku – bo Koszalin zagęszczano w związku z napływem osiedleńców).

  Ukazano ogrom kłusownictwa, praktyczny brak ochrony rybostanu, przydział (za zgodą Zarządu Głównego) sprzętu wędkarskiego do wytypowanego sklepu  i wiele innych ciekawostek.

  Nowy dokument na pewno zostanie dopracowany i włączony do historycznego opracowania dziejów naszego regionu.

  Informacje z końca lat 50 – tych i początku 60-tych ubiegłego wieku są już właściwe i dobrze udokumentowane. Wystarczy je połączyć z nowymi danymi, doprecyzować i będzie dobrze.

   

  Dziękuję kol. Bogusławowi Siwieli za oczyszczenie fotokopii i przywrócenie jej do stanu gwarantującego dobre czytanie.

   

  Jerzy Makara

   

  Załączniki:

 1. Fotokopia sprawozdania z I Zjazdu Delegatów Kół Województwa Koszalińskiego z dnia 4 lipca 1953 roku,

  wraz z Protokołem z I Plenarnego Zebrania Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie z dnia 31 lipca 1953 roku, pierwszy_zjazd_delegatow_pzw_w_koszalinie.pdf

 2. Odpis z fotokopii I Zjazdu Delegatów Kół odpis_z_fotokopii_i_zjazdu_delegatow_kol.pdf

 3. Odpis z fotokopii I Posiedzenia Zarządu odpis_z_fotokopii_i_posiedzenia_zarzadu_okregu.pdf

   

   

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin