Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Strona Główna

 

 

 

 

 

Wiceminister spraw wewnętrznych o wyjściu na ryby. Uwaga wędkarze. Komunikat.

Pan Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych w RMF FM o

wyjściu na ryby https://www.facebook.com/pzworgpl/

W związku z wprowadzonym od dnia 25 marca do 11 kwietnia 2020 r.

ograniczeniami w swobodnym poruszaniu się (Rozporządzenie Ministra

Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii) oraz

licznymi zapytaniami kierowanymi do Biura Zarządu Głównego w

sprawie wprowadzenia zakazu wędkowania na wodach użytkowanych

przez Polski Związek Wędkarski informujemy:

1. Obecnie Polski Związek Wędkarski nie przewiduje wprowadzenia

ogólnopolskiego zakazu wędkowania na wodach ogólnodostępnych

będących w użytkowaniu PZW. W poszczególnych przypadkach taki

zakaz może odnosić się do łowisk specjalnych lub wynikać ze szczegółowych przepisów prawa miejscowego

np. zarządzenia wojewody.

2. Wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się. W § 3a. ust. 1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA

ZDROWIA z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zawarto szczegółowy zapis:

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej,

lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.”

Żródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazkuz-koronawirusem

 

WAŻNY   KOMUNIKAT   25.03.2020 r.

 

                          Komunikat  Okręgu  PZW  Katowice

 

  Z uwagi na wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem   wprowadzonych  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 24.03.2020 r  zmieniające  rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej  stanu epidemii ( Dz.U. Z Dnia 24 marca 2020 r. poz.522 )

 

   Zawiesza się przyjmowanie składek w kołach i okręgu  do 11. Kwietnia 2020 r.

  Obecnie są prowadzone prace nad wprowadzeniem elektronicznej możliwości opłacenia składek członkowskich. 

   Prosimy o cierpliwość i zrozumienie nadzwyczajnej sytuacji z jaką mamy do czynienia. 

   Do 11 kwietnia włącznie nie będzie  można się swobodnie przemieszczać poza celami

   bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi .  Obostrzenie nie dotyczy więc :

    dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem , prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się na zakupy towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. 

   Załatwianie spraw niezbędnych do życia codziennego . Będziesz  mógł się przemieszczać aby zrobić zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

   Ważne ! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób . Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. 

   Powyższe  obostrzenia dotyczą wszystkich obywateli.

 

   Pełna treść dodatkowych zasad bezpieczeństwa została opublikowana na stronie internetowej:

                        https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

 

 

                                                                                              Zarząd  Koła