Okręg PZW Lublin
http://www.pzw.org.pl/lublin

Aktualności

Tragiczny efekt przyduchy na Stawem Jabłonowskich w Dęblinie.

Aktualności | 2010-03-27 | Publikujący: Koło PZW Start w Dęblinie

Niestety głośno tej zimy było o śnięciu ryb spowodowanym przyduchą! Nasze Koło coraz częściej ostatniego czasu dostawało informacje o jej skutkach na Stawie Jabłonowskich, oraz o tym, że nikt nie reaguje na skutki przyduchy.

Społeczna Straż Rybacka działajaca przy naszym Koła natychmiast po zejściu lodu sprawdziła w jakim stanie jest w/w akwen wodny. Masa śniętych ryb pływających w pobliży brzegu, część już wyrzucona na trawę, oraz standardowy smród, oto jaki widok zastali społeczni strażnicy. Opiekunem stawu jest Koło PZW nr.4 w Dęblinie, jednakże po uzyskanych informacjach o tym, że "opiekun stawu" nic z tym problemem nie robi nasi strażnicy zaplanowali na dzień dzisiejszy oczyszczenie Stawu Jabłonkowskich poprzez wyłowienie i zebranie śniętej ryby.

„Mechanizm powstawania przyduchy jest dość prosty, niemniej jednak trudny do przewidzenia. Najczęściej pojawia się przy odwilżach, kiedy aktywność ryb zaczyna wzrastać, jak i również przy spadkach ciśnień atmosferycznych. Przyducha zimowa powstaje wskutek rozkładu materii organicznej oczywiście z udziałem tlenu, co po jakimś czasie zaowocuje jego ubytkiem do poziomu, który dla ryb jest niebezpieczny bądź nawet śmiertelny. Równolegle w wodzie wzrasta ilość dwutlenku węgla, który jest antagonistą tlenu, utrudniającym rybom oddychanie - nawet, jeśli tlen w wodzie jest rozpuszczony, to CO2 obniża radykalnie utlenowanie hemoglobiny. Po upływie pewnego czasu (godzina, dzień, tydzień) przyducha wybucha, zabijając większość organizmów żywych. Teoretycznie można taką wodę natlenić (pompy powietrza), ale skąd wziąć energię do ich napędzania? A ile jest zbiorników wodnych, gdzie przyduchy nie zauważamy? Zapewniam, że dużo. Kucie przerębli też nie pomaga, ponieważ tlen posiada bardzo małe zdolności dyfuzyjne. Zamiatanie lodu nie uruchomi procesu fotosyntezy w stopniu wystarczającym, chociażby dlatego, że wiele roślin na okres zimy całkowicie zamiera. A poza tym likwidowanie przyduchy winno następować jak najszybciej w czasie...."

Jak wobec tego zabezpieczyć się przed przyduchą? Otóż takiego sposobu nie ma.

Zdjęcia