Okręg PZW Lublin
http://www.pzw.org.pl/lublin

Składki

Uchwała Nr 90/2010 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenie uzupełnień do składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód w 2011 roku.

Składki | 2010-12-26 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

.

.

.

.

.

Na podstawie § 46 pkt. 8 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego ustala się co następuje;

.

                                                                               § 1.

.

Po przeanalizowaniu kosztów i dochodów Okręgu PZW w Lublinie oraz uwzględniając wnioski Komisji budżetowej, postanawia się przyjąć składki na ochronę i zagospodarowanie wód, a wysokość poszczególnych składek na 2011 rok przedstawia się następująco:

.

Składki okręgowe na wody nizinne

.

1. Składka okręgowa podstawowa z trollingiem                                             - 188,- zł
2. Składka okręgowa ulgowa z trollingiem                                                     - 144,- zł
3. Składka okręgowa podstawowa bez trollingu                                               - 88,- zł
4. Składka okręgowa ulgowa (odznaczeni, młodzież, emeryci)                         - 44,- zł
5. Składka okręgowa uczestnika, młodzież do 16 lat                                       - 21,- zł
6. Składka okręgowa 1 dniowa dla członka PZW                                             - 15,- zł (brutto)
7. Składka okręgowa 3 dniowa dla członka PZW                                             - 30,- zł (brutto)
8. Składka okręgowa 1 tygodniowa dla członka PZW                                       - 40,- zł (brutto)
9. Składka okręgowa dla nie zrzeszonych i cudzoziemców roczna                  - 200,- zł (brutto).
10. Składka okręgowa dla nie zrzeszonych i cudzoziemców 1 tygo.                  - 80,- zł (brutto).
11. Składka okręgowa dla nie zrzeszonych i cudzoziemców 1 dnio.                  - 30,- zł (brutto).

.

Składka okręgowa na wody górskie

.

1. Składka okręgowa podstawowa z trollingiem                                              - 260,- zł
2. Składka okręgowa ulgowa z trollingiem                                                       -180,- zł
3. Składka okręgowa podstawowa bez trollingu                                               -160,- zł
4. Składka okręgowa ulgowa (odznaczeni, młodzież, emeryci)                          - 80,- zł
5. Składka okręgowa uczestnika, młodzież do lat 16                                        - 40,- zł
6. Składka okręgowa 1 dniowa dla członka PZW                                              - 30,- zł
7. Składka okręgowa 3 dniowa dla członka PZW                                              - 60,- zł
8. Składka okręgowa 1 tygodniowa dla członka PZW                                      - 100,- zł
9. Składka okręgowa dla nie zrzeszonych i cudzoziemców roczna                   - 300,- zł (brutto)
10. Składka okręgowa dla nie zrzeszonych i cudzoziemców 1 tyg.                   - 150,- zł (brutto)
11. Składka okręgowa dla nie zrzeszonych i cudzoziemców 1 dni.                     - 60,- zł (brutto)

.

                                                                              § 2.

.

W celu zbilansowania kosztów wprowadza się także składki okręgowe uzupełniające na poszczególne zbiorniki w 2011 roku, a wysokość składek uzupełniających przedstawia się następująco:
1. Składka okręgowa uzupełniająca podstawowa na jeden zbiornik                                     - 150,- zł
2. Składka okręgowa uzupełniająca ulgowa na jeden zbiornik                                               - 75,- zł
3. Składka okręgowa uzupełniająca uczestnika, młodzież do lat 16 na jeden zbiornik            - 21,- zł
Wykaz zbiorników na których obowiązują składki uzupełniające przedstawia nam załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

.
                                                                              § 3.

.
Ustala się wysokość opłaty za egzamin na kartę wędkarską w wysokości 16,- zł brutto, którą należy przekazać na konto ZO PZW w Lublinie o Nr 812030 0045 111000 000050 6830 w BGŻ O/Lublin. Zwrot wpływu z opłaty za egzamin (netto) dla koła nastąpi po odliczeniu podatku VAT.
Z opłaty za egzamin na kartę wędkarską zwolnieni są;

  • szkółki wędkarskie
  • młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji

.

                                                                             § 4.

.

Realizację uchwały powierza się dla działu finansowo-księgowego biura Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.

.

                                                                             § 5.

.

Niniejsza uchwała podlega zatwierdzeniu jej na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.

.

                                                                            § 6.

.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Lublin, dnia 08.11.2010 r.

.


            Skarbnik ZO                                                                                            Prezes ZO
            PZW w Lublinie                                                                                       PZW w Lublinie

            Krzysztof Sałek                                                                                       Zbigniew Sadowski

.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do uchwały Nr 90/2010 Prezydium ZO PZW w Lublinie z dnia 08.11.2010 r.

Wykaz zbiorników na których obowiązują składki uzupełniające z § 2 .

1. Zbiornik „Podzamcze" w Bychawie.
2. Zbiornik Mełgiew I i II.
3. Zbiornik Olesin w Kurowie.
4. Zbiornik w Fajsławicach.
5. Zbiornik „Skalski" w Rykach.
6. Zbiornik w Markuszowie.
7. Zbiornik w Lubartowie.
8. Zbiornik w Opolu Lubelskim.
9. Zbiornik w Piaskach.