Okręg PZW Lublin
http://www.pzw.org.pl/lublin

Składki

Uchwała nr 24 ZO PZW w Lublinie dotycząca wysokości Składki Okręgowej na 2014 rok.

Składki | 2013-11-12 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Na podstawie § 46 pkt. 8 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala się co następuje:

                                                            § 1.

W celu zbilansowania kosztów i dochodów Okręgu PZW w Lublinie oraz uwzględniając specyfikę zagospodarowania i ochrony wód, przyjmuje się plan członków na 2014 rok w ilości 21.000 członków.

                                                            § 2.

Po przeanalizowaniu kosztów i dochodów Okręgu PZW w Lublinie za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskami Komisji budżetowej, postanowiono przyjąć składki okręgowe na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

.

L.P.

Składka okręgowa na wody nizinne

     Wysokość w zł

     1

Podstawowa

                98,-

     2

Ulgowa podstawowa

                49,-

     3

Uczestnika młodzież do lat 16

                22,-

     4

Składka okresowa 1 dniowa dla członków PZW

                20,-

     5

Składka okresowa 3 dniowa dla członków PZW

                40,-

     6

Składka okresowa 1 tygodniowa dla członków PZW

                60,-

     7

Składka dla nie zrzeszonych i cudzoziemców roczna

              200,-

     8

Składka dla nie zrzeszonych i cudzoziemców 1 tygodniowa

                80,-

     9

Składka dla nie zrzeszonych i cudzoziemców 1 dniowa

                35,-

   L.P.

Składka okręgowa na wody górskie
     Wysokość  w zł
     1

Podstawowa

             180,-

     2

Ulgowa podstawowa

               90,-

     3

Uczestnika

               40,-

     4

Składka okresowa 1 dniowa dla członków PZW

               40,-

     5

Składka okresowa 3 dniowa dla członków PZW

               80,-

     6

Składka okresowa 1 tygodniowa dla członków PZW

             120,-

     7

Składka dla nie zrzeszonych i cudzoziemców roczna

             300,-

     8

Składka dla nie zrzeszonych i cudzoziemców 1 tygodniowa

             150,-

     9

Składka dla nie zrzeszonych i cudzoziemców 1 dniowa

               70,-

   L.P.

Składki uzupełniające

     Wartość w zł

     1

Do wód górskich

               82,-

     2

Brak zwrotu zezwolenia

               10,-

 

 

 

                                                           § 2.
.
Realizację niniejszej uchwały powierza się dla Prezydium ZO PZW w Lublinie.
.
                                                           § 3.
.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 styczna 2014 roku.