Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki

Uchwała nr 159 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 29 września 2012 r. w sprawie składki członkowskiej na 2013 r.

Składki | 2012-12-18 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Na podstawie § 30 pkt 9 i 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje :
                                                         § 1
Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :
1) składkę członkowską ogólnozwiązkową uchwaloną na potrzeby finansowania zadań
organizacyjnych i sportu wędkarskiego,
2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej składką
członkowską okręgową,
3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.
                                                         § 2
1. Wysokość obowiązującej w 2013 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia
za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
2. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik
nr 2.
                                                         § 3
1. Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów
w terminie do 30 listopada 2012 r., zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 103 z dnia 27 września
2008 r. w sprawie struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód.
2. Do składki członkowskiej okręgowej wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe
zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach
użytkowanych przez wydającego zezwolenie i wodach okręgów z którymi zawarto
porozumienia.
3. Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 68 z dnia 29.10.2010 r.
                                                        § 4
1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane
wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.
Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na :
1) rodzaje wód i łowisk,
2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,
określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.
2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem
warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

                                                        § 5
Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie
według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.
                                                        § 6
Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do
wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.
                                                        § 7
Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych
organizmów żyjących w wodzie.
                                                       § 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.
Skarbnik ZG PZW                                                                            Prezes ZG PZW
Waldemar Gozdek                                                                            Eugeniusz Grabowski

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin