Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Druki na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w kole

Przepisy PZW | 2008-10-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Druki ukonstytuowania władz i organów Koła, obsługi zebrania.... więcej

Uchwała Nr 169/2008

Przepisy PZW | 2008-10-04 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Wprowadza się następujące zasady postępowania w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników PZW: Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę z osobami, o których mowa § 46 pkt 25 Statutu PZW, wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd Okręgu. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem biura ZO wymaga wniosku Prezesa ZO, z zastępcą dyrektora biura ZO i głównym księgowym oraz kierownikami Ośrodków zarybieniowych w strukturze Zarządu Okręgu, wymaga wniosku dyrektora biura ZO PZW. Ustalanie i przyznawanie poszczególnych składników wynagrodzenia, ...... więcej

Uchwała Nr 164/2008

Przepisy PZW | 2008-10-04 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. W celu odpowiedniego przygotowania kampanii sprawozdawczo-wyborczej przez koła w IV kwartale 2008 roku ustala się co następuje: Zatwierdza się terminarz Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych kół Okręgu lubelskiego. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie zapewni udział swojego przedstawiciela we wszystkich Walnych Zgromadzeniach Sprawozdawczo-Wyborczych kół. § 2. Liczbę delegatów reprezentujących koło na XXIX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w Lublinie ustala się poprzez przyjęcie proporcjonalności tz. – jeden delegat reprezentuje 500 członków, a za ...... więcej

Uchwała Nr 131/2007 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie

Przepisy PZW | 2007-10-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza terminarz Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół za 2007 rok, a kampania sprawozdawcza winna rozpocząć się od dnia 28 października 2007 roku według załącznika Nr 1 do uchwały. § 2. Realizację uchwały powierza się dla komisji organizacyjnej Zarządu Okręgu. § 3. Nadzór nad prawidłową realizacją uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie. § 4. ...... więcej

Uchwała Nr 130/2007 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie

Przepisy PZW | 2007-10-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza podział składki członkowskiej na 2008 rok według poniższego wskaźnika %: Dla Zarządu Okręgu – 50 % Dla Zarządów Kół – 40 % pomniejszone o kwotę wypłat diet społecznych dla skarbników. Dla Zarządu Głównego – 10 % § 2. Podział wpływów ze składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód i znaczka spinning zatwierdza się w sposób następujący: Dla Zarządu Okręgu – 96 % Dla Zarządów Kół – 4 % § 3. ...... więcej

Uchwała Nr 129/2007 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie

Przepisy PZW | 2007-10-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum ZO PZW w Lublinie po przeanalizowaniu kosztów i dochodów Okręgu za 2007 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskami komisji budżetowej postanowiło podwyższyć składki okręgowe podstawowe na zagospodarowanie wód w Okręgu lubelskim na 2008 rok, a które wynoszą; składka okręgowa na wody nizinne 70,- zł wzrost o 2,- zł składka okręgowa na wody górskie 140,- zł wzrost o 10,- zł Do powyższych opłat podstawowych mają zastosowanie ulgi zgodnie z obowiązującymi zasadami w PZW. § 2. Plenum ZO PZW w Lublinie wprowadza z dniem ...... więcej

Uchwała Nr 119/2007 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Organizacyjnej i Odznaki w sprawie wyróżniania członków kół Okręgu lubelskiego odznaczeniami związkowymi postanawia: § 1. Plenum Zarządu Okręgu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgu do opracowania nowego Regulaminu przyznawania odznak związkowych. § 2. Nowo opracowany Regulamin przyznawania odznaczeń należy zatwierdzić na posiedzeniu plenarnym Zarządu Okręgu. § 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Lublin, dnia 18.02.2007 r. ... więcej

Uchwała Nr 118/2007 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie po zapoznaniu się z materiałami w przedmiocie podjętych uchwał przez Prezydium Zarządu Okręgu postanawia: § 1. Zatwierdza się uchwały prezydium Zarządu Okręgu które dotyczą; Uchwałę Nr 93/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie diet społecznych dla skarbników kół, a ilość i wielkość diet stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwałę Nr 94/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie rozwiązania kół Lublin Lin Service i Lublin Czuby Ikra z jednoczesnym powołaniem nowego koła PZW pod nazwą Lublin „Lin – ...... więcej

Uchwała Nr 117/2007 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Na podstawie § 45 pkt 19 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwała się, co następuje: § 1. W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych działalności Okręgu w roku obrachunkowym, oraz obowiązkiem sporządzania preliminarza budżetowego na rok następny, Plenum ZO PZW w Lublinie zobowiązuje skarbników kół do terminowego dostarczania dokumentacji finansowej tj; preliminarzy budżetowych, sprawozdań finansowych, protokółów z inwentaryzacji gotówki w kasie, potwierdzeń sald oraz innych wskazanych dokumentów zgodnie z ustalonym harmonogramem przez biuro ...... więcej

Uchwała Nr 116/2007 plenum Zarządu Okręgu.

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Na podstawie § 45 pkt. 7 Statutu PZW, uchwala się budżet Zarządu Okręgu i kół na 2007 rok zamykający się: 1. po stronie przychodów kwotą – 2.471.608,40,- 2. po stronie wydatków kwotą – 2.466.708,24,- 3. dodatnim wynikiem finansowym –4.900,10,- w tym wynik finansowy kół –1.242,48,- § 2. Szczegółowe wskaźniki budżetowe, w tym budżet jednostkowy Zarządu Okręgu i kół zawiera opracowanie jako załącznik do uchwały pod tytułem; „Preliminarz budżetowy PZW na 2007 rok” – wzór PF-3. § 3. ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin