Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin Łowiska nr 639 Jastrzębie Dolne

Regulamin łowiska licencyjnego Jastrzębie Dolne nr 639                                                                                                                                                            
I. Lokalizacja oraz typ łowiska:
Łowisko licencyjne Jastrzębie Dolne nr 639 o łącznej powierzchni 4,8 ha składa się ze zbiorników 
nr I i II położone jest w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wodzisławskiej. Łowisko jest typu mieszanego.
II. Gospodarz łowiska:
Gospodarzem łowiska licencyjnego Jastrzębie Dolne nr 639 jest Koło PZW nr 81 Moszczenica z siedzibą
w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Katowickiej 15.
III. Zasady wędkowania i zachowania wędkujących w obrębie łowiska:
1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską po wykupieniu
zezwolenia na amatorski połów ryb na wędkę na łowisku nr 639 Jastrzębie Dolne na dany rok kalendarzowy.
2. Obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część zezwolenia.
Ryby limitowane przeznaczone do zabrania musza być wpisane do rejestru natychmiast po złowieniu
i wołżeniu do siatki.
Pozostałe gatunki ryb należy wpisać po zakończeniu połowu, przed opuszczeniu stanowiska wędkarskiego.
3. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu jednego zbiornika oraz oznaczonego numerem stanowiska
4. Obowiązuje całkowity zakaz stosowania zdalnie sterowanego sprzętu pływającego.

5. W trakcie połowu wędkujących obowiązuje posiadanie miarki,wypychacza, podbieraka, maty ochronnej do         

odchaczania ryb (w trakcie połowu mata ochronna musi być rozłożona w obrębie stanowiska)
siatki z obręczami (długość siatki minimum 2 m)
6. Połów metodą na żywca dozwolony jest tylko z użyciem ryb wymiarowych pozyskanych bezpośrednio  
na łowisku Jastrzębie Dolne.
7. Na łowisku obowiązuje zakaz podmiany złowionych ryb znajdujących się w siatce, zakaz patroszenia  
ryb w obrębie całego łowiska, zakaz kąpieli i pływania sprzętem pływającym, zakaz biwakowania, 
zakaz zaśmiecania, niszczenia drzew i krzewów, zakaz samowolnej budowy stanowisk.
8. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uzasadnionych przypadkach
tj. prac wykonywanych na stawach, zarybień oraz zawodów wędkarskich.
Informacja o zamknięciu łowiska do wędkowania będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej koła.
9. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez (Policja,PSR,SRR,Straż Leśna)
Wędkujący w czasie kontroli zobowiązni są do okazania Zezwolenia, złowionych ryb oraz środków  
transportu, wszelkich pojemników i toreb.
10. Naruszenie zasad zawartych w regulaminie łowiska licencyjnego Jastrzębie Dolne nr 639 a także 
nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie Zezwolenia
bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania a także odmowę jego sprzedaży w następnych latach.
IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:
1. Zezwolenie można zakupić u skarbnika w siedzibie Koła nr 81 Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju przy
ul. Katowickij 15 w dniach od stycznia do końca kwietnia - w każdą środę od godz. 13.00 do godz. 16.00
(jeśli zezwolenie wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu PZW w Katowicach
to od najbliższej środy po uzyskaniu zatwierdzenia)
od maja do grudnia - w pierwszą środę po 15-tym dniu miesiąca od godz. 13.00 do godz. 15.00
2. Ogranicza się ilośc sprzedaży zezwoleń rocznych do 140 sztuk.
3. Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi : 400 zł roczna opłata normalna dla członka PZW, który 
zakupuje zezwolenie po raz pierwszy, 300 zł roczna opłata normalna dla członka PZW przy zwrocie
zezwolenia z roku poprzedniego, 100 zł roczna opłata młodzieżowa ( do 18 roku życia ) członka PZW.
4. Utrata zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu.
V. Godziny otwarcia łowiska:                                                                                       
Łowisko licencyjne Jastrzębie Dolne nr 639 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.
VI. Postanowienia szczegółowe:
1. Łączna ilość zanęt nie może przekroczyć 2 kg na dobę ( nie dotyczy ziemi i gliny )
2. Obowiązują następujące roczne limity ilościowe ryb do zabrania ze zbiornka Jastrzębie Dolne
 a. zezwolenie normalne dla członka PZW: karp,amur,sandacz,szczupak - łącznie 30 szt.
Po wykorzystaniu w/w limitu zezwolenie traci swą ważność.
 b. zezwolenie dla młodziży ( do 18  życia ) karp,amur,sandacz,szczupak - łącznie 10 szt.
Po wykorzystaniu w/w limitu zezwolenie trci swą ważność.
3. Obowiązują następujące dobowe ( od godz. 00.00 do godz. 24.00 ) oraz tygodniowe
( od poniedziałku do niedzieli ) limity ilościowe ryb do zabrania dla wszystkich wędkujących :
  dobowe: 2 szt - łącznie(karp,amur,sandacz,szczupak)
  tygodniowe: 4 szt - łącznie(karp,amur,sandacz,szczupak)
4. Po złowieniu limitu dobowego w/w ryb tj. 2 szt. ryb łącznie z gatunku karp, amur, szczupak lub sandacz 
wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko ( dotyczy to również limitu 
tygodniowego tj. złowienie czwartej sztuki z w/w gatunków łącznie w tygodniu ).
5. Ponadto wprowadza się limity dobowe na n/w gatunków ryb dla wszystkich wędkujących: karaś -5 szt.
okoń -5 szt. leszcz - 5 szt. jaź - 2 szt. lin - 2 szt. płoć - 10 szt. Łącznie nie więcej niż 5 kg, lub 10 sztuk.
6. Ustala się natępujące wymiary ochronne ryb:
   karp- do 30 cm i od 65 cm 
   amur- do 50 cm i od 85 cm
   szczupak- do 50 i od 70 cm ( okres ochronny od 01.01 do 31.05 )
   lin- do 30 cm
   leszcz- od 40 cm
Pozostałe wymiary i okresy ochronne według RAPR.
7.  Na łowisku obowiązuje zakaz połowu jesiotra
8. Na łowisku obowiązuje zakaz spinngowania od 01.01 do 31.05
                                                                                                                                                                                                 
        W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują 
          przepis zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR)
                              wydanym przez Zarząd Główny PZW.
Regulamin obowiązuje od 01.01.2019 r.