Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Zebranie sprawozdawcze

Aktualności | 2017-12-18 | Publikujący: Koło PZW Lublin MPK

W dniu 10.12.2018rodybło się zebranie sprawozdawcze koła PZW MPK Lublin.Zebranie rozpoczęto w drugim terminie tj. o godz. 9:15 z powodu braku quorum. W zebraniu uczestniczyło 38 członków koła.

Prezes koła przywitał wszystkich obecnych. Gościem z ramienia Zarządu Okręgu PZW Lublin była koleżanka Grażyna Jopa.

Następnie wybrano przewodniczącego zebrana kolegę Adama Dylona i sekretarza zebrania kolegę Janusza Kustrę.

Przyjęto porządek obrad.

Wybrano komisję uchwał i wniosków w składzie:

1.      Przewodniczący – kolega Piskorek Piotr

2.      Sekretarz - kolega Korycki Piotr

3.      Członek – kolega Gorczyca Mateusz

Sprawozdanie z działalności koła przedstawił kolega Kozioł Leszek.

Dokonano wręczenia odznaczeń oraz pucharów i dyplomów w klasyfikacji GPX koła, które wręczała przedstawicielka ZO Grażyna Jopa i prezes koła Kozioł Leszek.

Odczytano sprawozdania zarządu koła za okres sprawozdawczy 2017r.

Sprawozdanie sądu koleżeńskiego przedstawił kolega Zieliński Mirosław.

Protokół komisji rewizyjnej przedstawił kolega Czarko Adam – udzielono absolutorium.

Sprawozdanie z działalności SSR przedstawił kolega Kozioł Leszek.

Koleżanka Grażyna Jopa przedstawiła działania ZO na rok 2018.

Kolega Krzysztof Klej przedstawił projekt preliminarza budżetowego na rok 2018.

Przedstawiono plan działalności zarządu Koła na rok 2018, ustalono kalendarz imprez sportowych na rok 2018.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja i zgłaszanie wniosków do zarządu koła i Zarządu Okręgu.

Zgłoszono wniosek o wprowadzenie Mistrza Koła – z zawodów statutowych. Wniosek został przyjęty przez głosowanie.

Zgłoszono wniosek o zmianę sposobu punktacji GPX na rok 2018. Swoje propozycje przedstawili kolega Piotr Korycki, kolega Michał Nowosadzki i kolega Adam Dylon.

Propozycje zostały poddane pod głosowanie. Wybrano sposób punktowania w GPX zgłoszoną przez kolegę Michała Nowosadzkiego.

 

Zgłoszono dwa wnioski do Zarządu Okręgu.

- wniosek o zmniejszenie limitu połowu karpia do 2 szt na Zalewie Zemborzyckim,

- wniosek o wprowadzenie składki rocznej „ No kill”, podobnej do tej jaką wprowadził okręg zamojski.

 

Po zakończeniu składania wniosków i dyskusji przewodniczący zebrania oddał głos Prezesowi Koła, który podziękował koleżance Grażynie Jopa za przybycie na zebranie i zakończył zebranie życząc kolegom udanego wędkarsko roku 2018.

 

Zdjęcia z zebrania :

https://drive.google.com/drive/folders/1Am_aby9GIIIBu687JRkvvNl5u8alb7iL?usp=sharing.

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.