Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wykaz wód nizinnych /pobieranie zezwoleń okresowych 2019 r.

 

>>>Tutaj możesz pobrać zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb na wodach nizinnych w Okręgu PZW Lublin<<<

Koszty zezwoleń w  tabeli składek.

 

W powyzszym pliku zamieszczamy druk zezwolenia i rejestru połowów ryb na wodach nizinnych w Okręgu PZW w Lublinie oraz tabelę składek. Zamieszczone dokumenty dotyczą opłat wnoszonych przez Członków spoza Okręgu Lubelskiego. Dokumenty te ważne są tylko łącznie z kopią dokonanej opłaty jednodniowej, trzydniowej lub siedmiodniowej wpłaconej drogą elektroniczną, przelewem w banku lub na poczcie na konto bankowe:

 

ZO PZW w Lublinie
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Lublin 

81 2030 0045 1110 0000 0050 6830

z obowiązkowym wpisem w tytule przelewu:

Opłata na na wody nizinne w dniu ..............

 

Data wpisana na przelewie musi być tożsama z datą wpisaną w zezwoleniu.

 

 

1.   Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Zarząd Okręgu PZW Lublin, zgodnie z zamieszczonymi w dalszej części wykazami obwodów rybackich, oraz innych wód po wniesieniu odpowiednich składek.

2.   Dowodem wniesienia składek okręgowych, o których mowa w ust. 1 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW.

3.    Zezwolenie niniejsze zabezpieczone jest hologramem.

4.   Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie zezwolenie wraz z opłaconą legitymacją członkowską PZW oraz kartę wędkarską.

5.  Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.

6.  Odstępstwa od zasad przewidzianych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz wykaz wód udostępnionych do wędkowania określają zapisy zamieszczone przez uprawnionego do rybactwa w dalszej części zezwolenia.

7.   Prowadzenie rejestru połowu ryb jest obowiązkowe i należy go okazywać na wezwanie organów uprawnionych do kontroli

o    przed przystąpieniem do wędkowania, należy wpisać datę połowu oraz nazwę łowiska

o    ryby złowione i przeznaczone do zabrania, należy wpisać po zakończeniu łowienia ale przed opuszczeniem łowiska

o    stwierdzenia nieprzestrzegania powyższych zasad prowadzenia rejestru skutkuje odpowiedzialność karną i statutową

 

 

Nieprzestrzeganie zasad niniejszego zezwolenia skutkuje jego utratą lub zatrzymaniem przez uprawnionego do rybactwa i jego organy np. PZW Okręg Lublin (Straż Ochrony Wód) bez prawa do odszkodowania.

 

 

Wykaz obwodów rybackich i innych wód użytkowanych przez Okręg Lubelski PZW udostępnionych do amatorskiego połowu ryb:

 


Wyszczególnienie wód

Typ wody


UWAGI


Powiat

Obwód rybacki rzeki Wisły Nr 1

N

Obowiązuje rzekę Wisłę wraz ze starorzeczami na odcinku od ujścia rzeki Sanny do rzeki Wisły do ujścia rzeki Wieprz do rzeki Wisły.

Kraśnik

Opole Lubelskie

Puławy

Ryki

Obwód rybacki rzeki Wieprz Nr 4

N

Obowiązuje rzekę Wieprz na odcinku od zapory czołowej w Nieliszu do ujścia rzeki Bystrzycy do rzeki Wieprz, wraz ze starorzeczami i jej dopływami

Zamość

Krasnystaw

Świdnik

Łęczna

Obwód Rybacki rzeki Wieprz Nr 5

N

Obowiązuję rzekę Wieprz wraz ze starorzeczami i jej dopływami, oraz jezioro Kunów na odcinku od ujścia rzeki Bystrzycy do Wieprza do ujścia rzeki Wieprz do rzeki Wisły.

Łęczna

Lubartów

Ryki

* Obwód rybacki rzeki Bystrzyca Nr 2

N

Obowiązuje rzekę Bystrzycę od ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy oraz Zalew Zemborzycki.

Lublin

Obwód rybacki rzeki Bystrzycy Nr 3

N

Obowiązuje rzekę Bystrzycę od zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego do ujścia rzeki Bystrzycy do rzeki Wieprz.

Lublin

Łęczna

Obwód rybacki rzeki Chodelka Nr 1

N

Obowiązuje rzekę Chodelkę od zapory w miejscowości Grabówka do ujścia rzeki Chodelki do rzeki Wisły.

Opole Lubelskie

Obwód rybacki rzeki Kurówki Nr 1

N

Obowiązuje rzekę Kurówkę od źródeł do ujścia rzeki Białka, oraz od ujęcia wody przez Zakłady Azotowe w Puławach do ujścia rzeki Kurówki do rzeki Wisły.

Lublin

Puławy

Obwód rybacki rzeki Tyśmienicy Nr 1

N

Obowiązuje rzekę Tyśmienicę od źródeł do ujścia rzeki Tyśmienicy do rzeki Wieprz wraz ze starorzeczami oraz wszystkimi dopływami

Parczew

Lubartów

Obwód rybacki rzeki Wyżnicy Nr 1

N

Obowiązuje rzekę Wyżnicę na odcinkach: od źródeł do progu powyżej mostu w m. Sosnowa Wola, od piętrzenia poniżej mostu drogowego w m. Kolonia Boiska do młyna w m. Prawno, od ruin młyna w m. Bór do ujścia rzeki do rzeki Wisły.

Kraśnik

Jezioro Bialskie

N

Zlewnia rzeki Tyśmienica.

Parczew

Jezioro Bikcze

N

Zlewnia rzeki Tyśmienica.

Łęczna

Jezioro Białe Uścimowskie

N

Zlewnia rzeki Tyśmienica.

Lubartów

Jezioro Firlej

N

Zlewnia rzeki Wieprz

Lubartów

Jezioro Rogóźno

N

Obowiązek posiadania licencji

Łęczna

Jezioro Zagłębocze

N

Obowiązek posiadania licencji

Łęczna, Parczew

Jezioro Uściwierz

N

Zlewnia rzeki Tyśmienica

Łęczna

Jezioro Miejskie

N

Zlewnia rzeki Tyśmienica

Lubartów

Jezioro Maśluchowskie

N

Zlewnia rzeki Tyśmienica

Lubartów

Jezioro Piaseczno

N

Zlewnia rzeki Tyśmienica

Łęczna

Jezioro Czarne Sosnowickie

N

Zlewnia rzeki Tyśmienica

Parczew

Zbiornik Dratów

N

 

Łęczna

Zbiornik Krzczeń

N

 

Łęczna, Lubartów

Zbiornik Mytycze

N

 

Lubartów

Zbiornik Nowodwór

N

 

Ryki

Zbiornik Budzyń

N

 

Kraśnik

Zbiornik Bełżyce

N

 

Lublin

Zbiornik Zimna Woda

N

Wyłączony z porozumień w 2019

Łuków

Żwirownia Domaszki k. Łukowa

N

 

Łuków

Zbiornik Chodel

N

 

Opole Lubelskie

Zbiornik Poniatowa

N

 

Opole Lubelskie

Zbiornik Skorczyce

N

 

Kraśnik

Staw Wola Rudzka

N

 

Opole Lubelskie

Staw Młyński

N

 

Opole Lubelskie

Staw Nałęczów

N

 

Puławy

Staw Parkowy Dęblin

N

 

Ryki


  Obostrzenia obowiązujące na wodach nizinnych Okręgu PZW w Lublinie.

 

1.     Na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg Lubelski obowiązuje RAPR w PZW z wyjątkiem:

·         Okoń do 18 cm

·         Połów dobowy dla sandacza i szczupaka  - 2 szt. łącznie

2.     Na wszystkich wodach stojących Okręgu PZW w Lublinie (zbiorniki i jeziora) wymiar ochronny dla karpia do 35 cm – nie dotyczy rzek.

3.     Ryby drapieżne (szczupak, sandacz, okoń, sum) przeznaczone do zabrania należy wpisać do rejestru połowu bezpośrednio po złowieniu, a przed oddaniem następnego rzutu. Nie dotyczy zawodów wędkarskich.

4.     Na zbiorniku Zemborzyce (obwód Nr 2 rzeki Bystrzycy) dodatkowo obowiązują następujące obostrzenia – dotyczy to Zalewu od mostu drogowego przy ul. Cienistej:

·         Zakaz spinningowania i połowu na żywą bądź martwą rybę od stycznia do dnia 31 maja

·         Widełkowy wymiar ochronny szczupaka do 55 cm i powyżej 100 cm

·         Widełkowy wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 90 cm

·         Dobowy limit połowu:

 szczupak 1 szt.

 sandacz 1 szt.

 lub sandacz + szczupak

5.     Na rzece Bystrzyca Nr 3 obowiązuje zakaz połowu ryb od zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego do mostu drogowego na ul. Żeglarskiej.

6.     Na stawie Wola Rudzka (Opole Lubelskie) obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających.

7.     Na zbiornik Budzyń obowiązują dodatkowo obostrzenia:

·         Zakaz wędkowania z wysp i kąpieliska

·         Zakaz połowu z łodzi w porze nocnej

·         Zakaz połowu z łodzi w okresie od 15.06 do 10.09 w godz: 10:00-18:00

·         Wymiar ochronny karpia do 35 cm i lina do 30 cm oraz limit dobowy połowu 2 szt.

·         Wymiar ochronny karasia pospolitego do 20 cm

8.     Na zbiorniku w Bełżycach obowiązują dodatkowo obostrzenia:

·         Wymiar ochronny karpia do 35 cm i limit dobowy – 1 szt.

·         Wymiar ochronny lina do 30 cm i limit dobowy – 1 szt.

·         Wymiar ochronny okonia do 25 cm

·         Wymiar ochronny karasia pospolitego do 20 cm i limit dobowy – 3 szt.

·         Zakaz połowu metodą spinningową oraz metodą na żywą bądź martwą rybę od 1 stycznia do 30 kwietnia

 9.    Na zbiorniku w Chodlu obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających.

10.   Na zbiornikach Chodel, Poniatowa oraz Skorczyce obowiązują następujące obostrzenia:

·         Wymiar karpia do 35 cm oraz dobowy limit połowu 2 szt.

·         Wymiar lina do 30 cm

·         Na zbiorniku w Poniatowej dodatkowo wymiar ochronny szczupaka do 55 cm i okonia do 20 cm

11.   Na zbiorniku Dratów obowiązują dodatkowo obostrzenia.

·         Całkowity zakaz wędkowania na zimowisku ryb w okresie od 01.10 do 31.03 każdego roku w strefie ochronnej o promieniu 100 m od wyznaczonego miejsca bojkami

·         Całkowity zakaz połowu okonia od 1 grudnia do 30 kwietnia

12.   Na odcinku obwodu rybackiego rzeki Wisły Nr 1 ustanowiono obręb ochronny położony na terenie gminy Puławy – obejmujący obszar basenu Portu rzecznego w Puławach na prawym brzegu Wisły w 372 km – obręb ochronny całoroczny.

13.   Na wodach Okręgu Lubelskiego obowiązuje całkowity zakaz łowienia ryb metodą trollingową oraz z użyciem kuszy.

14.   Na stawie w Parku Zdrojowym Nałęczów obowiązują następujące obostrzenia:

·        Wędkowanie odbywa się w: poniedziałek od 15:00 do 21:00, a we wtorki, czwartki i soboty w godz. od 3:00 do 11:00

·         W okresie zimowym połów metodą podlodową odbywa się od świtu do zmierzchu

·         Wędkowanie wyłącznie na 1 wędkę metodą spławikową, gruntową lub spinningową

·         Obowiązuje limit karpia 1szt./dobę oraz wymiar ochronny do 35 cm

15.   Na stawie Jabłonowskim w Dęblinie limit połowu 1 szt./dobę karpia.

16.   Na jeziorze Rogóźno i Zagłębocze obowiązuje dodatkowo wykupienie licencji.

17.   Zbiornik na rzece Bobrówka – obwód rybacki rzeki Tyśmienica Nr 1 – zakaz wędkowania z pomostów, ścieżki edukacyjnej oraz środków pływających.

18.   Zbiornik Zimna Woda wyłączony z porozumień międzyokręgowych

W roku 2019 na Zbiorniku Zimna Woda obowiązują następujące obostrzenia:

·        Całkowity zakaz zbierania ryb („No kill”) – nie dotyczy zawodów wędkarskich

·         Zakaz połowu ze środków pływających i wyznaczonych kąpielisk

·         Zakaz stosowania zanęty w okresie letnim tj. od 15 czerwca do 31 sierpnia

19.   Rzeka Kurówka woda górska na odcinku ujścia rzeki Białka do ujęcia wody przez Zakłady Azotowe w Puławach z jednoczesnym utworzeniem odcinka „złów i wypuść” od mostu drogowego w m. Końskowola do mostu drogowego przy Zakładach Azotowych w Puławach. Wyłączona z porozumień międzyokręgowych.

 

Wypełniony rejestr należy zwrócić do 10 stycznia roku następnego, jest to podstawą do wydania nowego zezwolenia na adres:

PZW ZO Lublin, ul. Nałkowskich 105,

20-470 Lublin,

tel. 81 745 66 60

 

Numery Okręgowej Straży Rybackiej: 784 017 307, 666 879 178.

 

 

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu PZW w Lublinie, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu.