Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wykaz wód górskich / pobieranie zezwoleń okresowych 2019 r.

 


>>>Tutaj możesz pobrać zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb na wodach górskich w Okręgu PZW Lublin<<<

Koszty zezwoleń w  tabeli składek.

 

W powyzszym pliku zamieszczamy druk zezwolenia i rejestru połowów ryb na wodach górskich w Okręgu PZW w Lublinie oraz tabelę składek. Zamieszczone dokumenty dotyczą opłat wnoszonych przez Członków spoza Okręgu Lubelskiego. Dokumenty te ważne są tylko łącznie z kopią dokonanej opłaty jednodniowej, trzydniowej lub siedmiodniowej wpłaconej drogą elektroniczną, przelewem w banku lub na poczcie na konto bankowe:

 

ZO PZW w Lublinie
BGŻ BNP Paribas S.A. O/Lublin 

81 2030 0045 1110 0000 0050 6830

z obowiązkowym wpisem w tytule przelewu:

Opłata na wody górskie w dniu ..................

 

Data wpisana na przelewie musi być tożsama z datą wpisaną w zezwoleniu.

 

 

1.   Zezwolenie niniejsze uprawnia do wędkowania na wodach użytkowanych przez Zarząd Okręgu PZW Lublin, zgodnie z zamieszczonymi w dalszej części wykazami obwodów rybackich, oraz innych wód po wniesieniu odpowiednich składek.

2.   Dowodem wniesienia składek okręgowych, o których mowa w ust. 1 są znaki składek trwale umieszczone w legitymacji członkowskiej PZW.

3.   Zezwolenie niniejsze zabezpieczone jest hologramem.

4.   Wędkarz zobowiązany jest posiadać przy sobie zezwolenie wraz z opłaconą legitymacją członkowską PZW oraz kartę wędkarską.

5.   Amatorski połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb uchwalonym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.

6.   Odstępstwa od zasad przewidzianych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz wykaz wód udostępnionych do wędkowania określają zapisy zamieszczone przez uprawnionego do rybactwa w dalszej części zezwolenia.

7.   Prowadzenie rejestru połowu ryb jest obowiązkowe i należy go okazywać na wezwanie organów uprawnionych do kontroli

o    przed przystąpieniem do wędkowania, należy wpisać datę połowu oraz nazwę łowiska

o    ryby złowione i przeznaczone do zabrania, należy wpisać po zakończeniu łowienia ale przed opuszczeniem łowiska

o    stwierdzenia nieprzestrzegania powyższych zasad prowadzenia rejestru skutkuje odpowiedzialność karną i statutową

 

Nieprzestrzeganie zasad niniejszego zezwolenia skutkuje jego utratą lub zatrzymaniem przez uprawnionego do rybactwa i jego organy np. PZW Okręg Lublin (Straż Ochrony Wód) bez prawa do odszkodowania.

 

 

Wykaz obwodów rybackich i innych wód użytkowanych przez Okręg Lubelski PZW udostępnionych do amatorskiego połowu ryb:

 


Wyszczególnienie wód

Typ wody


UWAGI


Powiat

Obwód rybacki rzeki Bystrzycy Nr 1

G

Obowiązuje rzekę Bystrzycę od źródeł do ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy wraz z jej dopływami.

Kraśnik

Lublin

Obwód rybacki rzeki Bystrzycy

Nr 2

G

Obowiązuje rzekę Krężniczankę od źródeł do ujścia rzeki Krężniczanki do rzeki Bystrzycy wraz z jej dopływami.

Lublin

Obwód rybacki rzeki Bystrzycy

Nr 3

G

Obowiązuje rzekę Ciemiegę od źródeł do ujścia rzeki Ciemięgi do rzeki Bystrzycy.

Lublin

Obwód rybacki rzeki Bystrej Nr 1 *

G

Obowiązuje rzekę Bystrą od źródeł do ujścia rzeki Bystrej do rzeki Wisły wraz z jej dopływami.

Puławy

Obwód rybacki rzeki Chodelki Nr 1

G

Obowiązuje rzekę Chodelkę od źródeł do cofki w m. Grabówka

Kraśnik

Opole Lubelskie

Obwód rybacki rzeki Kurówka Nr 1

G

Obowiązuje rzekę Kurówkę od ujścia rzeki Białka do ujęcia wody przez Zakłady Azotowe w Puławach

Puławy

Obwód rybacki rzeki Wyżnicy Nr 1

G

Obowiązuje rzekę Wyżnicę od mostu w m. Sosnowa Wola do jazu w m. Boiska Kolonia oraz od młyna w m. Prawno do ruin młyna w m. Bór. Rzekę Urzedówkę od źródeł do jej ujścia do rzeki Wyżnicy z wyłączeniem odcinka od mostu powyżej jazu w m. Urzedów do w/w jazu.

Kraśnik

 

  Obostrzenia obowiązujące na wodach górskich Okręgu PZW w Lublinie.

 1. Wymiar ochronny pstrąga potokowego 35 cm.

 2. Na wodach górskich Okręgu lubelskiego ustala się limit miesięczny dla pstrąga potokowego w ilości 4 szt. miesięcznie.

 3. Obowiązuje zakaz zabierania pstrągów potokowych w okresie od 1 stycznia do 1 lutego.

 4. Dobowy limit połowu pstrąga potokowego łącznie wynosi 2 szt.

 5. Rybę przeznaczoną do zabrania należy wpisać do rejestru połowu bezpośrednio po złowieniu, a przed oddaniem następnego rzutu – obowiązek używania podbieraka.

 6. Zakaz stosowania haczyków i kotwic z zadziorami.

 7. Zakaz łowienia metodą spinningową od 1 września do 31 grudnia.

 8. Na oznakowanych odcinkach ochronnych obowiązuje całkowity zakaz łowienia ryb.

 9. Zakaz zabierania pstrągów i lipieni (no kill) z następujących odcinków rzek:
 • na rzece Bystrej od mostu przy ul. 3 Maja przy targowisku w Wąwolnicy do mostu drogowego w m. Wierzchoniów.

 • na rzece Bystrzycy od brodu powyżej młyna w Kiełczewicach Górnych do mostu w Strzyżewicach oraz od jazu piętrzącego w Osmolicach do jazu w Prawiednikach, od mostu drogowego powyżej zbiornika Zakrzówek do tamy czołowej Zbiornika Zakrzówek

 • na rzece Kosarzewce od jazu betonowego w m. Tuszów do jej ujścia do rzeki Bystrzycy

 • na rzece Krężniczance od ujścia rzeki Nędznica do rzeki Krężniczanka do jazu hodowli stawowej w m. Krężnica Jara.

 • na rzece Urzędówce.

 • na rzece Chodelce na mostu drogowego w m. Majdan Borowski do zapory w m. Wólka Komaszycka oraz do mostu drogowego w m. Ruda Maciejowska do zapory w m. Grabówka

 • W roku 2019 obowiązuje całkowity zakaz zabierania lipieni.

 • W roku 2019 w miesiącu maju obowiązuje całkowity zakaz zabierania pstrągów w obwodzie rybackim rzeki Bystrzyca nr 1.

 • Rzeka Kurówka woda górska na odcinku od ujścia rzeki Białka do ujęcia wody przez Zakłady Azotowe w Puławach z jednoczesnym utworzeniem odcinka złów i wypuść od mostu drogowego w m. Końskowola do mostu drogowego przy Zakładach Azotowych w Puławach.


Wypełniony rejestr należy zwrócić do 10 stycznia roku następnego, jest to podstawą do wydania nowego zezwolenia na adres:

PZW ZO Lublin, ul. Nałkowskich 105,

20-470 Lublin,

tel. 81 745 66 60


Numery Państwowej i Okręgowej Straży Rybackiej

Etatowa SSR – Tel.692-468-669, 666-879-182

PSR – Tel. 81 539-63-45


 

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu PZW w Lublinie, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu