Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Wyniki SSR Okręgu Lublin

Okręgowa Straż Ochrony Wód - działa na podstawie Zarządzenia Nr 2/2011 Dyrektora Biura ZO PZW w Lublinie.Zadaniem Straży Ochrony Wód jest kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródladowym,przepisów wydanych na jej podstawie, Regulaminu amatorskiego  
połowu ryb oraz uchwał Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.Teren działania Straży Ochrony Wód są wody użytkowane przez Okręg Lubelski Polskiego Związku Wędkarskiego.Strażnicy Ochrony Wód moga działać jednoosobowo,w patrolu wieloosobowym lub we wspólnym patrolu z Państwowa Strażą Rybacką,Społeczną Strażą Rybacką,Policją,Strażą Miejską oraz ze Strażą Graniczną.Nadzór nad działalnością Straży Ochrony Wód sprawuje Specjalista ds. Ochrony Wód.

 

Społeczna Straż Rybacka Powiatu. Podstawą jej działania są uprawnienia, które patrol uzyskuje na mocy ustawy "o rybactwie śródlądowym". SSR prowadzi zarówno akcje przeciwkłusownicze (często we współpracy z policją) jak i akcje kontroli wędkarzy łowiących na terenie powiatu, w którym została powołana. W związku z podpisaniem porozumienia "w sprawie współdziałania komend powiatowych SSR województwa lubelskiego objętych rejonem działania Okręgu Lubelskiego PZW" grupa terenowa może - w razie potrzeby - działać również poza terenem macierzystego powiatu. Najczęściej jednak funkcjonuje w rejonie wód podlegających bezpośredniej opiece Koła. W naszym Okręgu działa 9 powiatowych straży tego typu. Na czele każdej formacji stoi Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej, któremu podlegają Komendanci Grup Terenowych. Praktycznie każde większe koło naszego Okręgu posiada taką grupę terenową.

                                                                                .

 

Po otwarciu tych plików zapoznasz sie z pracą Społecznej Straży Rybackiej w Okręgu Lublin.


 

Taryfikator.doc
.
Wyniki pracy SSRyb w 2007 roku
Wyniki pracy SSRyb w 2008 roku
Wyniki pracy SSRyb w 2009 roku

Wyniki pracy SSRyb w 2010 roku

Wyniki pracy SSRyb w 2011 roku

Zestawienie wyników działalnosci SSR w latach 2006 / 2009

Zestawienie wyników działalności SSR w latach 2010 / 2012

Wyniki pracy SSRyb w 2012 roku

.
Wyniki pracy SSRyb w 2013 roku

Wyniki pracy SSRyb w 2014 roku

Wyniki pracy SSRyb w 2015 roku

Wyniki pracy SSRyb w 2016 roku

Wyniki pracy SSRyb w 2017 roku

Wyniki pracy SSRyb w 2018 roku

Zestawienie wyników działalności SSR w latach 2013 - 2016

niszczenie_sprzetu_klusowniczego.jpg