Zagospodarowanie i ochrona wód ZO PZW w Lublinie
http://www.pzw.org.pl/naszewody

Komunikaty

Apel do strażników Społecznej Straży Rybackiej

Mając na celu zapobieganie i przeciwdziałanie zarażeniom COVID-19, sugeruje się strażnikom Społecznej Straży Rybackiej działającej na wodach Okręgu PZW w Lublinie, aby ograniczyć do niezbędnego minimum podejmowanie czynności kontrolnych wobec wędkarzy do  czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższym zalecamy, aby:

- ograniczyć kontrolę wędkarzy  wyłącznie do przypadków co do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,

- ukierunkować wysiłki na ujawnianie i zabezpieczanie sprzętu rybackiego służącego do nielegalnego połowu ryb.