Zagospodarowanie i ochrona wód ZO PZW w Lublinie
http://www.pzw.org.pl/naszewody

Aktualności

Węgorz pod ochroną !!!!!!!!

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 11 czerwca 2010r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

Odnosi się do wszystkich wód śródlądowych

 

- wymiar ochronny węgorza (Anguilla anguilla L.) - 50 cm

- okres ochronny węgorza (Anguilla anguilla L.) - od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca

- amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniem dobowego limitu połowu węgorza - do 2 sztuk  
 

Zdjęcia