Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Plan Pracy Koła na rok 2018

plp.jpg


 

PLAN PRACY NA 2018 ROK.

 

 

 

 1. PRZEPROWADZAĆ MINIMUM RAZ W MIESIACU ZEBRANIA ZARZĄDU KOŁA 74

 2. PRZYJMOWAĆ OPŁATY ZA ZNAKI ORAZ PRZEPROWADZAĆ EGZAMINY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ W KAŻDĄ SOBOTĘ MIESIĄCA MARCA I KWIETNIA (oprócz 31.03.2018 - WIELKA SOBOTA) ORAZ 7 KWIETNIA 2018

 3. ORGANIZOWAĆ PRACĘ NA RZECZ KOŁA 74 ORAZ PZW (TZW. CZYNY SPOŁECZNE) W TERMINACH JAK PODANO W PKT. 2 W GODZ 8:00 DO 13:00 LUB W INNE DNI PO UZGODNIENIU Z GOSPODARZEM KOŁA.

 4. SKARGI I WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ DYŻURUJĄCEGO NA OŚRODKU, A ROZPATRYWANE NA POSIEDZENIACH ZARZĄDU MINIMUM RAZ W MIESIĄCU.

 5. ORGANIZOWAĆ ZAWODY MISTRZOWSKIE ORAZ TOWARZYSKIE DLA CZŁONKÓW NASZEGO KOLA ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM HARMONOGRAMEM ZAWODÓW.

 6. ZORGANIZOWAĆ FESTYN Z OKAZJI :DNIA DZIECKA ORAZ FESTYN RODZINNY.

 7. KONTYNUOWA WSPÓŁPRACĘ Z KOŁEM BOTTROP Z NIEMIEC.

 8. ZAKUPIĆ NARYBEK KARPIA.

 9. DOKONAĆ ZAKUPU KARMY POTRZEBNEJ DO HODOWLI KARPIA.

 10. KARMIĆ NA BIEŻĄCO RYBY W STAWACH HODOWLANYCH.

 11. DBAĆ O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK NA TERENIE OŚRODKA „GZEL”ORAZ NA TRASIE ŚCIEŻKI REKREACYJNO-SPACEROWEJ.

 

 1. KONSERWOWAĆ GROBLE WOKÓŁ STAWÓW ORAZ CZYŚCIĆ I POGŁĘBIAĆ CIEKI DOPROWADZAJĄCE I ODPROWADZAJĄCE WODĘ.

 2. PRZEPROWADZAĆ MODERNIZACJĘ RYBACZÓWKI A TAKŻE PROWADZIĆ BIEŻĄCE REMONTY WSZYSTKICH OBIEKTÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI ZASILAJĄCYMI ZBIORNIKI W WODĘ.

 3. PRZEPROWADZAĆ BIEŻCE REMONTY 

 

                           Zarząd koła 74 Niedobczyce

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Co sądzisz o stronie koła
Dobra
Taka sobie
Mogła być lepsza
Głosuj wyniki

Na skróty

Ilość odwiedzin