Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Historia koła

 

 

100_0855.jpg

ROK 1950

            Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich, dokonuje na szczeblu kraju reorganizacji polskiego wędkarstwa. Powołał nową, masową organizację - Polski Związek Wędkarski.

W wyniku, którego w całym kraju zaczęły powstawać koła i sekcje Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

ROK 1952

               Powstaje Koło Wędkarskie w Czarnej Białostockiej, którego założycielami byli:

1                    Wincenty Nitkiewicz  - prezes

2                    Mieczysław Olechowski

3                    Marian Herbuś

4                    Stanisław Żurawski

W owym czasie stan koła liczy sobie 30 członków.

  

Lata 1952 – 1969

 

                W archiwach  nie ma dokumentów z działalności koła w tym czasie . Wynika to prawdopodobnie z tego że koło nie posiadało własnej siedziby a dokumenty musiały być przechowywane w prywatnych mieszkaniach co mogło spowodować ich zagubienie lub zniszczenie.

                Z posiadanych dokumentów wynika że w owym czasie Wincenty Nitkiewicz był wieloletnim prezesem koła.

 

Lata 1969 – 1972

 

                Prezesem zostaje Jerzy Dobrowolski jednak po dwóch latach rezygnuje a jego miejsce zajmuje Jerzy Rybakiewicz.

  

Lata 1973 – 1976

 

Prezesem koła zostaje  Mieczysław Olechowski

Koło zostaje podzielone na  dwie sekcje:

1.       Zakładową przy  Wytwórni Wyrobów Precyzyjnych której przewodniczącym mianowano Waldemara Lisowskiego

2.       Miejską której przewodniczącym zostaje Zygmunt Litwin

 

Sekcją zakładową zaopiekowała się Rada Zakładowa przy FMR AGROMET  co zaowocowało

zorganizowaniem Rybakówki w miejscowości Dębowo nad Kanałem Augustowskim i wyposażeniem jej w dwa domki campingowe

 

Niedługo po tym działalność sekcji miejskiej zanika a koło zaczyna funkcjonować  jako Koło Wędkarskie przy FMR Agromet  w Czarnej Białostockiej.

 

W 1973r. zorganizowano pierwsze zawody wędkarskie,

 

Zatwierdzono regulamin zawodów towarzyskich:

(Cyt.)

Punktacja.

1.       Jeden punkt za każdą wymiarową rybę oraz za dowolną rybę nie objętą wymiarem i okresem ochronnym

2.       Jeden punkt za każdy dekagram złowionej ryby.

3.       Sto punktów premii za największą rybę zawodów

4.       Dziesięć punktów karnych (ujemnych) za rybę niewymiarową lub objętą okresem ochronnym. Ponadto ryby „karne” nie podlegają punktacji dodatniej.

 

W 1974r. koło liczy sobie 116 członków

 

Lata 1977 – 1980

               

Prezesem koła ponownie zostaje Mieczysław Olechowski

W 1977r. koło ma 164 członków

  

Lata 1981 – 1984

 

Prezesem koła ponownie zostaje Mieczysław Olechowski

W 1982r. koło ma 297 członków

 

  W 1984r.  w strukturze organizacyjnej koła nastąpiły zmiany , przywrócono pierwotną nazwę koła z  Koło Wędkarskie przyzakładowe FMR Agromet  na Koło Wędkarskie Miejskie. Wyodrębniono trzy sekcje:

1.  Sekcja miejska.

2.  Sekcja przyzakładowa przy FMR Agromet.

3.  Sekcja młodzieżowa

 

Liczba członków na rok 1984 to 339.

 

 

Lata 1985 – 1988

 

Prezesem koła ponownie zostaje Mieczysław Olechowski

 

W 1988r. na wniosek pracowników FMR Agromet dokonuje się podział koła na dwa:

1.  Koło Wędkarskie nr. 39 Miejskie Czarna Białostocka

2.  Koło Wędkarskie nr.78 przy FMR Agromet, którego prezesem zostaje Jerzy Nienałtowski

 

 

Lata 1989 – 1992

Prezesem koła zostaje Zbigniew Zaleski jednak po roku działalności zostaje odwołany a jego miejsce zajmuje Witold Puszkarewicz . Niestety zły stan zdrowia nie pozwala mu na pełnienie funkcji do końca kadencji i prezesem zostaje Edward Załęzki.

W 1989 koło liczy sobie 347 członków.

W 1991r. zorganizowano zawody  O puchar Burmistrza Czarnej Białostockiej, które to odbywają się do dnia dzisiejszego.

 

Lata 1993 – 1996

 

Prezesem koła zostaje Edward Załęzki

 

 

Lata 1997 – 2000

 

Prezesem koła zostaje Sławomir Czarnecki

 

 

Lata 2001 – obecnie

 

Prezesem koła jest Bogdan Wysocki

Koło w tych latach odznacza się dużą aktywnością w sporcie wędkarskim , w ostatnich latach niemal co roku ma  w swoich szeregach mistrzów okręgu a obecnie dwoje członków naszego koła dostało powołanie do kadry narodowej.