Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

WYSZKóW - Nysa

ŁOWISKO „WYSZKÓW  w WYSZKOWIE

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ŁOWISKA SPECJALNEGO

KATEGORIA ŁOWISKA - ŁOWISKO LICENCYJNE
TYP ZUŻYTKOWANIA - ŁOWISKO MIESZANE


A. Opis łowiska.
- obszar łowiska wynosi 12ha z tego 10ha to akwen wodny, jest to wyrobisko pożwirowe,  średnia głębokość ok.2. m , woda czysta, akwen okresowo zasilany wodą z rzeki górskiej Kamienica, nie ma bezpośredniego połączenia z innymi łowiskami,
- rybostan łowiska : szczupak, leszcz, karp, sum, sumik karłowaty, amur, sandacz, węgorz i płoć
- brzegi wokół akwenu porośnięte drzewami, łozą i trzciną,
- pojemność łowiska , jednorazowo około 100 wędkarzy,
- dojazd do łowiska b. dobry drogą utwardzoną, dla wędkarzy zmotoryzowanych przygotowano dwa parkingi,
- łowisko bezpieczne,
- właścicielem łowiska jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu,
- gospodarzem łowiska jest Koło PZW nr 1 w Nysie,
- łowisko jest udostępnione do amatorskiego połowu ryb od 01.05 do 31.10 każdego roku.

B.    Regulamin łowiska

1. Prawo do łowienia w wodach łowiska w Wyszkowie   mają członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego po nabyciu zezwolenia - licencji, na cały sezon w cenie 70 zł lub jednodniowej w cenie 20 zł. Integralna częścią zezwolenia jest posiadanie rejestru dziennego połowu ryb.
2. Zezwolenie na połów ryb (licencja) są do nabycia u skarbnika Koła PZW nr 1 w Nysie-ul. Celna 20   - telefon 077 433-67-39
3. Uprawnionych do wędkowania na łowisku w Wyszkowie obowiązują również następujące przepisy :
a) Ustawa z 18.kwietnia 1985 r o rybactwie śródlądowym,  
b) Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
4. Wędkujących na tym akwenie obowiązują następujące zasady:
- łowisko udostępnione będzie do wędkowania w okresie od 1 maja do 31 października,
- połów ryb dozwolony jest od wschodu do zachodu słońca (wg kalendarza),
- w porze nocnej zabrania się przebywania na terenie łowiska,
- przebywających na łowisku obowiązuje zachowanie ciszy i czystości. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek śmieci i odpadów,
- obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających,
- zabrania się połowu ryb metodą spinningową,
- na terenie łowiska zabrania się stawiania namiotów,
- parkowanie samochodów tylko na terenie parkingów,
- zabrania się wprowadzania psów na teren łowiska,
- zabrania się chowania złowionych ryb w bagażnikach samochodów, w trawach i innych opakowaniach przed zakończeniem łowienia.
5.   Dozwolony limit i wymiar ryb zaliczanych do połowów dziennych :
a) karp od 35cm, szczupak od 50cm (po 31.05), sandacz od 50cm (31.05)
lin od 30cm, sum od 70cm , węgorz od 50cm, amur od 50cm.
b) łącznie nie więcej niż dwie sztuki ryb wymienionych w p-kcie a) poza sumem, którego limit wynosi 1 sztukę,
c) pozostałe gatunki ryb występujące w wodach łowiska- zgodnie z regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
d) po złowieniu dwóch sztuk limitowanych ryb ,łowienie należy zakończyć i opuścić stanowisko nad wodą.
e) wędkującego obowiązuje posiadanie rejestru dziennego połowy ryb, datę i godzinę należy wpisać przed rozpoczęciem wędkowania, a złowione ryby na bieżąco.
f)  po zakończeniu sezonu wędkarskiego obowiązuje bezwzględny zwrot rejestru połowów ryb do Koła PZW Nysa nr 1.
6. Wędkujący na łowisku jest zobowiązany do poddania się kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej i upoważnionych przez gospodarza łowiska.
7. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu osoba upoważniona do kontroli, może zatrzymać zezwolenie na połów ryb i wraz z zawiadomieniem o popełnieniu  wykroczenia przekazać rzecznikowi dyscyplinarnemu Koła PZW nr 1 w Nysie.
8. W przypadku utraty zezwolenia należy niezwłocznie powiadomić wydającego zezwolenie, a nowe zezwolenie będzie wydane po ponownym wniesieniu opłaty jak przy pierwszym zezwoleniu i ponownym wpisanie w ewidencji wydanych zezwoleń.


Zarząd Koła Nr 1 w Nysie

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin