Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Składki i ulgi 2018 - okręgowe

Wysokość członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu w 2018 r. 


Składka pełna dla członków PZW 175 zł
Składka pełna dla członków PZW 50 % (młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat, członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) 88 zł
Składka pełna dla członka uczestnika (członkowie uczestnicy do lat 16 i odznaczeni złotą odznaką z wieńcami) 0 zł
Składka uzupełniająca (dla porozumień) 123 zł
Składka okresowa jednodniowa dla członków PZW 30 zł
Składka okresowa trzydniowa   dla członków PZW 60 zł
Składka okresowa tygodniowa  dla członków PZW 90 zł
Opłata roczna - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy. 350 zł
Opłata jednodniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską  i cudzoziemcy. 50 zł
Opłata trzydniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy. 110 zł
Opłata 7-dniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską  i cudzoziemcy. 170 złOpłata egzaminacyjna wynosi 30 zł. Opłata egzaminacyjna ulgowa dla studentów do 24 lat wynosi 15 zł.

Młodzież szkolna jest zwolniona od opłaty egzaminacyjnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.                                    

 

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu w 2018 r.  

  1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieopłatnie na wodach PZW tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
  2. Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat, posiadający legitymacje szkolne lub studenckie, są uprawnieni do 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
  3. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni z członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.
  4. Członkowie PZW - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami PZW - korzystają z 75 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.
  5. Członkowie PZW - odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW - korzystają z 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.
  6. Członkowie PZW odpowiednio od 65 roku życia (mężczyźni) i od 60 roku życia (kobiety), pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat weryfikowanego na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW - korzystają z 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu.
  7. Do okresowych członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu nie stosuje się jakichkolwiek ulg.
  8. Ulgę określoną w pkt 2 i w pkt 6 - w zakresie przesłanki wieku - stosuje się w ciągu całego roku kalendarzowego, w którym ukończono określony wiek.
  9. Ulgę określoną w pkt 6 stosuje się w przypadku, gdy opłacenie składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu następuje przy zaistnieniu (spełnieniu) obu przesłanek skorzystania z ulgi, tj. a)      po osiągnięciu wieku (odpowiednio od 65 roku życia - mężczyźni i od 60 roku życia - kobiety) w rozumieniu postanowień pkt 7 powyżej oraz b)      po przekroczeniu 10-letniego stażu członkowskiego w PZW (liczonego łącznie) - przy czym spełnienie tej przesłanki winno nastąpić najpóźniej w dacie opłacenia składki. 

 

INFORMACJA DODATKOWA: 
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu,  UCHWAŁĄ Nr 79/Plenum/2017 Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 18/11/2017 w sprawie zastosowania ulgi w opłacie wpisowego dla członków uczestników PZW, ustalił ulgę w opłacie wpisowego dla członków uczestników PZW (osoby w wieku do 16 roku życia) w wysokości 100% począwszy od roku 2018.

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin