Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2018

ZASADY UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB  W ROKU 2018 NA WODACH PZW OPOLE

 

Ogólne zasady i warunki  połowu  ryb określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez ZG PZW na wodach Okręgu PZW Opole ponadto obowiązuje:

1. Okres ochronny dla szczupaka na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Brzózki, Michalice, Kluczbork i Ujazd obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja. Na pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 kwietnia.

2. Na Zbiorniku Michalice  ustala się limit drapieżników (sandacz lub szczupak ) -  1 sztuka w ciągu doby (doba od godz. 0.00 do godz. 24.00)   

3. Wymiar ochronny pstrąga tęczowego i pstrąga potokowego wynosi  30 cm. Limit 3 sztuki w ciągu doby ( doba  jw.)

4. Wymiar ochronny okonia  wynosi 18 cm. Limit 10 sztuk w ciągu doby (doba jw.)

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania z łowiska lipieni.

6. Wymiar ochronny karpia 30 cm a górny wynosi  70 cm.

7. Wymiar ochronny amura 40 cm.

8. Na wodach Okręgu wprowadza się limit ilościowy leszcza – 10 sztuk o wymiarze pow. 35 cm w ciągu doby (doba jw.)

9. Na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów ,Turawa, Michalice, Brzózki, Kluczbork i Ujazd od  1 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową zarówno ze środków pływających jak i z brzegów. Połów ryb spokojnego żeru  ze środków pływających dozwolony jest  od  1 maja.

10. Zakaz połowu ryb na „żywca”  i „martwą rybkę”, a także  jej części obowiązuje na zbiornikach zaporowych od 01 stycznia do 31 maja zaś na pozostałych wodach od 01 stycznia do 30 kwietnia.

11. Zakaz trollingu na wszystkich wodach. Nie dotyczy rzeki Odry.

12. Na wodach stojących poza obwodami rybackimi po zarybieniu karpiem i pstrągiem tęczowym  z przydziału Okręgu obowiązuje dwutygodniowy zakaz wędkowania. Dopuszcza się również zamknięcie wody po zarybieniu ze środków koła za  zgodą Głównego Ichtiologa  Okręgu PZW Opole.  Wyjątkiem są łowiska „złów i wypuść”.

13. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Kozielno do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit  i okres ochronny bolenia.

14. Na Nysie Kłodzkiej od zapory Zbiornika Nysa do jazu na Alei Wojska Polskiego wprowadza się w okresie 01.01.2018 r.-30.04.2018 r. zakaz połowu ryb metodą spinningową.

15. Na Zbiorniku Dębowa obowiązuje górny wymiar ochronny amura  70 cm, karpia 60 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie z karpiem.

16. Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje limit ilościowy szczupaka, sandacza, i węgorza – 1 sztuka dziennie (łącznie) przy czym obowiązuje zakaz stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę przez cały rok.

17. Okres ochronny dla sandacza obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja.

18. Limit dobowy (doba jw.) dla szczupaka i sandacza -2 (łącznie) z wyjątkiem zbiorników Kluczbork i Michalice ( patrz pkt. 2 i  16).

19.  Znosi się całkowicie limit dobowy suma. Nie dotyczy rzeki Odry gdzie limit wynosi 3 sztuki.

20. Zakaz połowu metodą "szarpaka"- polegającą na umyślnym pozyskiwaniu ryb poprzez podcinanie w celu zahaczenia ryby.        

21. Wymiar ochronny szczupaka 50 cm oraz górny 80 cm.

22. Ryby łososiowate mogą być pozyskiwane tylko na przynęty sztuczne tj. metodą spinningową lub  muchową. Nie dotyczy pstrąga tęczowego.

23. Ryby złowione (zgodnie z limitem dobowym) muszą być przechowywane na stanowisku do czasu zakończenia wędkowania.

24. Wędkarze są zobowiązani do opuszczenia łowiska w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich organizowanych przez Koła oraz  Okręg PZW Opole. (informacja na stronie internetowej lub w terenie nad wodą)

25. Należy przestrzegać zasad podanych na tablicach ustawionych przez Koła oraz Okręg PZW Opole.

26. Zakaz:  a) kąpieli  b) pozostawianie śmieci i odpadków c) używania mydła i innych środków chemicznych.            

27.  Zakaz połowu ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzch do świtu), z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września.

28.  Okres ochronny suma  obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja, (zgodnie z rozporządzeniem)

29. Okres ochronny węgorza obowiązuje  od 1 grudnia do 31 marca. (zgodnie z rozporządzeniem)

Uchwała nr 75 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 08-03-2015 r.

W przypadku naruszenia przepisów o amatorskim połowie ryb przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie,   wydający może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi.

Przypominamy:

- Używanie podrywki w celu pozyskania żywca jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką.

 (podrywka wędkarska o wymiarach 1metr na 1 metr o oczku nie mniejszym niż 5 mm ). Połów ryb podbierakiem jest przestępstwem.

- Zabrania się podejmowania z wody wszelkiego rodzaju sprzętu połowowego, a o fakcie ich zlokalizowania, a także o zauważonych  wykroczeniach należy powiadomić Państwową Straż Rybacką (774425971), Społeczną Straż Rybacką w powiatach:  Brzeg 694343759, Głubczyce 694600283, Kluczbork 694343709, Krapkowice 505010444, K-Koźle 608376193, Namysłów 694837105,  Nysa 604440595, Opole 537877947, Prudnik 608375427, Olesno 608376193, Strzelce Opolskie 694343802 lub Policję (112, 997).

- O zauważonych skażeniach środowiska wodnego należy powiadomić WIOŚ (774539906 lub 606605052) oraz Dział Ochrony Wód Biura Okręgu PZW Opole tel. 77/454-55-54, 604440595

- Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 

- Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją z łowiska , ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu informację o jej gatunku, długości, ciężarze oraz dacie i miejscu złowienia (w przypadku nie zabierania oznakowanej ryby,o fakcie jej złowienia należy powiadomić Zarząd Okręgu).

- W trakcie połowu ryb ze środków pływających  obowiązuje zachowanie trzeźwości.

- Wędkarz łowiący ze środków pływających  zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepisami  sprzętu ratunkowo-asekuracyjnego .

- Obowiązuje zakaz przejazdu przez wały ochronne.

-Informacje o porozumieniach zawartych z innymi Okręgami znajdują się na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/opole/oraz w siedzibach Kół.

- Niektóre z wymienionych w wykazie łowisk, odcinki rzek, ich dopływy, a także wody stojące - uchwałami Zarządu Okręgu mogą być trwale lub okresowo wyłączone z wędkowania np. wody po zarybieniu, przy niskich stanach wód na zbiornikach zaporowych, w trakcie zawodów wędkarskich itp.

- Zarząd Okręgu w wyjątkowych przypadkach może uchwałami wprowadzić dodatkowe ograniczenia i nakazy.

- Informacje o nowo utworzonych obrębach ochronnych jak również o tarliskach znajdują się na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/opole/w zakładce „zasady wędkowania” oraz w siedzibach Kół.


Informacje dodatkowe

Rejestracja połowów ryb jest obowiązkiem każdego wędkującego członka PZW i obowiązuje na wszystkich wodach Okręgu Opolskiego.

Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO nr 73/Prezydium/2006 z dnia 18/12/2006 „każdy członek Okręgu PZW Opole, który nie wywiąże się

z obowiązku terminowego zdania rejestru połowu za bieżący rok podlega opłacie karnej w wysokości 30, - zł.”

 

Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004,  decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego oraz uchwałą nr 4886/2010 , nr 3211/2017 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące:

- rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. Wodnego Kozielno;

- rzekę Nysę Kłodzką w Otmuchowie na odcinku 100 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów;

- rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa;

- na akwenie Śródlesie  II w miejscowości Opole ;

- rzekę Białą Głuchołaską od wiszącej kładki dla pieszych w Głuchołazach-Zdrój w dół rzeki do jazu z przepławką na wysokości Stadionu w Głuchołazach;

- wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice ;  

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory  zbiornika retencyjnego Nysa;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej i powyżej  jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego do mostu Bema;

- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei  Wojska Polskiego;

Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące

od 01 marca do 31 maja każdego roku:

- na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią część zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie „Angel Spitzem” obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownię do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk;

- na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry;

- na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków;

- na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka;

- na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi ;          

Ustanowiono zimowiska ryb, na których obowiązuje zakaz połowu od  1 stycznia do 31 marca oraz od  1 grudnia do 31 grudnia :

-     Kanał rz. Odry w Zwanowicach na odcinku 300m poniżej śluzy

-     Kanał rz. Odry w Brzegu na odcinku 200 metrów  poniżej śluzy

-     Kanał rz. Odry w Brzegu pod mostem  w ciągu ul. Krakusa (droga nr 39) 100 metrów poniżej i powyżej mostu

-     Kanał Portowy w Opolu na rzece Odrze

-     Wyrobisko - NOWE SIOŁKOWICE 0.50 zgodnie z tablicami

-    Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice port „MARINA" 

-   Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice „WYRWA" zatoka powstała w wyniku powodzi w 1997 roku (obok mostu kolejowego)  

Na Zbiorniku Kluczbork wprowadza się zakaz połowu ryb na rzece Stobrawie – 50 metrów powyżej zbiornika wstępnego, na zbiorniku wstępnym, oraz w promieniu 50 metrów poniżej ujścia zbiornika wstępnego, jak również na rzece Stobrawie do mostu drewnianego poniżej 

zbiornika Kluczbork (oznaczenia tablicami).  Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje zakaz połowu ryb z wysp.

Na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski obowiązuje zakaz połowu ryb w obrębie nowego jazu w km 13+845

( w obrębie barierek ochronnych) oznakowanie tablicami.

Na zbiornikach zaporowych Turawa, Nysa, Otmuchów wprowadza się zakaz połowu przy elektrowniach, w odległości 100 m od zapory piętrzącej wodę w czaszy zbiornika (oznakowane tablicami oraz bojami).

 

Nr w rejestrze połowu

Wykaz wód nizinnych

 

1.

Rzeka Odra – I.1. Obwód rybacki rzeki Odry nr 1

Od ujścia kanału Gliwickiego w m. Kędzierzyn Koźle(od 98+600 km rzeki Odry) do ujścia rz. Mała Panew w m. Czarnowąsy wraz z wodami jej dopływów, kanałami, starorzeczy. Wody wchodzące w skład obwodu: 1a Kanał Ulgi , 1b Krepa, 1c Łęcka Woda, 1d Jakubowicki Potok,

1e Grudynia , 1f  Ligocki Potok)

2.

Rzeka Odra – I.2. Obwód rybacki rzeki Odry nr 2 

Od ujścia rzeki Mała Panew w Czarnowąsach do progu jazu w m. Lipki wraz z jej dopływami, kanałami, starorzeczami. Wody wchodzące w skład obwodu 2a Stobrawa, 2b Baryczka, 2c Bogacica, 2d Kluczborska Struga, 2e Budkowiczanka, 2f Bystrzyna,

2g Brodecka Rzeka, 2h ruszko, 2j Żydówka, 2k Kanał Odry w Zwanowicach ), 2l Wołczyńska Struga

3.

Rzeka Osobłoga – I.11Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1

Od granicy państwa do ujścia do rz. Odry w m. Krapkowice wraz z wodami jej dopływów (rzeki wchodzące w skład obwodu

3a Prudnik, 3b Potoczyna).

4.

Rzeka Mała Panew – II.2 Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2

Od ujścia rzeki Lublinica w m. Zawadzkie do ujścia rz. Mała Panew do Odry, z wyłączeniem zbiornika Turawa (wody wchodzące w skład obwodu 4a Smolina, 4b Bziniczka, 4c Wiślina, 4d Wilczarnia, 4e Rosa, 4f Libawa, 4g Pruszkowski Potok, 4h Swornica)

 

5.

Rzeka Nysa Kłodzka  - III.3 Obwód rybacki Zbiornik Otmuchów na rzece Nysa Kłodzka nr 3

Od progu zb. Kozielno do zapory zb. Otmuchów wraz z jej dopływami z wyłączeniem zbiornika Otmuchów (wody wchodzące w skład obwodu 5a  Młynówka,  5bTarnawka) 

6.

Rzeka Nysa Kłodzka  - III.4 Obwód rybacki Zbiornik Nysa na rzece Nysa Kłodzka Nr 4

Od zapory  zb. Otmuchów do zapory zb. Nysa wraz z jej dopływami z wyłączeniem zbiornika Nysa (wody wchodzące w skład obwodu, 6a Jawornik, 6b Czerwony Potok, , 6c Łuża, 6d Biała Głuchołaska, 6e Płocha, 6f Przedpola, 6g Kwiatówka)

 

7.

 Rzeka Nysa Kłodzka – III.5 Obwód rybacki rzeki Nysa Kłodzka nr 5

 Od zapory zb. Nysa do ujścia rzeki do Odry (wody wchodzące w skład obwodu 7a Młynówka, 7b dopływ Nysa Południe,

 7c Ścinawa, 7d Młynówka Bielicka, 7e Starorzecze Jasienica, 7f Starorzecze Drogoszów)

 

8.

Rzeka Widawa – V.2 Obwód rybacki Zbiornik Michalice na rzece Widawa nr 2

Od zapory zb. Stradomia do zapory zbiornika Michalice z wyłączeniem zbiornika Michalice.  Rzeki wchodzące w skład obwodu

8a Stradomka, 8b Czarna Widawa, 8c Biała Widawa, 8d Miłka, 8e Osuch, 8d Jarząbek, 8e Studnica, 8f Głuszyna, 8g Strzałka

9.

Rzeka Opawa – Obwód rybacki rz. Opawa nr 1

Obejmuje wody rzeki Opawa na odcinkach biegnących po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub, po których granica Rzeczpospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu, wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (wody wchodzące w skład obwodu;

 9a Molina, 9bMłynówka).

10.

 Rzeka Psina  - Obwód rybacki rzeki Psina – nr 1

Obwód obejmuje wody rzeki Psina od jej źródeł do ujścia do rzeki Odry w pobliżu m. Nieboczowy, wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka (wody wchodzące w skład obwodu; 10a Złotnik, 10b Sucha Psina, 10c Morawa, 10d Rozumicki Potok, 10e Biała Woda, 10f Grabia, 10g Troja).

 

11.

 Rzeka Kłodnica – Obwód rybacki rzeki Kłodnica – nr 2

Na odcinku od jazu w Pławniowicach do ujścia do rzeki Odry w mieście Kędzierzyn Koźle wraz z wodami w korycie Kanału Gliwickiego od bramy dolnej śluzy Dzierżno do jego ujścia do rzeki Odry wraz z wodami dopływów i starorzeczy z  wyłączeniem rz. Drama i potoku Toszeckiego (wody wchodzące w skład obwodu 11a Jaryszowice, 11b Dziedzinka, 11c Bojszowski Potok,

11d Kanał Kłodnicki, 11e Kanał Gliwicki, 11f Kanał Kędzierzyński).

 

12.

Rzeka Pratwa – Obwód rybacki rzeki Pratwa – nr 1

Obwód obejmuje wody rzeki Pratwa od jej źródeł do ujścia rzeki Prosna, wraz z wodami jej dopływów oraz wodami starorzeczy (wody wchodzące w skład obwodu rzeka Pratwa)

 

 

 


Nr w rejestrze połowu

 

Zbiorniki zaporowe

13.

Zbiornik Turawa

14.

Zbiornik Otmuchów

15.

Zbiornik Nysa

16.

Zbiornik Michalice

17.

Zbiornik Brzózki

18.

Zbiornik Ujazd

19.

Zbiornik Kluczbork

 

 

WODY KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA w OKRĘGU PZW W OPOLU

Nr w rejestrze połowu

Rzeka krainy pstrąga i lipienia

Szczegółowe granice wód krainy pstrąga i lipienia

Miasto gmina

Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy

21

Raczyna

Od granicy państwa do ujścia wraz ze wszystkimi dopływami.

 

Otmuchów

 

Przynęta sztuczna- dozwolone metody spinningowa i muchowa

 

22

Świdna

23

Widna

24

Kamienica

25a

Biała Głuchołaska

Od granicy państwa do ujścia potoku Mora (od kładki wiszącej w Głuchołazach do tamy z przepławka Głuchołazach obręb ochronny)  Łowisko złów i wypuść

Głuchołazy Nysa

Sztuczna mucha

25b

Biała Głuchołaska

Od ujścia potoku Mora  do mostu drogowego Nysa- Kałków.

Łowisko złów i wypuść

Nysa

Przynęta sztuczna- dozwolone metody spinningowa i muchowa

26

Mora

Od granicy państwa do ujścia do rzeki Białej Głuchołaskiej wraz z dopływami.

Głuchołazy Nysa

Przynęta sztuczna- dozwolone metody spinningowa i muchowa

27

Złoty Potok

Od granicy państwa do ujścia do rzeki Prudnik wraz z dopływami.

Prudnik

Przynęta sztuczna- dozwolone metody spinningowa i muchowa

 

Libawa

Od źródeł do jazu piętrzącego w rejonie ośrodka zarybieniowego PZW Poliwoda wraz z dopływami na tym odcinku bez Potoku

Pruszkowskiego.

Ozimek

Matecznik WĘDKOWANIE ZABRONIONE

28

Bziniczka

Od granicy województwa do stopnia wodnego w miejscowości Kolonowskie

Kolonowskie

Przynęta sztuczna dozwolone metody spinningowa i muchowa

29

Jemielnica (Chrząstawa)

Od źródeł do ujścia do rzeki Mała Panew.

 

Jemielnica

Przynęta sztuczna- dozwolone metody spinningowa i muchowa

29a

Jemielnica

Od kładki przy stadninie koni w Zawadzie do mostu na drodze  Luboszyce - Opole

Jemielnica

„Łowisko złów i wypuść”

Przynęta sztuczna- dozwolone metody spinningowa i muchowa

30

Stobrawa

Od mostu drogowego na trasie Kluczbork-Olesno w pobliżu wsi Bąków do miejscowości Kopalina. Z wyłączeniem zbiornika zaporowego Kluczbork.

Kluczbork Wołczyn

Przynęta sztuczna- dozwolone metody spinningowa i muchowa

31

Budkowiczanka

Od stawu w miejscowości Szumirad do progu przy ruinach młyna w miejscowości Tuły.

Jemielnica

Przynęta sztuczna- dozwolone metody spinningowa i muchowa

32

Opawica

Od granicy państwa w miejscowości Opawica do ujścia do rzeki Opawy

Głubczyce

Przynęta sztuczna – dozwolone metody spinningowa i muchowa

33

Kłodnica

Od mostu w Rudzieńcu do syfonu pod Kanałem Gliwickim w Lenartorwicach (K-Koźle)

K- Koźle

Przynęta sztuczna- dozwolone metody spinningowa i muchowa

     

Wykaz wód stojących poza obwodami rybackimi

Nr w rejestrze połowu


Nazwa wody

Pow. Wody w ha


Gmina


Koło opiekujące się wodą

0.14

Dziergowice - wyrobisko

9,90

Bierawa

Bierawa

0.121

Stampnica - staw

2,59

Bierawa

Bierawa

0.120

Dzbańce - staw

5,69

Branice

Branice

0.55

Prędocin, Rybna -stawy

17,73

Brzeg

Brzeg 1

0.56

Babiloch - wyrobisko

4,44

Brzeg

Brzeg 1

0.49

Nowe Kolnie

0,88

Lubsza

Brzeg1

0.108

Cegielnia - staw

3,73

Brzeg

Brzeg 1

0.21

Kobylice - wyrobisko

20,58

Cisek

Cisek

0.109

Kobylice II - wyrobisko

8,14

Cisek

Cisek

0.11

Dąbrowa - wyrobisko

1,00

Dąbrowa

Dąbrowa

0.2

Balaton - wyrobisko

2,19

Dobrzeń Wielki

Popielów

0.13

Dobrodzień – zbiornik retencyjny

1,80

Dobrodzień

Dobrodzień

0.42

Mionów - staw

1,35

Głogówek

Głogówek

0.34

Lwowiany stawy 1,2 - stawy

5,37

Głubczyce

Głubczyce

0.6

Łączki - wyrobisko

4,20

Głuchołazy

Głuchołazy

0.64

Rajman - staw

0,85

Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

0.62

Rów Boisko - staw

0,31

Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

0.9

Chorula - wyrobisko

8,63

Gogolin

Górażdże – Chorula

0.7

Cegielnia - staw

0,7

Grodków

Grodków

0.8

Cegielnia - wyrobisko

2,79

Grodków

Grodków

0.88

Głębocko II - wyrobisko

34,8

Grodków

Grodków

0.88 a

Głębocko I - wyrobisko

9,0

Grodków

Gracze

0.15

Głębocko Kiszka - staw

2,30

Grodków

Grodków

0.32

Lubcz - staw

1,40

Grodków

Grodków

0.66

Sarny Wielkie - staw

0,94

Niemodlin

Gracze

0.117

Bziniczka - zalew

1,80

Kolonowskie

Kolonowskie

0.119

Kanał Hutniczy - kanał

0,79

Kolonowskie

Kolonowskie

0.10

Chróścina - wyrobisko

0,69

Dąbrowa

Komprachcice

0.41

Mechnice - wyrobisko

3,1

Dąbrowa

Komprachcice

0.17

Januszkowice – Linowy - wyrobisko

21,29

Zdzieszowice

Kędzierzyn-Koźle 1

0.60

Rogi - wyrobisko

9,14

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle Azoty

0.25

Kruszbet - wyrobisko

5,41

Zdzieszowice

Kędzierzyn-Koźle Azoty

0.35

Łączki Kozielskie „Kuźniczki” - staw

1,73

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle Azoty

0.93

Obrowiec „Staw Krapkowicki”

5,33

Gogolin

Krapkowice Miasto

0.97

Szczakiel - staw

3,80

Gogolin

Krapkowice Miasto

0.91

Krępna – „Staw pod Odrą”

6,79

Zdzieszowice

Krapkowice Miasto

0.94

Obrowiec – „Staw pod lasem”

7,33

Gogolin

Krapkowice Otmęt

0.30

Gold - staw

7,60

Krapkowice

Krapkowice Otmęt

0.92

Krępna – „Staw kąpieliskowy”

4,64

Zdzieszowice

Krapkowice Otmęt

0.48

Nowa Cerekwia - wyrobisko

4,68

Kietrz

Kietrz

0.26

Lasowice Małe – zbiornik wodny

2,60

Kluczbork

Kluczbork

0.29

Ligota Dolna – wyrobisko*

7,46

Kluczbork

Kluczbork

0.20

Kantorowice - wyrobisko

27,86

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

0.27

Lewin Brzeski - wyrobisko

43,52

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

0.28

Lewin Brzeski Nowe - wyrobisko

11,74

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

0.38

Malerzowice Wielkie - wyrobisko

18,16

Łambinowice

Łambinowice

0.75

Tułowice - Łambinowice - staw

1,34

Łambinowice

Łambinowice

0.102

Murów - rozlewiska

0,95

Murów

Murów

0.71

Zagwiździe - staw

3,20

Murów

Murów

0.65

Sady - stawy

7,72

Niemodlin

Niemodlin

0.114

Staw Młyński - staw

0,76

Niemodlin

Niemodlin

0.123

Sarny Wielkie II - staw

1,76

Niemodlin

Niemodlin

0.107

Józefów - staw

1,81

Namysłów

Namysłów NSM

0.19

Ptakowice - wyrobisko

36,47

Lewin Brzeski

Olszanka

0.72

Śródlesie I – zbiornik retencyjny

7,36

Dobrzeń Wielki

Opole Elektrownia

0.54

Piast - wyrobisko

5,00

Opole

Opole nr 2

0.110

Radawie - staw

0,83

Olesno

Olesno Miasto

0.98

Żurawiniec - staw

4,83

Olesno

Olesno Miasto

0.122

Wędrynia - staw

4,82

Olesno

Olesno Rzemieślnik

0.77

Biestrzynnik „Duży” - wyrobisko

4,63

Ozimek

Ozimek

0.78

Biestrzynnik „Mleczny” - wyrobisko

4,70

Ozimek

Ozimek

0.90

Żwirownia Paczków - wyrobisko

7,91

Paczków

Paczków

0.82

Zieleniec - wyrobisko

11,50

Pokój

Pokój

0.50

Nowe Siołkowice – wyrobisko

13,29

Popielów

Popielów

0.101

Stobrawa - staw

3,7

Popielów

Popielów

0.43

Młyny – zbiornik retencyjny

4,53

Praszka

Praszka

0.58

Psurów – zbiornik retencyjny

4,58

Praszka

Praszka

0.44

Niemysłowice - staw

4,42

Prudnik

Prudnik

0.113

Niemysłowice II - staw

3,88

Prudnik

Prudnik

0.39

Malina I - wyrobisko

13,71

Opole

 

0.86

Dębowa - wyrobisko

65,50

Reńska Wieś

Reńska Wieś Kofama

0.87

Kiszka - wyrobisko

3,74

Cisek

Reńska Wieś Kofama

0.105

Brzeziny - wyrobisko

12,30

Skoroszyce

Sidzina

0.12

Dewizowiec - staw

1,63

Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie

0.95

Jezioro Średnie Turawa

15,00

Turawa

Szczedrzyk

0.22

Kosorowice - wyrobisko

3,48

Tarnów Opolski

Tarnów Opolski

0.16

Hutnik - staw

20,80

Tułowice

Tułowice

0.67

Skarbiszowice „Gliniak” - staw

2,55

Tułowice

Tułowice

0.46

Nowa Wieś - wyrobisko

5,00

Domaszowice

Namysłów

0.79

Zawadzkie „Hutniczy” - staw

11,62

Zawadzkie

Zawadzkie

0.76

Rozwadza - wyrobisko

23,20

Zdzieszowice

Zdzieszowice

0.61

Rozwadza Cegielnia - wyrobisko

12,28

Zdzieszowice

Zdzieszowice


*
Na łowisku 0.29 Ligota Dolna – wyrobisko – obowiązuje zakaz zabierania karpi i amurów.

                                           

Wykaz łowisk specjalnych

 

Nazwa wody

Pow. wody w ha

Gmina

Koło opiekujące się wodą

Przysiecz - staw

12,40

Prószków

Prószków

Wyszków Śląski - wyrobisko

10,01

Nysa

Nysa

Zawiszyce – staw nr 3

6,17

Głubczyce

Głubczyce

 

 

Na łowiskach specjalnych obowiązują osobne zezwolenia wraz z rejestrami połowów.

 

 

Wykaz łowisk złów i wypuść

 

Nr w rejestrze połowu

Nazwa wody

Pow. wody w ha

Gmina

Koło opiekujące się wodą

0.73

Śródlesie II - zbiornik

11,77

Dobrzeń Wielki

Opole Elektrownia

0.68

Spałek - staw

5,10

Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie

 

25 a, b

Biała Głuchołaska – od granicy państwa do mostu drogowego (Biała Nyska – Kałków)

 

 

Głuchołazy, Nysa

Nysa nr 2, Głuchołazy, Klub Muchowy „Alexandra” Nysa

0.11 a

Dąbrowa - wyrobisko

1,00

Dąbrowa

Dąbrowa

0.106

Zębowice - staw

2,49

Zębowice

Olesno Miasto

0.52

Okoniówka - wyrobisko

10,27

Dobrzeń Wielki

Opole Elektrownia

0.103

Komin - staw

2,66

Komprachcice

Komprachcice

0.104

Korfantów - żwirownia

22,32

Łambinowice

Korfantów

 

0.112

 

Siestrzechowice - Ilak

 

3,00

 

Nysa

Nysa nr 2, Klub Muchowy „Alexandra”. Połów ryb tylko na sztuczną muchę.

 

29 a

Jemielnica – od kładki przy stadninie koni w Zawadzie, do mostu droga Luboszyce-Opole

 

 

Opole

 

Opole nr 2

0.40

Malina II - wyrobisko

29,71

Opole

Opole Elektrownia

0.115

Biestrzynnik Leśny - wyrobisko

2,20

Ozimek

Ozimek

0.118

Lewin Brzeski Nowe II - wyrobisko

6,17

Lewin Brzeski

Lewin Brzeski

0.111

Miejsce Kłodnickie - wyrobisko

8,70

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle Azoty

0.63

Rów Jastrzygowice - staw

0,49

Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

 

5 c

Nysa Kłodzka – 150 m od granicy obrębu ochronnego zbiornika Kozielno

 

 

Paczków

 

Paczków

 

Regulamin łowisk złów i wypuść

W trakcie połowu ryb na łowisku „złów i wypuść" zabrania się:

-     posiadania przy sobie ryb złowionych na innych łowiskach;

-        połowu z wysp;

-        używania sprzętu pływającego z napędem spalinowym (nie dotyczy organów upoważnionych do kontroli);

-        stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę;

-     na łowisku „złów i wypuść" na:  Białej Głuchołaskiej i Ilak Siestrzechowice obowiązuje połów ryb metodą muchową z zastosowaniem haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru;

-        obowiązuje posiadanie podbieraków.

Zaleca się posiadanie mat wędkarskich.

 


 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin