Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW w Opolu w roku 2019

 

Zatwierdzono Uchwałą Nr 57/Plenum/2018  Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu z dnia 17/11/2018 w sprawie  zatwierdzenia zezwolenia oraz  „Rejestru połowów wędkarskich wraz z wykazem łowisk na 2019 r.”

 

Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb oraz instrukcja wypełniania  „Rejestru połowów wędkarskich"

1. Przed rozpoczęciem każdego wędkowania  wędkarz zobowiązany jest do wypełnienia rubryk ; "Data połowu" i " Nr łowiska ".  (Numeracja łowiska dla obwodów wód płynących od 1-12, dla zbiorników zaporowych 13-19, dla wód górskich 21-32, numeracja dla wód stojących od 0.2 do 0.124).

2. Po złowieniu ryb objętych limitem ilościowym w sztukach/ patrz tabela/ i po włożeniu ich do siatki bezzwłocznie wpisujemy do rejestru  każdy gatunek w osobnym wierszu a każdą  złowioną  sztukę  zaznaczamy  kreską pionową. Rubrykę  „Długość ryb" wypełniamy po zakończeniu wędkowania. (UWAGA! Godzinę połowu oraz  wymiar sandacza i szczupaka wpisujemy zaraz po złowieniu)

3. W przypadku nie zabierania złowionych  ryb z łowiska  bezzwłocznie po złowieniu wypuszczamy je do wody nie zapisując ich w Rejestrze.

4. Osobnym przypadkiem jest oficjalny trening przed organizowanymi przez Okręg zawodami sportowymi. Wystarczy wtedy obok numeru łowiska i daty połowu wpisać słowo "trening".

5. Wędkując na wodach obwodów nie będących wodami głównymi np. wędkując na rzece Ścinawce  w rejestr wpisujemy nr 7c.

6. Rejestr po zakończeniu sezonu podlega zwrotowi do macierzystego koła. W przypadku wypełnienia całego rejestru przed zakończeniem sezonu, wędkarz ma obowiązek kontynuować wpisy na dodatkowej wkładce , którą otrzyma w swoim kole.

7. Gatunków ryb, których nie wymieniono w tabeli nie wpisujemy do  rejestru.

8. Rejestr wypełniamy długopisem, nie dzielimy wierszy w rejestrze połowu.Rejestracja połowów pozwala na ocenę presji wędkarskiej na poszczególne wody, co umożliwia racjonalną gospodarkę rybacką.
WARUNKIEM POWODZENIA JEST PRAWIDŁOWE I CZYTELNE WYPEŁNIANIE REJESTRU.
KAŻDY GATUNEK RYBY NALEŻY WPISAĆ DO OSOBNEGO WIERSZA.

UWAGA! Godzinę połowu oraz  wymiar sandacza i szczupaka wpisujemy zaraz po złowieniu


Wzór poprawnego  wypełnienia rejestru:

Data połowu

Numer łowiska


Gatunek ryby


Ilość sztuk

Długość (cm)

Godzina

09.06.2019

7c

1

I,I

35,32

 

14.08.2019

0.58

3

I

66

 

15.08.2019

5

9

I,I

45,60

 

20.10.2019

15

8

I

63

7:50

20.10.2019

15

8

I

70

8:30

28.10.2019

13

7

I

65

19:00

13.11.2019

14

13

I,I,I,I

36,38,40,50,53

 

 

 

 

 

 

 
Przykład błędnego wypełnienia rejestru:


Data połowu

Numer łowiska

Gatunek ryby

 Ilość  sztuk

Długość (cm)

Godz.

20.10.2019

14

8

I,I

55,60

 


Informacje dodatkowe

Rejestracja połowów ryb jest obowiązkiem każdego wędkującego członka PZW i obowiązuje na wszystkich wodach Okręgu Opolskiego. Zgodnie z uchwałą Prezydium ZO nr 73/Prezydium/2006 z dnia 18/12/2006 „każdy członek Okręgu PZW Opole, który nie wywiąże się z obowiązku terminowego zdania rejestru połowu za bieżący rok podlega opłacie karnej w wysokości 30, - zł." Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004,  decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego oraz uchwałą nr 4886/2010 , nr 3211/2017 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące:

- rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. Wodnego Kozielno;
- rzekę Nysę Kłodzką w Otmuchowie na odcinku 100 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów;
- rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa;
- na części płd.-wsch. akwenu Śródlesie  II w miejscowości Opole ;
- wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice;  
- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory  zbiornika retencyjnego Nysa;
- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej i powyżej  jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego;
- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego do mostu Bema;
- rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei  Wojska Polskiego;

 

Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące od 01 marca do 31 maja każdego roku:

- na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią część zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie „Angel Spitzem" obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownię do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk;
- na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry; - na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków;
- na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka; - na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi ; Ustanowiono zimowiska ryb, na których obowiązuje zakaz połowu od  1 stycznia do 31 marca oraz od  1 grudnia do 31 grudnia :
- Kanał rz. Odry w Zwanowicach na odcinku 300m poniżej śluzy
-Kanał rz. Odry w Brzegu na odcinku 200 metrów  poniżej śluzy
- Kanał rz. Odry w Brzegu pod mostem  w ciągu ul. Krakusa (droga nr 39) 100 metrów poniżej i powyżej mostu - Kanał Portowy w Opolu na rzece Odrze - Wyrobisko - NOWE SIOŁKOWICE 0.50 zgodnie z tablicami
-Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice port „MARINA"  -   Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice „WYRWA" zatoka powstała w wyniku powodzi w 1997 roku (obok mostu kolejowego)
- na starorzeczu  rzeki Kłodnica w miejscowości  Kędzierzyn- Koźle (dzielnica Kędzierzyn) do ujścia rzeki Kłodnicy (tablice).

Na Zbiorniku Kluczbork wprowadza się zakaz połowu ryb na rzece Stobrawie - 50 metrów powyżej zbiornika wstępnego, na zbiorniku wstępnym, oraz w promieniu 50 metrów poniżej ujścia zbiornika wstępnego, jak również na rzece Stobrawie do mostu drewnianego poniżej   zbiornika Kluczbork (oznaczenia tablicami).

Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje zakaz połowu ryb z wysp.

Na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski obowiązuje zakaz połowu ryb w obrębie nowego jazu w km 13+845 ( w obrębie barierek ochronnych) oznakowanie tablicami.

   Na zbiornikach zaporowych Turawa, Nysa, Otmuchów wprowadza się zakaz połowu przy elektrowniach, w odległości 100 m od zapory piętrzącej wodę w czaszy zbiornika (oznakowane linia na wale oraz bojami).

Na rzece Odrze wprowadza się zakaz połowu ryb w odległości 100 metrów od jazów i śluz.

   Na rzece Odrze od ujścia Kanału Gliwickiego (prawa strona - sektor C) od tablicy. km 98.100 do tablicy km 99.30 km  - zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania przy sobie wcześniej złowionych ryb. Zakaz połowu ryb na „żywca" i „martwą rybkę", a także jej części.  Odcinek ZŁÓW i WYPUŚĆ z wyłączeniem wtorków i czwartków. Nie dotyczy zawodów wędkarskich.

Na Białej Głuchołaskiej obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb na odcinku od kładki wiszącej w Głuchołazach Zdrój do tamy przy stadionie w Głuchołazach. Na Białej Głuchołaskiej obowiązuje zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb na odcinku od Malej Elektrowni Wodnej  przy ośrodku Skowronek od kładki wiszącej w Głuchołazach Zdrój w okresie tarła lipienia czyli od 1 marca do 31 maja 2019.  

 

 

Ogólne zasady i warunki  połowu  ryb określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez ZG PZW,  a na wodach Okręgu PZW Opole ponadto obowiązuje:

1. Okres ochronny dla szczupaka na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Brzózki, Michalice, Kluczbork i Ujazd obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja. Na pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 kwietnia.
2. Na Zbiorniku Michalice  i Zbiorniku Brzózki ustala się limit drapieżników (sandacz lub szczupak ) -  1 sztuka w ciągu doby (doba od godz. 0.00 do godz. 24.00)    
3. Wymiar ochronny pstrąga tęczowego i pstrąga potokowego wynosi  30 cm. Limit 3 sztuki w ciągu doby ( doba  jw.)
4. Wymiar ochronny okonia  wynosi 18 cm. Limit 10 sztuk w ciągu doby (doba jw.)
5. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania z  wód okręgu opolskiego lipieni.
6. Wymiar ochronny karpia 30 cm a górny wynosi  70 cm.

7. Wymiar ochronny amura 40 cm.
8. Na wodach Okręgu wprowadza się limit ilościowy leszcza - 10 sztuk o wymiarze pow. 35 cm w ciągu doby (doba jw.)
9. Na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów ,Turawa, Michalice, Brzózki, Kluczbork i Ujazd od  1 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową zarówno ze środków pływających jak i z brzegów. Połów ryb spokojnego żeru  ze środków pływających dozwolony jest  od  1 maja.
10. ZAKAZ połowu ryb na „żywca"  i „martwą rybkę", a także  jej części obowiązuje na zbiornikach zaporowych od 01 stycznia do 31 maja zaś na pozostałych wodach od 01 stycznia do 30 kwietnia.
11. Zakaz trollingu na wszystkich wodach. Nie dotyczy rzeki Odry.
12. Na wodach stojących poza obwodami rybackimi po zarybieniu karpiem i pstrągiem tęczowym  z przydziału Okręgu obowiązuje dwutygodniowy zakaz wędkowania. Dopuszcza się również zamknięcie wody po zarybieniu ze środków koła za  zgodą Głównego Ichtiologa  Okręgu PZW Opole.  Wyjątkiem są łowiska „złów i wypuść".
13. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Kozielno do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit  i okres ochronny bolenia. 14. Na Nysie Kłodzkiej od zapory Zbiornika Nysa do jazu na Alei Wojska Polskiego wprowadza się w okresie 01.01.2019 r.-30.04.2019 r. zakaz połowu ryb metodą spinningową.
15. Na Zbiorniku Dębowa obowiązuje górny wymiar ochronny amura  70 cm, karpia 60 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie z karpiem.
16. Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje limit ilościowy szczupaka, sandacza, i węgorza - 1 sztuka dziennie (łącznie) przy czym obowiązuje zakaz stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę przez cały rok.

17. Okres ochronny dla sandacza obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja.
18. Limit dobowy (doba jw.) dla szczupaka i sandacza -2 (łącznie) z wyjątkiem zbiorników Kluczbork i Michalice ( patrz pkt. 2 i  16).
19.  Znosi się całkowicie limit dobowy suma. Nie dotyczy rzeki Odry gdzie limit wynosi 3 sztuki.
20. Zakaz połowu metodą "szarpaka"- polegającą na umyślnym pozyskiwaniu ryb poprzez podcinanie w celu zahaczenia ryby.        
21. Wymiar ochronny szczupaka 50 cm oraz górny 80 cm.
22. Ryby łososiowate mogą być pozyskiwane tylko na przynęty sztuczne tj. metodą spinningową lub  muchową. Nie dotyczy pstrąga tęczowego.
23. Ryby złowione (zgodnie z limitem dobowym) muszą być przechowywane na stanowisku do czasu zakończenia wędkowania.
24. Wędkarze są zobowiązani do opuszczenia łowiska w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich organizowanych przez Koła oraz  Okręg PZW Opole. (informacja na stronie internetowej lub w terenie nad wodą)
25. Należy przestrzegać zasad podanych na tablicach ustawionych przez Koła oraz Okręg PZW Opole.
26. Zakaz:  a) kąpieli  b) pozostawianie śmieci i odpadków c) używania mydła i innych szkodliwych  środków chemicznych.
27.  Zakaz połowu ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzch do świtu, od godziny przed wschodem słońca do godziny po zachodzie słońca), z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 31 października.

28.  Okres ochronny suma  obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja.
29. Okres ochronny węgorza obowiązuje  od 1 grudnia do 31 marca. Uchwała nr 75 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 08-03-2015 r.

W przypadku naruszenia przepisów o amatorskim połowie ryb przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie,   wydający może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi. Uznaje się, iż zezwolenie cofnięte zgodnie z orzeczeniem sądu koleżeńskiego nie obowiązuje w okresie wskazanym w orzeczeniu. W konsekwencji powyższego osoba posługująca się cofniętym zezwoleniem w okresie jego nieobowiązywania podlega ukaraniu za brak ważnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego do rybactwa. 

 

Przypominamy: - Używanie podrywki w celu pozyskania żywca jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką.  (podrywka wędkarska o wymiarach 1metr na 1 metr o oczku nie mniejszym niż 5 mm ). Połów ryb podbierakiem jest przestępstwem.

- Zabrania się podejmowania z wody wszelkiego rodzaju sprzętu połowowego, a o fakcie ich zlokalizowania, a także o zauważonych  wykroczeniach należy powiadomić Państwową Straż Rybacką (774425971), Społeczną Straż Rybacką w powiatach:  Brzeg 694343759, Głubczyce 694600283, Kluczbork 694343709, Krapkowice 505010444, K-Koźle 608376193, Namysłów 694837105,  Nysa 604440595, Opole 537877947, Prudnik 608375427, Olesno 608376193, Strzelce Opolskie 694343802 lub Policję (112, 997).
- O zauważonych skażeniach środowiska wodnego należy powiadomić WIOŚ (774539906 lub 606605052) oraz Dział Ochrony Wód Biura Okręgu PZW Opole tel. 77/454-55-54, 604440595
- Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 
- Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją z łowiska , ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu informację o jej gatunku, długości, ciężarze oraz dacie i miejscu złowienia (w przypadku nie zabierania oznakowanej ryby, o fakcie jej złowienia należy powiadomić Zarząd Okręgu).
- W trakcie połowu ryb ze środków pływających  obowiązuje zachowanie trzeźwości.
- Wędkarz łowiący ze środków pływających  zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepisami  sprzętu ratunkowo-asekuracyjnego .
- Obowiązuje zakaz przejazdu przez wały ochronne.
-Informacje o porozumieniach zawartych z innymi Okręgami znajdują się na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/opole/oraz w siedzibach Kół.
- Niektóre z wymienionych w wykazie łowisk, odcinki rzek, ich dopływy, a także wody stojące -  uchwałami Zarządu Okręgu oraz zarządzeniami Dyrektora Biura Okręgu PZW Opole mogą być trwale lub okresowo wyłączone z wędkowania np. wody po zarybieniu, przy niskich stanach wód w trakcie zawodów wędkarskich itp.
- Zarząd Okręgu w wyjątkowych przypadkach może uchwałami wprowadzić dodatkowe ograniczenia i nakazy.
- Informacje o nowo utworzonych obrębach ochronnych jak również o tarliskach znajdują się na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/opole/ 


Załączniki do pobrania:

numery łowisk objęte rejestracją połowu wody nizinne

zbiorniki zaporowe - nr w rejestrze

wody krainy pstręga i lipienia - wykaz

wykaz - wóz stojących poza obwodami rybackimi

wykaz łowisk specjalnych

wykaz łowisk złów i wypuść

regulamin złów i wypuść

Cały wykaz wszystich wód 2019

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin