Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.pzw.org.pl/opole

Porozumienia

Porozumienia międzyokręgowe na 2018 rok.

Porozumienia | 2018-05-21 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Logo PZW Okręg Opolski

Porozumienia Okręgu PZW Opole na rok 2018

 

Zarząd Okręgu PZW Opole informuje, że na 2018 rok zawarte zostały porozumienia międzyokręgowe ustalające warunki wędkowania członków naszego okręgu na wodach innych okręgów PZW oraz członków innych okręgów wędkujących na wodach Okręgu PZW Opole.

Każdy wędkarz  podczas połowu ryb zobowiązany jest do posiadania zezwolenia uprawniającego do wędkowania na podstawie podpisanego porozumienia.

Wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chętni do wędkowania w innych Okręgach  mogą nabyć zezwolenia w wyznaczonych Kołach oraz Biurze Okręgu PZW Opole.

Wędkarze spoza Okręgu PZW Opole chętni do wędkowania w Okręgu PZW Opole w ramach zawartych porozumień mogą nabyć zezwolenia w swoich macierzystych Okręgach PZW.

Wędkarze chcący w 2018 roku wędkować na wszystkich wodach Okręgu PZW Opole, w tym na wodach będących pod opieką kół okręgu, zobowiązani są do posiadania zezwolenia z pełną składką na ochronę i zagospodarowanie wód , którą można opłacić we wszystkich kołach Okręgu PZW Opole. Honorowane są ulgi z tytułu posiadanych odznaczeń PZW oraz nabyta ulga z racji wieku.

W poniższym zestawianiu przedstawiamy warunki porozumień międzyokręgowych zawartych z okręgami; PZW Sieradz, PZW Kalisz, PZW Bielsko-Biała, PZW Piotrków Trybunalski, PZW Wałbrzych, PZW Wrocław, PZW Jelenia Góra, PZW Częstochowa i PZW Legnica.

 

Okręg PZW Sieradz

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Sieradz uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Sieradz, stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 55 zł. 

Wykaz udostępnionych wód  i dodatkowe postanowienia regulaminowe w załączniku pdf „Sieradz – wody porozumienia”

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Sieradz chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Opole (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW z/s w Opolu nie wchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd) uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

 

Okręg PZW Piotrków Trybunalski

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Piotrków Trybunalski chcący wędkować na wodach pozostających w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW Opole (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW z/s w Opolu nie wchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd) uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej w wysokości 123 zł.

 

 

 

Okręg PZW Kalisz

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Kalisz, uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Kalisz, stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 74 zł.

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Kalisz chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Opole (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW z/s w Opolu nie wchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd) uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Opole mogą wędkować nieodpłatnie  na odcinku rzeki Prosna od źródeł do mostu w Uszycach.  Zezwolenia dostępne będą w przygranicznych kołach Okręgu PZW.

 

Okręg PZW Bielsko - Biała

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Bielsko Biała  uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Bielsko Biała,  stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 75 zł.

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Bielsko Biała chcący wędkować na wodach pozostających w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW Opole (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW z/s w Opolu nie wchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd) uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

 

 

Okręg PZW Wałbrzych

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Wałbrzychu uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW  Wałbrzych (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW Wałbrzych nie wchodzących w skład obwodów rybackich), stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Wałbrzych chcący wędkować na wodach pozostających w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW Opole (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW z/s w Opolu nie wchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd) uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

 

Okręg PZW Jelenia Góra

- umowa zawarta na zasadzie wzajemności(zezwolenia bezpłatne limitowane).

 Zezwolenia wydawane będą w siedzibie biur Zarządu Okręgu.

 

 

Okręg PZW Wrocław

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW Wrocław uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW  Wrocław wchodzących w skład obwodów rybackich, stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Wrocław chcący wędkować na wodach pozostających w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW Opole (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW z/s w Opolu nie wchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd) uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

Ponadto na wodach pogranicza:

1.            Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Opole mogą wędkować na wodach rzeki Odry  poniżej jazu Lipki po obu brzegach rzeki Odry do jazu Zwierzyniec w Oławie wraz z kanałem żeglugowym na wysokości tego jazu. 

2.            Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Opole mogą wędkować na wodach rzeki Widawy od zapory zbiornika Michalice do granic Województwa Opolskiego.

3.           Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Wrocław mogą wędkować na wodach rzeki Widawy od zapory czołowej zbiornika Stradomia do granic Województwa Dolnośląskiego oraz po obu brzegach rzeki Odry powyżej jazu w Lipkach do ujścia kanału do rzeki Odry (tzw. „strzałka”) w miejscowości Brzeg. 

 

Zezwolenia(nieodpłatne) dostępne będą w przygranicznych kołach Okręgu PZW.

 

Okręg PZW Częstochowa

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW w Częstochowie  uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Częstochowa stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 85 złotych obejmującą wszystkie wody będące w rybackim użytkowaniu Okręgu  

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Częstochowa chcący wędkować na wodach pozostających w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW Opole (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW z/s w Opolu nie wchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd) uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

Ponadto na wodach pogranicza:

1.      Członkowie PZW zrzeszeni w kole Okręgu PZW Opole opiekującymi się wymienionymi poniżej wodami, mogą wędkować na zbiornikach Borki i Kucoby oraz części obwodu rzeki Liswarty: Potoku Łomnickim i Sowczyckim oraz rzece Prąd.

Zezwolenia(nieodpłatne) dostępne będą w  kołach Olesno Miasto i Olesno „Rzemieślnik” dla członków tych kół.

2.      Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Opole mogą wędkować na udostępnionym odcinku rzeki obwodu rybackiego Mała Panew nr 1 na terenie Województwa Opolskiego na podstawie odrębnych zezwoleń.

Zezwolenia(nieodpłatne) dostępne będą w  kołach Kolonowskie i Zawadzkie dla członków tych kół.

3.      Dodatkowo na części obwodu rybackiego rzeki Liswarty nr 1, członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Opole mogą wykupić składkę okręgową na ochronę i zagospodarowanie wód okręgu PZW Częstochowa w wysokości 20 zł.(dostępne w kole PZW Praszka, Olesno Miasto i Olesno „Rzemieślnik” .

4.      Członkowie PZW zrzeszeni w Okręgu PZW Częstochowa mogą wędkować na wodach rzeki Mała Panew od ujścia rzeki Lublinicy do wlotu rzeki Mała Panew do Zbiornika Turawa.

 

 

Okręg PZW Legnica

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW w Legnicy  uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW  Wałbrzych stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 złotych obejmującą wszystkie wody będące w użytkowaniu Okręgu PZW Legnica.

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Legnica chcący wędkować na wodach pozostających w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW Opole (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW z/s w Opolu nie wchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd) uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

Wykaz udostępnionych wód  i dodatkowe postanowienia regulaminowe w załączniku pdf „Legnica – wody porozumienia”

 

 

Okręg PZW Katowice

- wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chcący wędkować na wodach Okręgu PZW w Katowicach  uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Katowicach w wysokości 100 złotych, obejmującą wody ogólnodostępne pozostające w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW w Katowicach z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW w Katowicach, niewchodzących w skład obwodów rybackich

- wędkarze członkowie Okręgu PZW w Katowicach chcący wędkować na wodach pozostających w rybackim użytkowaniu Okręgu PZW Opole (z wyłączeniem wód znajdujących się w użytkowaniu Kół Okręgu PZW z/s w Opolu nie wchodzących w skład obwodów rybackich oraz z wyłączeniem Zbiornika Kluczbork i Zbiornika Ujazd) uiszczą w 2018 roku dodatkową, indywidualną składkę roczną na ochronę i zagospodarowanie wód stanowiącą uzupełnienie okręgowej składki w wysokości 123 zł.

Ponadto na wodach pogranicza:

1.      1.    Członkowie Okręgu PZW z/s w Opolu chętni do wędkowania na wodach granicznych Okręgu PZW Katowice - obwód rzeki Odra 1 i rzeki Bierawka 1 - wnoszą składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie w wysokości 70,00- zł,

2.       2.  Członkowie Okręgu PZW w Katowicach chętni do wędkowania na wodach granicznych  Okręgu PZW z/s w Opolu – obwód rzeki  Kłodnica 2 wraz z Kanałem Gliwickim oraz obwodem rzeki Psina nr 1 wnoszą składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie w wysokości 70,00- zł,

Zezwolenia dostępne będą po dostarczeniu przez Zarządy Okręgów– w 2 połowie miesiąca lutego b.r.

 

3.        3.    Członkowie Okręgu PZW z/s w Opolu mogą wędkować na zbiorniku Dziergowice nr 636 (starorzecze Odry)na podstawie bezpłatnych zezwoleń, które dostępne będą wyłącznie w kole PZW Bierawa.

Załączniki