Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.pzw.org.pl/opole

Komunikaty

I tura Spławikowego Drużynowego Pucharu Zarządu Okręgu.

Komunikaty | 2009-03-17 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Odra w Brzegu - 19 kwietnia 2009.

Opole 17 marca 2009 r.

 

 

Polski Związek Wędkarski
Zarząd Koła/Kluby
wszystkie


K o m u n i k a t

 


Zarząd Okręgu PZW w Opolu informuje, że zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na 2009 r. organizuje w dniu 19 kwietnia2009 r. zawody  o Spławikowy Drużynowy Puchar Zarządu Okręgu – I TURA.
Zbiórka zawodników w Brzegu – Kanał Odry (obok mostu na drodze z Brzegu do Namysłowa) o godz. 7.00        
W zawodach biorą udział 5-cio osobowe drużyny Kół oraz Klubów  ( 3 seniorów, kobieta, junior U-18 lub U-22), a także zawodnicy indywidualni we wszystkich kategoriach. Wprowadza się dodatkowy sektor dla kadetów U-14.
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna.
Zgłoszenie do zawodów należy dokonywać na piśmie do Biura ZO PZW Opole  z imiennym wykazem składu drużyn oraz zawodników indywidualnych  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2009 r.
Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane a lista uczestników ukaże się na stronie internetowej ZO.
Opłatę startową w wysokości 10 zł od zawodnika należy wpłacić w kasie Okręgu lub przesłać na konto Okręgu. Kadeci i juniorzy są zwolnieni z tej opłaty.
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” i Regulaminem DPZO na 2009 r. (patrz strona internetowa Okręgu, zakładka „ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH”).
Sędzią głównym zawodów będzie Jerzy Malinowski, zastępcą Edward Łowkis.

Miejsce przeprowadzenia zawodów może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne.
Organizację zleca się Kołu Brzeg 1.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z uchwałami ZO w zawodach tych nie obowiązuje wymiar ochronny okonia.

Program zawodów

Godz.  7.00  - zbiórka zawodników, otwarcie zawodów
7.15             -losowanie sektorów
7.30             - losowanie stanowisk
8.00            - pierwszy sygnał, wejście na stanowiska
9.55            - drugi sygnał, nęcenie
10.00          - trzeci sygnał, rozpoczęcie zawodów
12.55          - czwarty sygnał, (5 min do końca)
13.00          - piąty sygnał, koniec zawodów, ważenie
14.30          - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, zakończenie  zawodów.

Przewodniczący OKS
Jan Policha