Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.pzw.org.pl/opole

Aktualności

RELACJA Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ZA 2018 ROK W KOLE PZW PACZKÓW

Aktualności | 2019-01-22 | Publikujący: Koło PZW Paczków

W dniu 13 stycznia o godzinie 10 w restauracji Stodoła w Paczkowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018 Koła PZW w Paczkowie. W zebraniu uczestniczyło 27 osób. Gośćmi zebrania byli pan Mieczysław Balcerek - z ramienia Okręgu PZW w Opolu oraz pan Wiesław Barabasz - przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie. W trakcie zebrania zatwierdzone zostały sprawozdania i protokoły poszczególnych komisji: 
1. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za 2018r
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za 2018r.
3. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za 2018r.
5. Sprawozdanie z działalności sportowej za 2018r.
6. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2019r.
7. Protokół Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
W trakcie dyskusji zebrani wystąpili z wnioskiem do Zarządu Koła o zrobienie stanowisk wędkarskich na wysokości wsi Wilamowa na Jeziorze Otmuchowskim a Zarząd Koła wystąpił z wnioskiem do Zarządu Okręgu o zmniejszenie limitu leszcza (pow 35 cm) na Jeziorze Otmuchowskim do 5 sztuk. 
Na ręce pana Wiesława Barabasza wręczono podziękowania dla burmistrza Paczkowa oraz przewodniczącego Rady Miejskiej za owocną współpracę oraz wsparcie działań Koła PZW Paczków.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zebrania za obecność!

Zdjęcia