Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.pzw.org.pl/opole

Aktualności

Komunikat nr 1 - XIV Otwarte Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym

Aktualności | 2019-05-14 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

 

                                                                Nauczyciele wychowania fizycznego

                                                                szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego

 i województw pozostałych

                                                         

   

KOMUNIKAT NR 1

 

 

          Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu uprzejmie informuje, że we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Opolskie” organizuje XIV Otwarte Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym.   Pragniemy   podkreślić,   że   impreza   umieszczona jest w Terminarzu, zamieszczonym na stronie internetowej SZS „Opolskie” (www.szsopolskie.pl).

 

        Zwracamy   uwagę,  że  zawody  odbędą się w dniu  18 maja br.  (sobota).  Wszelką pomoc w przygotowaniu reprezentantów szkoły do imprezy udzielą Państwu miejscowe koła PZW, które z pewnością wesprą te przygotowania   zarówno   organizacyjnie    jak   i  finansowo.  Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich, także tych, którzy nie są zrzeszeni w PZW i nie posiadają karty wędkarskiej! (dot. uczniów do 14 r.ż.)

 

         W  związku   z   powyższym   prosimy   o  czytelne wypełnienie   karty   zgłoszenia  uczestnictwa i przesłanie jej na adres: zgloszenia.mistrzostwa@wp.pl,  w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2019r. Komunikat  ten oraz karta zgłoszenia umieszczone  zostaną  także  na internetowej stronie Okręgu PZW w Opolu, www.pzw.opole.pl oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku, www.sp2.ozimek.pl . Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia szkoły będzie umieszczenie jej reprezentantów na liście startowej, która opublikowana zostanie 15 maja na ww. stronach okręgu i szkoły. Tam także ukaże się odpowiednio wcześniej  Komunikat nr 2, doprecyzowujący zasady udziału w imprezie, znajdujący się również na odwrocie. W uzgodnieniu z organizatorem dopuszcza się udział więcej niż trzech zawodników ze szkoły/z jednego typu szkoły/.

 

Drużynę stanowi trzech zawodników z jednej grupy wiekowej, tj:

Gr. I- ur. w roku 2006 i młodsi- Igrzyska Dzieci (ID)

Gr. II- ur. w latach 2003- 2005- Igrzyska Młodzieży Szkolnej ( IMS)

Gr. III- ur. w latach 1999- 2002- Licealiada (L)

Zawodnicy z grupy wiekowej młodszej mogą uzupełnić drużynę starszą, ale tam także klasyfikowani będą indywidualnie.

 Informujemy także, że szkoły chcące zgłosić się do rywalizacji w systemie SRS, będą miały taką możliwość pomiędzy 11 a 15 maja 2018 r.

 

       Więcej informacji na temat naszej propozycji uzyskać można u głównego organizatora imprezy            p. W. Misia – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku – tel. 77-4651-276, tel. kom. 664 743 581.

 

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

XIV Otwarte Mistrzostwa Szkół  Województwa Opolskiego

  w Wędkarstwie Spławikowym

* Trzech pierwszych zawodników na liście stanowić będą drużynę szkolną, pozostali startują indywidualnie.

 

L.p

Imię i nazwisko ucznia

 

Data urodzenia

Kategoria wiekowa

ID- Igrzyska Dzieci

IMS- Igrzyska Młodzieży Szkolnej

L- Licealiada

Nazwa, adres mailowy szkoły oraz tel. kontaktowy szkoły

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Opiekun: .....................................................        Dyrektor: .......................................................

 

Załączniki