Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.pzw.org.pl/opole

Aktualności

KOMUNIKAT BIURA OKRĘGU - SARS-CoV-2 (koronawirus)

Aktualności | 2020-03-13 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Biuro Okręgu PZW z/s w Opolu, w związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania, informuje że:

 

  • Ogranicza się dostępność Biura Okręgu PZW zs. w Opolu  dla klientów – w Biurze Okręgu PZW wyznaczono tylko jeden punkt, w którym klienci mogą składać dokumenty – oznaczony jako BIURO PODAWCZE.
  • Dyrektor Biura Okręgu PZW apeluje, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Wędkarze chcący opłacić składki członkowskie PZW, mogą wpłacać je zbiorczo (w imieniu kolegów) u Skarbników poszczególnych Kół (obowiązek indywidualnej wpłaty przez każdego wędkarza z osobna zostaje wstrzymany);
  • Wędkarze spoza Okręgu z/s w Opolu, chcący zakupić zezwolenie na wędkowanie w naszym Okręgu, mogą, dokonywać wpłat zbiorczo (w imieniu kolegów) u Skarbników poszczególnych Kół granicznych/w kasie Okręgu w Opolu (obowiązek indywidualnej wpłaty przez każdego wędkarza z osobna, zostaje wstrzymany);
  • Skarbnicy Kół, chcący rozliczyć się z Okręgiem za dany miesiąc, proszeni są o wysyłanie raportów pocztą, w celu ograniczenia osobistego kontaktu;