Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.pzw.org.pl/opole

Aktualności

Nowy przepis weterynaryjny

Aktualności | 2011-04-01 | Publikujący: KOŁO PZW AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE

Zbadamy mięso ryb

logo wet

Po kontrowersyjnej i szeroko komentowanej Ustawie o Rybactwie i Rybołówstwie Śródlądowym, przyszedł czas na zmianę przepisów weterynaryjnych, o tyle dla nas istotnych, ze dotkną one wędkarzy zabierających ryby do domu w celu spożycia. W założeniach projektu skopiowano zapis o obowiązkowej kontroli mięsa, który był obowiązkowy w dotychczasowej formie, dodając do niego akapit „... także ryb i innych organizmów wodnych poławianych w celu nie komercyjnego i komercyjnego obrotu i spożycia"

Ma to związek z dostosowaniem polskiego prawa weterynaryjnego zgodnie z dyrektywą unijną BIO_WATHER2000. Z dostępnych materiałów publikowanych już na stronach kancelarii Sejmu, można się dowiedzieć ze każde ryby złowione i przeznaczone do spożycia będzie trzeba przebadać w gabinecie weterynarii gdzie uzyskamy stosowny certyfikat. Dzięki temu uzyskane zostaną dane dotyczące zanieczyszczenia chemicznego rzek i pozostałych akwenów oraz ich wpływu na zdrowie żyjących tam ryb. Mięso rybie o zwiększonej zawartości kadmu, ołowiu, rtęci i innych szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na nasze zdrowie ma być eliminowane z obrotu i spożycia. Podobnie będzie w przypadku wykrycia pasożytów i chorób mogących zarazić człowieka. Każdy wędkarz, który dostarczy ryby do zbadania otrzyma zaświadczenie o badaniu z zaznaczoną ilością szkodliwych substancji. Dodatkowo przebadane ryby będą znakowane tak jak inne mięsa badane przez weterynarzy. Badanie nie będzie obowiązkowe, jednak w przypadku zatrucia niezbadanym mięsem osób trzecich, ( czyli jak kogoś obdarujemy takimi rybami) wędkarz będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej za świadome zatrucie. W projekcie zmian w ustawie przewiduje się opłatę podobną, jaką wnosi hodowca innych zwierząt przeznaczonych do uboju, jednak nie większą niż 5 złotych za każdy kilogram zbadanego mięsa. Na PZW spadnie obowiązek dostarczenia wędkarzom listy gabinetów weterynaryjnych prowadzących takie badanie na terenie działania poszczególnych kół.