Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.pzw.org.pl/opole

Komunikaty

MISTRZOSTWA OKRĘGU W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM - KOMUNIKAT

Komunikaty | 2012-02-09 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

1. Zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na rok 2012, w dniu 26 lutego 2012 r. na łowisku Malina 1 odbędą się Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Podlodowym.
2. Zawody rozegrane zostaną w dwóch turach w klasyfikacji indywidualnej wg podanego poniżej harmonogramu. Zbiórka zawodników w miejscu zawodów.

3. Organizatorem zawodów na zlecenie ZO PZW Opole jest Koło PZW Opole Nr 1.

4. Do udziału w zawodach podlodowych dopuszcza się zawodników, którzy osiągnęli wiek 16 lat.
5. Zapisy przyjmuje Biuro ZO w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 20 lutego włącznie.

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie, droga elektroniczną na e-mail marta.piotrowska@op.pl lub osobiście. Po tym terminie lista zgłoszonych będzie opublikowana na stronie internetowej Okręgu: http://pzw.org.pl/opole/

6. Zawodnik obowiązkowo potwierdza swój udział w zawodach, w dniu ich rozgrywania
w wyznaczonym czasie. Brak potwierdzenia startu  skutkuje niedopuszczeniem do zawodów.

7. Wpisowe na zawody wynosi 15 zł od osoby (w tym 5 zł wyżywienie między turami) i może być wpłacane w dniu zawodów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
8. W przypadku nie zgłoszenia się na zawody (rezygnację z udziału można zgłosić najpóźniej na trzy dni przed zawodami), koło/klub zostaną zgodnie z uchwałą ZO obciążone kwotą wynikającą z kosztów organizacji zawodów.
9. Zawody rozegrane zostaną w oparciu o Zasady Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego - dla przypomnienia podajemy niektóre szczegóły:
- obowiązują limity zanęt i przynęt na turę: 5 l + 1 litr ochotki + 0,5 litra innych robaków,
- zawodnik łowi jedna wędką o długości minimum 30 cm trzymaną w ręku, wyposażoną tylko w jedną mormyszkę,
- otwory wykonywane są wyłącznie świdrem ręcznym o max. średnicy 20 cm; świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej, nożem w dół (wkręcony w lód),
- każdy zawodnik musi być wyposażony w linkę asekuracyjną o długości minimum 10 m, zakończoną rzutką.


Harmonogram zawodów:

7:00 - zbiórka zawodników
do 7:20 - potwierdzenie startu w sekretariacie zawodów; brak potwierdzenia skutkuje niedopuszczeniem do zawodów

7:20- losowanie sektorów
7:30-7:55 - dojście do sektorów
7:55 - I sygnał, wejście na sektory, zajęcie (zaznaczenie chorągiewką) stanowisk
8:00 - II sygnał, rozpoczęcie łowienia w I turze
9:55 - III sygnał, 5 min do końca I tury
10:00 - IV sygnał, koniec łowienia w I turze, zawodnicy oczekują na wagę
10:00-11:25 - ważenie ryb, posiłek, dojście do nowych sektorów
11:25 - I sygnał, wejście na sektory, zajęcie (zaznaczenie chorągiewką) stanowisk
11:30 - II sygnał, rozpoczęcie łowienia w II turze
13:25 - III sygnał, 5 min do końca łowienia
13:30 - IV sygnał, koniec łowienia w II turze, zawodnicy oczekują na wagę
14:30 - ogłoszenie wyników, wręczenie medali i pucharów

 

                                                                                                                                Przewodniczący OKS

                                                                                                                                     Józef Piotrowski