Okręg Polskiego Zwiazku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu
http://www.pzw.org.pl/opole

Aktualności

Odłowy selekcyjne leszcza na Zbiorniku Turawa

Aktualności | 2012-03-20 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu zawiadamia, że w dniach od 22.03.2012 do 27.03.2012r. odbędą się odłowy rybackie o charakterze selekcyjnym na zbiorniku Turawa wchodzącego w skład obwodu rybackiego II.2. Obwód rybacki zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2. Odłowu dokona Gospodarstwo Rybackie Lokfish Krzysztof Kozłowski (ul. Żołnierska 14C/615, 10-561 Olsztyn). Odłowione ryby tj. leszcz, krąp, płoć zostaną przeznaczone na zarybienie łowisk wędkarskich PZW Okręg Opole na terenie woj. Opolskiego w ilości ok. 5 ton. Przy tych odłowach pozyskany również będzie sum (zgodnie z decyzją Marszałka woj. opolskiego zezwalającą na pozyskanie suma w okresie ochronnym) z przeznaczeniem dla Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda (własność Okręgu PZW Opole). Do odłowu wykorzystany zostanie sprzęt pułapkowy i stawny odpowiednio oznakowany. Sprzęt ten będzie postawiony również w porze nocnej. Nadzór nad nimi sprawować będą osoby zajmujące się odłowami. W odłowach uczestniczyć będą przedstawiciele kół wędkarskich oraz pracownicy Okręgu. Dokonujący odłowu posiadać będą stosowne zezwolenia od użytkownika rybackiego.

 

Miejsce zarybienia, koło;

 

1. Rzeka Nysa Kłodzka                                      500 kg

2. Kanał Ulgi                                                       500 kg

3. Jasienica Starorzecze                                    100 kg

4. Koło Lewin Brzeski                                       650 kg

5. Koło Kluczbork                                             500 kg

6. Koło Brzeg 1                                                  500 kg

7. Koło Nysa 1                                                   200 kg

8. Koło Olesno Miasto                                     150 kg

9. Koło Byczyna                                                100 kg

10. Koło Murów                                                150 kg

11. Koło Ozimek                                                200 kg

12. Koło Tułowice                                             150 kg

13. Koło Dobrzeń Wielki                                  250 kg

14. Koło Głogówek                                             80 kg

15.Zbiornik Ujazd                                              150 kg

16. Inne wody                                                    870 kg  

 

 

 

 

                                                                                                              Dyrektor Biura OPZW Opole

                                                                                                              mgr inż. Jakub Roszuk