Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Marcowe posiedzenie Prezydium Zarządu Opolskiego Okręgu PZW.

Aktualności | 2009-03-05 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

PRZYGOTOWANIA DO XXVI WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW

 

Marcowe posiedzenie Prezydium Zarządu Opolskiego Okręgu PZW odbyło się 2 marca w siedzibie Biura Okręgu w Opolu. Porządek posiedzenia z uwagi na nawał pracy związany z organizacją XXVI Okręgowego Zjazdu Delegatów został skorygowany poprzez rezygnację z informacji o realizacji zamierzeń komisji okręgowych oraz z analizy ewentualnych wniosków OKR. Po zmianach przedstawiał się on następująco:

 

1.    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium;

2.    przygotowania do XXVI Okręgowego Zjazdu Delegatów;

3.    wstępna ocena walnych zgromadzeń kół;

4.    przyjęcie wniosków OKR;

5.    sprawy różne.                                                                                                                                          

Po wprowadzeniu powyższych korekt porządek dnia oraz protokół z poprzedniego posiedzenia w głosowaniu zostały przyjęte jednogłośnie. Po głosowaniach przystąpiono do realizacji najważniejszego punktu porządku dnia, a mianowicie przygotowań do zjazdu delegatów. Prowadzący posiedzenie Prezes Zarządu Okręgu kol. Zygmunt Czekański przypomniał, że termin zjazdu to 26 kwiecień br. Niewiele, więc czasu pozostało mając na uwadze sam zjazd i mające go poprzedzić zebrania rejonowe.

Według informacji dyrektora Zbigniewa Świderskiego na przeprowadzenie zjazdu już wynajęto salę konferencyjną w Kamieniu Śl.. Sam zjazd zostanie poprzedzony zebraniami rejonów: kędzierzyńsko- kozielskiego, nysko-prudnickiego, połączonych kluczborsko-namysłowsko-brzeskiego i Olesna oraz połączonych opolskich. Terminy zebrań określone zostaną na kolejnym spotkaniu Prezydium.

Na spotkaniach rejonowych prezentowane będą materiały z ostatniego posiedzenia Zarządu Okręgu poszerzone o odpowiedzi na wnioski złożone w trakcie walnych zebrań w kołach. W następnej kolejności zajęto się sprawą przygotowań materiałów na zjazd.  I tak głównym koordynatorem prac redakcyjnych będzie Biuro Okręgu i osobiście jego dyrektor kol. Zbigniew Świderski wraz z komisją zjazdową w skład, której powołani zostali kol. Ireneusz Czuluk, Marian Magdziarz i Wiesław Miś. Układ materiałów wzorowany będzie na broszurze opracowanej na zjazd poprzedni.

Do dnia 15 marca br. wszystkie komisje okręgowe złożą sprawozdania ze swej działalności w kadencji.  Stroną fotograficzną zajmie się kol. Henryk Tichanów. Przewodniczący rejonów w najbliższym terminie złożą w Biurze Okręgu listy osób i propozycje ich uhonorowania na spotkaniach rejonowych. Na zebrania rejonowe imiennie zostaną zaproszeni wszyscy prezesi i delegaci ubiegłej kadencji niewybrani do władz na ostatnich zebraniach sprawozdawczo-wyborczych.

Za stronę techniczna przygotowań tj. zakup gadżetów, wydrukowanie listów, zamówienie pater okolicznościowych itp. odpowiedzialny będzie kol. Ryszard Kloch.

Sprawa wyboru komisji zjazdowej, która zajmie się już konkretnie przygotowaniami zjazdu zostanie zrealizowana na kolejnym posiedzeniu Prezydium 23 marca br..  Określona została również data posiedzenia Zarządu Okręgu na 26 marca br.. Taki terminarz pozwoli na dokładne przygotowanie materiałów, ich zatwierdzenie przez Zarząd Okręgu i terminowe wysłanie ich do wszystkich delegatów.

Po tej części porządku dnia dyrektor Zbigniew Świderski przedstawił wstępną ocenę walnych zgromadzeń kół. Pełna ocena zostanie przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 26.03.br.

Kolejnym punktem porządku dnia było przyjęcie wniosków OKR.  Przewodniczący OKR Adam Drozd żadnych wniosków nie zgłosił, poinformował jedynie, że do dnia 31.03.09 r. zostanie złożone sprawozdanie z działalności OKR, zaś ostatnie posiedzenie  OKR planowane jest na początek kwietnia br. W punkcie tym prezes kol. Zygmunt Czekański zobowiązał dyrektora kol. Zbigniewa Świderskiego do zweryfikowania wszystkich pism OKR kierowanych do Zarządu Okręgu pod kątem wypełnienia obowiązku udzielenia na nie odpowiedzi. W sprawach różnych kolejno glos zabierali:

- Kol. Marta Zajączkowska- informując o nowej ofercie Ery.Przy tej informacji przyjęto uchwałę, że w przypadku podpisania umowy pierwszy zarówno abonament jak i pierwsze doładowanie karty tak-tak dla wszystkich kół pokryje Zarząd Okręgu.

- Prezydium potwierdziło wcześniej podjętą w konsultacji telefonicznej uchwałę o podpisaniu umowy na ubezpieczenie wędkarzy w roku 2009.

-Kol. Zbigniew Świderski przedstawiając projekt Zarządzenia nr 1 w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę Rybaczówki w Kluczborku. Przy tym punkcie rozgorzała dyskusja na temat praw własnościowych i zasadnością łożenia na obiekty z nie do końca wyjaśnioną sytuacją prawną środków inwestycyjnych.

-Kol. Zbigniew Świderski przedstawiając wniosek o złożenie do Zarządu Głównego PZW skargi na bezprawne zerwanie umowy na połów na wodach granicznych przez Okręg Katowice oraz z prośbą o mediację w tej sprawie.

-Kol. Jakub Roszuk składając wniosek o sfinansowanie na Ośrodku Poliwoda modernizacji instalacji elektrycznej mającej na celu uniezależnienie zasilania obiektów hodowlanych. W drodze uchwały przydzielono na ten cel kwotę 4937zł 29 gr.

-Kol. Jakub Roszuk informując o nowych, proponowanych regulacjach prawnych dotyczących wykreślenia kormorana z listy ptaków całkowicie chronionych, a także regulacjach prawnych dotyczących poboru wody. Prezydium delegowało kol. Roszuka na najbliższa konferencje poświęconą tym sprawom.

-Kol. Jerzy Kozłowski wnioskując o upoważnienie pani dyrektor Marty Zajączkowskiej do sporządzenia na najbliższe posiedzenie Prezydium propozycji dotyczącej nagród pieniężnych dla pracowników Biura Okręgu. Wniosek został przyjęty.

-Kol. Zygmunt Czekański o przyznanie kwoty 500 zł na wykupienie  zaległego „gwoździa” do sztandaru Okręgu PZW w Sieradzu. Wniosek został przyjęty.

-Kol. Henryk Tichanów wnioskując o uregulowanie i ujednolicenie przepisów dotyczących połowu na wodach Okręgu Opolskiego PZW. Wniosek będzie tematem jednego z najbliższych posiedzeń.

-Kol. Ireneusz Czuluk wnioskując o uhonorowanie na zebraniu rejonu nysko-prudnickiego policjantów wyróżniających się we współpracy w ochronie wód rejonu w 2008 r. Wniosek przyjęto. Kolega Czuluk przedstawi listę policjantów i sposób ich uhonorowania.

-Kol. Stefan Płuska przedstawiając protokół z kontroli rzekomych nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania zebrania sprawozdawczo-wyborczego w kole Nysa1. Przeprowadzona kontrola nieprawidłowości tych nie potwierdziła.

-Kol. Stanisław Bielawski informując o przebiegu sprawdzania innych zarzutów dotyczących koła Nysa 1. Nie potwierdziły się zarzuty w sprawie wycieczki na grzybobranie, sprawa zarybiania także budzi wiele wątpliwości. Sprawa zawodów wskazuje na winę zarówno organizatorów jak i uczestników tych nieodbytych zawodów. Po przesłuchaniu wszystkich, a przede wszystkim poszkodowanych w wypadku w drodze do Okręgu, wezwanych do złożenia wyjaśnień członków koła Nysa 1, rzecznik dyscyplinarny przedstawi stosowne zarzuty dyscyplinarne. Jednocześnie kol. Stanisław Bielawski zwrócił się z prośbą do Biura Okręgu o wyjaśnienie sprawy ewentualnych odszkodowań dla poszkodowanych w tym wypadku.

-Kol. Zygmunt Czekański potwierdzając, że w skład komisji do oceny współzawodnictwa kół za rok 2008 wejdą wszyscy przewodniczący komisji okręgowych.

Na tym porządek dzienny został wyczerpany i posiedzenie zakończone.

 

Sekretarz Zarządu

Jerzy Kozłowski

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (10)

 • darek63 Data dodania: 11 lat temu Oceń: -6 + / -

  Rozwiń
 • komentator Data dodania: 11 lat temu Oceń: 13 + / -

  Szanowny panie Darku! Łudziłem się, że Pan tylko tak żartuje wypisując bardzo sceptyczne i obraźliwe opinie na temat Związku. Cóż pomyliłem się. Po lekturze dwóch Pana ostatnich wypowiedzi widzę,że uważa się Pan za wszystko wiedzącego i nie dopuszcza Pan do siebie takiej ewentualności, że Pańskie IQ, nie należące moim zdaniem do najwyższego, nie pozwala Panu na dogłębne ogarnięcie całego zagadnienia stąd bije Pan na oślep niczym zamroczony bokser. Dlatego też, nie wierząc w ewentualny Pana zwrot do myślenia pozytywnego muszę zacząć ignorować Pańskie wpisy. I proszę mi wierzyć, robię to bez większego żalu.

 • darek63 Data dodania: 11 lat temu Oceń: -12 + / -

  Rozwiń
 • darek63 Data dodania: 11 lat temu Oceń: -8 + / -

  Rozwiń
 • komentator Data dodania: 11 lat temu Oceń: 17 + / -

  Muszę pochwalić się zdanym egzaminem. Nie było wcale tal jak to opisuje pan Darek. Skoro On miał takie doświadczenia przy wstępowaniu do Związku to rozumiem Jego frustrację.Jednak nie usprawiedliwia to Jego lekceważącego stosunku do działaczy związkowych i wykonywanych przez nich obowiązków - w tym przypadku egzaminu. Jeżeli pan Darek był przyjęty do Związku na ładne oczy to podejrzewam, że jest utrapieniem dla strażników rybackich. Panie Darku więcej optymizmu i wiary w ludzi.Przeczytać ze zrozumieniem Statut PZW, regulamin połowów obowiązujący w Związku i dalej do pracy społecznej we władzach. Ja na pewno po zdobyciu jakiegoś doświadczenia i wiedzy związkowej nie będę tylko aktywistą komputerowym. Czytając tylko pana wypowiedzi widzę ,że w Związku jest wiele do zrobienia.Choćby to, aby podobni panu nie byli przyjmowani do Związku bez wymaganej wiedzy regulaminowej. Pozdrawiam i nie oczekuję życzliwości.

 • darek63 Data dodania: 11 lat temu Oceń: -13 + / -

  Rozwiń
 • mady1 Data dodania: 11 lat temu Oceń: 10 + / -

  witam. kolego darek 63. twoje osobiste wycieczki w moim kierunku są lekko nie na miejscu (na co zwracałem ci już uwagę przy innej okazji) i nie życzę ich sobie z takiego samego powodu, z jakiego ja nikogo na tym portalu osobiście nie tykam. nigdy nie wskazałem personalnie lub w domyślnie nikogo (a uwierz mi że mógłbym), ani nie wypowiedziałem się w sposób dla kogokolwiek poruszający. jeśli zaś tak, mimo woli się stało, to z tego miejsca przepraszam i głowę posypuję popiołem. moje posty dotyczą tylko mojego osobistego punktu widzenia oraz komentarz faktów dostępnych publicznie na stronach opolskiego okręgu pzw. piszesz, że ostro pojechałem. ja pytam: gdzie?? wskazując ciekawą zakładkę? przecież to nie żadna wiedza tajemna, a współtworzony przez wędkarzy portal. nie bardzo rozumiem, co kolega ma na myśli pisząc o jakiejś komisji śledczej?! jeżeli zapracować na cokolwiek, to według kolegi jest postępować tak jak jest napisane w zakładce bif (sprawozdanie kol. i. czuluka wymienia dokumenty, w oparciu o które wnioski zawarte w sprawozdaniu wydają się wysoce prawdopodobne) to ja nie chcę "zapracować" na nic (skoro wskazuje się nieprawidłowości w wyniku których bilans jest ujemny, to gorzej niż nic - w moim mniemaniu lepiej nie mieć nic, niż mieć spore długi!). nie mam również pojęcia skąd ta wycieczka w kierunku nysy. o ile pamiętam, to w żadnym swoim poscie, nie zająknąłem się słowem na temat nysy. i zarówno geograficznie jak i wędkarsko, dalej mi do nysy jak do np.: rogów, ale tam i tak nie pojadę na ryby, bo nie mam ochoty płacić za czyjeś "zapracowanie". jeżeli zaś kolega dysponuje wiedzą, która mogła by pokazać szerszej opinii jakie to nieprawidłowości dotyczą pracy kolegów z nysy, to proponuję zwrócić się do okr (której to szef, jest zdaje się z terenu bliskiemu sercu kolegi), to przecież organ powołany do prześwietlania działań naszej organizacji. a i ja chętnie się dowiem czegoś ciekawego.
  kolego komentator. życzę powodzenia na egzaminie! napisz jak poszło.
  pozdrawiam

 • komentator Data dodania: 11 lat temu Oceń: 23 + / -

  Szanowni niżej wpisani koledzy. Jako mało biegły w sprawach wędkarskich,a chcąc wstąpić w szeregi wędkarzy odczytałem Wasze teksty z wielkim niesmakiem. Przebija z nich nie tyle troska o Wasz Związek co nienawiść do osób nim rządzących. Z wypowiedzi pana Darka jednoznacznie wynika, że w związku z nowymi wyborami liczy na to,że Ten , któremu teraz służy pociągnie go do góry,a pan Mady z kolei jest człowiekiem w jego mniemaniu, tym przegranym, któremu pozostaje tylko jątrzenie. Panowie, a czy zadaliście sobie pytanie - co to zwykłych wędkarzy obchodzi. Władze się zmieniają a wędkarstwo istniało i istnieć będzie Wobec tego tylko praca dla niego ma sens. Służenie jakiemuś tam panu X czy Y jest zwykłym lizusostwem, a więc czymś obrzydliwym.Niegodziwym moim zdaniem jest tworzenie jakiegoś podziału regionalnego. Niezrozumiałym wydaje się stwierdzenie, że Nysa to tylko by brała, a Opole dawało. Zarzuty i grożenie enigmatycznemu panu,ze chce być dyrektorem bynajmniej niesmaczne i sztubackie.Mam nadzieję,że panowie jesteście wyjątkami w związku, a i Wasze poglądy i wypowiedzi do takich należą. Czy nie łatwiej, po męsku, to co złe wyeliminować, co dobre umacniać by później już tylko z rozkosznym lenistwem wędkować! Tylko wtedy ma sens członkostwo w PZW i czego sobie życząc w dniu dzisiejszym zdawać będę egzamin. Trzymajcie kciuki!

 • darek63 Data dodania: 11 lat temu Oceń: -18 + / -

  Rozwiń
 • mady1 Data dodania: 11 lat temu Oceń: -4 + / -

  Rozwiń

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin