Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Przetarg ofertowy na : „Remont pomieszczeń w siedzibie OPZW w Opolu etap I”

Aktualności | 2019-03-20 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu,

ogłasza przetarg ofertowy na :

Remont pomieszczeń w siedzibie OPZW w Opolu etap I” polegający na:

 

  1. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu socjalnym- Korytarz-kuchnia,

  2. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu wc,

  3. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu po sklepie wędkarskim,

  4. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu biurowym,

  5. Prowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniu magazynowym,

  6. Roboty hydrauliczne,

  7. Roboty elektryczne- we wszystkich pomieszczeniach,

  8. Elementy wykończeniowe,

  9. Załadunek i wywóz gruzu.

 

Szczegóły są załączone w kosztorysie ślepym.

 

Termin realizacji : 30.08.2019r.

 

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna :

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta , nr telefonu, NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- zawierać kosztorys ofertowy, wg kosztorysu ślepego

- zawierać oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ZUS.

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i zgłoszeń budowlanych.

 

Oferty należy składać w Biurze Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu,
ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole do dnia
29.03.2019r. godz. 13 :00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Remont pomieszczeń w siedzibie OPZW w Opolu etap I” wraz
z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony w dacie nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole.


W załączeniu również projekty aranżacji, jednocześnie informujemy, że możemy okazać pomieszczenia przeznaczone do remontu i ich stan faktyczny.

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,03DCBA556156B25B9AC0CC11DFEDA6EB37969750#/

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,6C5EC54994F5DEDA1706028B1B44CE60D64B70BC#/

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,2CBF9A54DDF2BCB7A90A4559535CBD1B70E7685B#/

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin