Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Sprawozdanie z działalności z młodzieżą w kole PZW Komprachcice w 2018 r

Aktualności | 2019-03-06 | Publikujący: Koło PZW Komprachcice

Sprawozdanie z działalności z młodzieżą w kole PZW Komprachcice w 2018 r

SPRAWOZDANIE Z PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W KOŁE PZW

 

KOMPRACHCICE

 

Koło PZW Komprachcice w roku 2018 przeprowadziło z młodzieżą pięć projektów:

 

1. Objęcie patronatem zawodników z PSP Chróścina na Wojewódzkich zawodach Szkół i Gimnazjów zorganizowanych

przez Okręg opolski PZW.

2. Organizacja zawodów z okazji Dnia Dziecka dla dzieci członków koła a także z okolicznych miejscowości.

3. Organizacja zawodów „Piknik Rodzinny” na stawach Stoważyszenia Miłośników Chróściny w Parku Dworskim w

Chróścinie.

4. Szkółka wędkarska „ Różanki”.

5. Sport rzutowy „Casting”.

Ad 1.

 

Wojewódzkie zawody Szkół i Gimnazjów woj. opolskiego

 

Koło Komprachcice w 2018 roku, objęło opieką zawodników z PSP Chróścina w kategorii Gimnazjum. Skład

drużyny to : Jakub Szczeciński, Klaudiusz Gonsior i Adam Wiench.

Dzięki współpracy Kola z Radą Rodziców PSP Chróścina, otrzymaliśmy od nich dofinansowanie ( 400 zł), z przeznaczeniem

na zakup zanęt i glin dla zawodników. Zawody poprzedziło kilka treningów na wodach bieżących (k. Ulgi w Opolu) i kilka na

naszych stawach. Pragnę także nadmienić, że w preliminarzu koła ujęliśmy 1000 zł na zakup zawodniczego sprzętu dla

młodych zawodników. Dzięki pozyskaniu dodatkowo anonimowego fundatora zakupiliśmy tyczkę oraz kosz wędkarski.

W zawodach nasi zawodnicy zajęli indywidualnie:

– Jakub Szczeciński – 9 miejsce

– Klaudiusz Gonsior – 17 miejsce

– Adam Wiench – 24 miejsce.

W klasyfikacji drużynowej zajęli 3 miejsce. ( w zeszłym roku 4)

Dla naszego Koła to nie wątpliwie duży sukces.

Ad 2.

 

Dzień Dziecka w Kole PZW Komprachcice.

 

W dniu 3.06.2018 zorganizowaliśmy zawody z okazji Dnia Dziecka. Akcję poprzedziło przygotowanie plakatu i

rozreklamowanie imprezy. W imprezie mogły wziąć udział także dzieci nie posiadające uprawnień PZW. Ze względu na

ograniczenia, co do ilości miejsc na stawach, którymi się opiekujemy (0.41 Mechnice tylko ok 3ha) liczbę zawodników

ustaliliśmy na 45 dzieci. Niestety jeden z rodziców tuż przed rozpoczęciem zawodów poinformował, że nie dojadą dwaj

uczestnicy, tak więc w imprezie wzięło udział 43 dzieci (chętnych było dużo więcej). Wśród zawodników mieliśmy

dziewczynkę z mukowiscydozą, którą objęliśmy szczególną troską.

Zawodnicy na starcie otrzymali pamiątkowe koszulki (fundatorzy to firma Bagger i Wittpomp ), oraz prowiant, w

postaci słodyczy, owoców i napojów ( darczyńcy to członkowie zarządu Koła). Dzieci otrzymały również zanęty i robaczki

(sklepy wędkarskie z Opola Centrum u Jarka, Rekin i Karpik)

Po zawodach każdy uczestnik otrzymał nagrodę, którą sam sobie wybrał, pamiątkowy medal oraz zestaw drobnych akcesoriów

wędkarskich, które wręczył wójt Gminy Dąbrowa p. Marek Leja wraz z prezesem Koła. Imprezę zakończył tradycyjny

wędkarski poczęstunek, a nasze małżonki serwowały pyszne wypieki oraz kawę i herbatę.

Tak duża impreza (około 200 osób) nie mogłaby się odbyć bez pozyskania wielu darczyńców. Szczególne podziękowania

chcielibyśmy złożyć:

– Radzie Dzielnicy Chmielowice

– Wójtom Gmin Komprachcice i Dąbrowa

– Towarzystwu Przyjaciół Dzieci

– p. Anicie i Andrzejowi Gerc

– p. Bernadecie i Gerardowi Nowara

– sklep „Fishermans Partner” ze Stuttgartu

– OSP Żerkowice

– Partnerstwu Borów Niemodlińskich

– firmom BAGGER, WITTPOMP i FRESHINK

– „Piekarni Dydzik”

– Sołectwu Osiny

– oraz wielu prywatnym fundatorom.

Po imprezie ukazały się fotorelacje w Wieściach Gminny Komprachcice, Wieściach Gminy Dąbrowa, Wieściach

 

Chmielowic oraz na portalach społecznościowych.

Ad 3.

 

Zawody wędkarskie dla dzieci w ramach obchodów

„ Święta Rodziny” w Chróścinie

 

„ Święto Rodziny” odbyło się 10.06.2018r. Na stawach w Parku Dworskim w Chróścinie.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Miłośników Chróściny, Sołtys, Rada Sołecka Chróściny oraz Koło PZW

Komprachcice z pomocą p. Bogdana Partyki z Koła Dąbrowa.

Kolo Komprachcice zabezpieczyło nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnych upominków dla uczestników

zawodów wędkarskich. Dzięki Sklepom wędkarskim z Opola każdy zawodnik otrzymał zanętę i robaczki. Prowadziliśmy także

obsługę techniczną i sędziowską.

W zawodach brało udział 45 zawodników w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców.

Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród i pucharów dla najlepszych, oraz dekoracja medalami wszystkich uczestników i

wręczenie upominków w postaci drobnych akcesoriów wędkarskich.

W czasie trwania imprezy park odwiedziło kilkaset osób.

Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim biorącym udział w przygotowaniu zawodów:

– zarządowi koła Komprachcice

– p. Bogdanowi Partyka

– Stowarzyszeniu Miłośników Chróściny

Oraz instytucjom i osobom prywatnym fundatorom nagród dla dzieci:

– Towarzystwu Przyjaciół Dzieci

– Sklepom wędkarskim z Opola: Centrum u Jarka, Karpik i Rekin

– Sklepowi wędkarskiemu BAT z Komprachcic

– Wójtowi Gminy Dąbrowa

– oraz wielu prywatnym darczyńcom

Z imprezy ukazały się fotorelacje na portalach społecznościowych.

Ad 4.

 

Szkółka wędkarska „ Różanki”

Mechnice, Chróścina, Dąbrowa

 

Założenie szkółki wędkarskiej było pomysłem prezesa koła PZW Komprachcice Piotra Labusgi i delegata z koła PZW

Dąbrowa Bogdan Partyki. Do współtworzenia została zaproszona prezes Stowarzyszenia Miłośników Chróściny Katarzyna

Gołębiewska Jarek. Jako teren szkolenia młodzieży wybraliśmy szkoły PSP Chróścina i PSP Dąbrowa.

Z pomysłem udaliśmy się do dyrektorów tych placówek , gdzie zostaliśmy przyjęci z pełną aprobatą i deklaracją

pomocy ze strony szkół.

Prezes Stowarzyszenia Miłośników Chróściny pomogła nam napisać projekt grantowy do Partnerstwa Borów

Niemodlińskich, pod tytułem „ Akademia młodego przyrodnika” dzięki któremu sfinansowaliśmy wiele zajęć w szkółce.

Projekt zawierał także zarybienie stawów będących pod naszą opieką węgorzem, gatunkiem ryby której grozi wyginięcie. Na

działalność szkółki pozyskaliśmy także kilkoro anonimowych darczyńców oraz dostaliśmy wsparcie od Rady rodziców szkoły

PSP Chróścina.

Działalność w szkółce rozpoczęliśmy od szkolenia u p. Prezesa Okręgu PZW w Opolu Wiesława Miś, które pozwoliło

uzyskać nam tytuł „instruktora młodzieży PZW”. Szkolenie ukończyli Bogdan Partyka (koło PZW Dąbrowa), Piotr Labusga i

Mateusz Tur (koło PZW Komprachcice).

Następnym etapem było przygotowanie plakatu informującego o powstawaniu szkółki, które zostały rozwieszone na terenie

szkół. Dzieci zainteresowane uczestnictwem zapisywały się w sekretariatach. Rodzicom zostały dostarczone ulotki

informujące o spotkaniu inauguracyjnym.

16 i 17.04.2018 – odbyły się spotkania inauguracyjne rodziców uczestników szkółki wędkarskiej, na których ustalono terminy

zajęć dla dzieci. W szkole w Dąbrowie były to środy o godz. 15:15; a w szkole w Chróścinie także w środy o godz 18:00.

Obłożenie dzieci dodatkowymi zajęciami nie pozwoliło na znalezienie kompromisu, aby zajęcia prowadzić we wcześniejszych

godzinach.

W miesiącach kwiecień i maj 2018 odbyliśmy sześć zajęć teoretycznych. Na zajęciach teoretycznych poruszaliśmy tematy:

– struktury PZW, wymagane dokumenty, etyka wędkarska

– poznajemy ryby, budowa podstawowych zestawów wędkarskich

– skład zanęt, rodzaje glin wędkarskich, dodatki zanętowe

– zasady bezpieczeństwa na łowisku

 

– zestawy gruntowe feeder i karpiowy

– sygnalizatory brań

– wybieranie nazwy szkółki i jej logo

Na zajęciach praktycznych:

– wiązanie haczyków

– budowa zestawów (na baty)

– przygotowanie zanęt i podanie ich do łowiska

– odhaczanie ryby i wypuszczanie

– sprzątanie łowiska po zajęciach.

9.05.2018 - po zdanym pozytywnie egzaminie, wyrabialiśmy karty wędkarskie dzieciom i opiekunom.

3 i 26 maja - prowadziliśmy zajęcia praktyczne na terenie Parku Dworskiego w Chróścinie. Gdzie oprócz łapania rybek,

sprzątaliśmy przyległy teren w ramach „Święta Matki Ziemi”.

Początek czerwca to czas tradycyjnych zawodów wędkarskich organizowanych przez nasze Koła PZW z okazji Dnia Dziecka.

W zawodach organizowanych przez kolo PZW Komprachcice wzięło udział 45 dzieci w tym kilkoro słuchaczy szkółki

wędkarskiej. W zawodach w kole PZW Dąbrowa wzięło udział dzieci w tym także kilku ze szkółki wędkarskiej.

10.06.2018 - We współpracy z radą sołectwa Chróścina, Stowarzyszenia Miłośników Chróściny, zarządem Koła PZW

Komprachcice oraz Bogdanem Partyka z koła PZW Dąbrowa, zostały po raz pierwszy zorganizowane zawody wędkarskie dla

dzieci, w ramach Święta Rodziny, w parku Dworskim w Chróścinie. W zawodach brało udział 45 dzieci, w tym większość

uczestników szkółki wędkarskiej. Nagrody, upominki, zanęty oraz sprzęt wędkarski dla początkujących zabezpieczył zarząd

koła PZW Komprachcice.

13.06.2018 - W ramach projektu zarybialiśmy z dziećmi nasze stawy węgorzem. W kole PZW Dąbrowa Bogdan Partyka wraz

z dziećmi ze szkółki w Dąbrowie, Piotr Labusga wraz z dziećmi szkółki z Chrósciny, staw pod opieką Koła PZW

Komprachcice i jako Stowarzyszenie Miłośników Chrósciny razem z Panią Katarzyną Gołębiowską-Jarek stawy w Parku

Dworskim w Chróścinie wraz z dziećmi, które własnoręcznie węgorze wpuszczały do wody. Nie zabrakło również wykładu na

temat biologii tego gatunku, i dzieci zapoznały się ze szczegółami jak wygląda życie węgorza europejskiego w naszych

wodach.

19.06.2018 - W ramach projektu „Akademia Młodego Przyrodnika” odbyła się wycieczka do ośrodka zarybieniowego

„Poliwoda”. Dyrektor biura Okręgu PZW w Opolu Jakub Roszuk, nas oprowadził i przybliżył działalność ośrodka

zarybieniowego, oraz etapy hodowli ryb, od pozyskania ikry po formę dojrzałą ryb. Zajęcia zakończyło wspólne ognisko i

pieczenie kiełbasek. Na tę wycieczkę wynajęliśmy autokar, który zabierał dzieci spod szkół, i bezpiecznie wróciliśmy do

naszych miejscowości po zakończeniu zajęć.

26.06.2018 - kolejne zajęcia praktyczne nad wodą, zajęcia odbyły się na stawach parkowych w Chróścinie.

30.06.2018 - W ramach projektu wraz z przyrodnikami, odbyły się manewry nocne na gliniankach w Dąbrowie, połączone z

poznawaniem gatunków chrząszczy i owadów żyjących na naszych łąkach, zajęcia te odbyły się w parku dąbrowskim. Jak

również obserwacja nocnego nieba, gdzie dzieci mogły zapoznać się z mapą nieba i mogły obserwować przez teleskop planety,

gwiazdy, mgławice czy galaktyki. Zajęcia miały również zapoznanie dzieci z owadami nocnymi. Na powitanie każdy z

uczestników szkółki otrzymał pamiątkową koszulkę z logami szkółki oraz organizatorów projektu. Nie zabrakło zajęć łowienia

ryb późnym wieczorem i w porze nocnej, pod bacznym okiem instruktorów. Zajęcia odbyły się na łowisku „złów i wypuść”,

co uświadomiło dzieciom potrzebę obchodzenia się ze złowionymi rybami we właściwy sposób, by ryby w jak najlepszej

kondycji wróciły do wody. Do późnych godzin nocnych paliliśmy ognisko piekąc kiełbaski i rozmawiając o przyrodzie i

otaczającym nas Świecie. W tych zajęciach oprócz instruktorów opiekę nad dziećmi sprawowali również ich rodzice. Noc

przespana pod namiotami była dla wielu z uczestników nowym doświadczeniem.

19.09.2018 - Po przerwie wakacyjnej wznowiliśmy zajęcia teoretyczne w szkołach Dąbrowa i Chróścina tematem zajęć były

wspomnienia dzieci z wakacji.

26.09.2018 - Spotkaliśmy się na zajęciach prowadzonych przez Pana Janusza Gruszkę – Leśniczego z Dąbrowy, który w

ramach programu Akademii Młodego Przyrodnika, zapoznał uczestników z gatunkami drzew występujących w naszych lasach,

oraz gatunkami zwierząt i ptaków zamieszkujących lasy w okolicy Dąbrowy. Po leśnej wycieczce i wyczerpującej lekcji

przyrody, gospodarz przygotował wspaniałe ognisko z pieczeniem kiełbasek, furorę zrobiły pieczone ziemniaki prosto z

ogniska.

27.10.2018 - Zakończenie projektu odbyło się na stawach pod opieką Koła PZW Komprachcice, wykonaliśmy w tym czasie

prace polegające na sprzątaniu łowiska z zalegających śmieci. Po wykonaniu tych prac w kilku osobowych zespołach,

przyszedł czas na zajęcia praktyczne z łowienia ryb, jak zawsze zajęcia kończyły się pieczeniem kiełbasek, poczęstunkiem

przygotowanym przez Stowarzyszenie w ramach projektu.

 

Łącznie jako instruktorzy przepracowaliśmy do końca listopada 2018 po ok 135 godzin.

Fotorelacje z zajęć były publikowane się na bieżąco na portalach społecznościowych.

Ad 5.

 

Sport rzutowy „Casting”

 

5.12.2018r. - Jako pomysłodawcy nowej dyscypliny w naszych Kołach PZW Komprachcice i Dąbrowa, spotkaliśmy

się z uczestnikami szkólki wędkarskiej „Różanki”, na sali gimnastycznej PSP w Chróścinie.Na spotkanie przybył ze sprzętem

kol. Krzysztof Gontek, aby zaprezentować słuchaczom techniki i sprzęt w sporcie rzutowym. W zajęciach uczestniczyło 15

słuchaczy. Trening i pokazy trwały około dwie godziny. Naszym podopiecznym bardzo spodobały się zajęcia. Jako prezes

Koła PZW wystąpiłem do swojego zarządu o przyznanie środków finansowych na zakup własnego sprzętu, zarząd przeznaczył

1000 zł na powyższe. Za przyznane środki zakupiliśmy do tej pory: trzy wędki castingowe, dwie tarcze do „Skish-a” oraz

tarczę Arenberga. W okresie zimowym styczeń – marzec 2019 wynajęliśmy salę gimnastyczną, w PSP Dąbrowa, aby

przeprowadzać treningi. W przyszłym 2019 roku planujemy brać udział w zawodach organizowanych na terenie naszego

województwa.

 

Przygotował

Prezes Koła Komprachcice

Piotr Labusga

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin