Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności

Zawody "Olimpiada Seniorów 65+"

Aktualności | 2020-09-13 | Publikujący: Koło PZW Namysłów

Zawody

OLIMPIADA SENIORÓW

OTWARTE ZAWODY WĘDKARSKIE DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO ZWIAZKU WEDKARSKIEGO w WIEKU POWYŻEJ 65 LAT Zarząd Koła PZW  Namysłów informuje,  że w dniu  20.09.2020 r odbędą się  zawody wędkarskie W KTÓRYCH UDZIAŁ BIORĄ WĘDKARZE Z KÓŁ POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO POSIADAJACY AKTUALNĄ KARTĘ WĘDKARSKĄ W WIEKU POWYŻEJ 65 lat    METODA POŁOWÓW „jedna wędka z kołowrotkiem" (np. odległościówka, bolonka, feeder, gruntówka) Zawody zostaną rozegrane na  Zbiorniku Michalice w sektorze  A .


Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategorii:
1.    seniorzy 65 plus (wędkarze którzy ukończyli 65 rok życia) Zgłoszenie do zawodów należy dokonać  do dnia 17 września 2020r.(sobota)      na liście startowej w sklepie MAGART w Namysłowie ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA  Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o aktualne przepisy zawarte w "Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w PZW". ZAWODNIK  BIORĄCY UDZIAŁ W ZAWODACH WYRAŻA JENOCZEŚNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Prawo startu mają: wszyscy członkowie PZW którzy przekroczyli 65 rok życia i posiadają ważną kartę wędkarską  Organizator w zależności od warunków atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmian  w pro­gramie.   Ze względu na panującą sytuację, podczas zawodów obowiązywać będą wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie zawodów wędkarskich, organizowanych przez jednostki terenowe PZW w czasie pandemii koronawirusa Covid-19.    WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE PZW, W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA* ( na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- Dz.U. z 2019 r, poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567). 1. Zaopatrzenie organizatorów i sędziów w środki ochrony osobistej, takie jak: rękawiczki, maseczki ochronne, ew. przyłbice. 2. Nie angażowanie w miarę możliwości osób powyżej 60 roku życia, w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz ograniczenie liczebności Głównej Komisji Sędziowskiej. 3. Dezynfekcja profilaktyczna elementów wyposażenia, ( stoły, ławki, wagi, miarki itp.) przed wykorzystaniem ich do przeprowadzenia zawodów. 4. Zaopatrzenie biura zawodów w ogólnie dostępny środek dezynfekujący i ręczniki jednorazowe. 5. Zachowanie podstawowych zasad higieny, tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie. 6. Obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez startujących zawodników, od momentu przybycia na teren zawodów, do momentu jego opuszczenia, z przerwą od momentu wejścia na stanowisko (zajęcie miejsca na łodzi) do momentu ważenia ryb i opuszczenia stanowiska (łodzi). 7. Zachowanie przez uczestników zawodów min. 1,5 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko (łódź) i od momentu zejścia z niego (z łodzi). 8. Pisemna deklaracja zawodnika, składana w czasie zapisu do zawodów, że nie jest w trakcie leczenia bądź kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa, pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrzzwiązkowej (podstawa prawna- ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi : Dz.U.2019.O. 1239 tj. ustawa z 5 grudnia 2008). 9. Kontrola temperatury wszystkich uczestników zawodów tj. organizatorów, sędziów i startujących zawodników w trakcie zapisów do zawodów, za pomocą termometru bezdotykowego. Ew. eliminacja z zawodów osób o podwyższonej temperaturze. 10. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu poświęconego na przeprowadzenie odprawy i podsumowania zawodów. 11. Poinformowanie uczestników zawodów w trakcie odprawy, o obowiązujących w trakcie zawodów zasadach, związanych z pandemią koronawirusa oraz o konsekwencjach nie stosowania ich, analogicznych jak w przypadkach nie stosowania się do regulaminu przeprowadzenia danego rodzaju zawodów. 12. W miarę możliwości korzystanie z komputerowego losowania stanowisk, ew. losowanie stanowisk dla wszystkich zawodników przez jedną osobę, wybraną spośród nich, wyposażoną w przyłbicę, rękawiczki ochronne i odkażone losy. 13. Korzystanie w trakcie zawodów wyłącznie z dostawców cateringu, bezwzględnie wykorzystujących pojemniki i sztućce jednorazowe. * Rozwiązanie przygotowywane na spodziewane umożliwienie organizacji plenerowych imprez sportowych, z udziałem do 150 uczestników. Opracowano wg stanu prawnego i epidemiologicznego na dzień 29 maja 2020r. W przypadku rozluźnienia reżimu sanitarnego możliwa rezygnacja z poszczególnych obostrzeń i ustaleń , poza pkt. 5 i 8.                      

Pisemna deklaracja zawodnika, że nie jest w trakcie leczenia bądź kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa oraz że w okresie 14 dni przed zawodami nie kontaktował się z osobami przybywającymi z  regionów zagrożonych pandemią.

Program zawodów

7.30 - zbiórka zawodników, otwarcie zawodów - Stanica Michalice

7.45 - losowanie stanowisk 

8.00 - pierwszy sygnał, wejście na stanowiska, przygotowanie do   
                           zawodów
9.20 - drugi sygnał, nęcenie

9.30 - trzeci sygnał, rozpoczęcie zawodów

12.25 - czwarty sygnał, (5 min do końca)

12.30 - piąty sygnał, koniec zawodów, ważenie

13.00 - poczęstunek- Stanica Michalice

13.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, zakończenie zawodów
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY    

ZARZĄD KOŁA PZW  NAMYSŁÓW       

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin