Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Nasze wiadomości zobacz archiwum

ELEKTRONICZNE OPŁACANIE SKŁADEK - [Aktualizacja]

Aktualności | 2020-03-25 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

W związku z planowanym umożliwieniem wnoszenia pełnych składek członkowskich drogą elektroniczną, przy pomocy systemu „e-zezwolenia”, Okręg PZW z/s w Opolu informuje, iż wykonał ze swojej strony wszystkie działania umożliwiające uruchomienie tej usługi. Jednakże z przyczyn technicznych - niezależnych od Okręgu, możliwość opłacania elektronicznie składek nie została niestety jeszcze uruchomiona. Wmomencie uruchomienia usługi Okręg PZW z/s w Opolu, niezwłocznie zamieści stosowny komunikat. ... więcej

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Odznaczeń

Aktualności | 2020-03-25 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

W związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) oraz wprowadzonymi nowymi zasadami bezpieczeństwa, w tym ograniczeniami w przemieszczaniu się, Okręgowa Komisja Odznaczeń informuje, o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o odznaczenia w 2020 r. dodnia 7 kwietnia br. Jednocześnie dopuszcza się składanie ww. wniosków za pomocą poczty elektronicznej, w formie załączonego do e-maila skanu wypełnionego i podpisanego formularza wraz zwymaganymi załącznikami (skan kartoteki ewidencyjnej). Wnioski w powyższej formie ...... więcej

Sprawozdanie pracy z młodzieżą Koła PZW Reńska Wieś-Kofama za rok 2019

Aktualności | 2020-03-23 | Publikujący: Koło PZW Reńska Wieś "Kofama"

W roku 2019 udało nam się przeprowadzić dwie imprezy skierowane do dzieci, które były uwzględnione w harmonogramie zawodów naszego koła. W dniu 2.06.2019r w godzinach 9.30-12.00 na zbiorniku „Kiszka” w Kobylicach odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży w 4-ech grupach wiekowych od 6-ciu do 16-tu lat z okazji „Dnia Dziecka”. O godzinie 9.00 odbyło się otwarcie w/w zawodów, w których brali udział m.in. wice Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla Artur Maruszczak, członek zarządu Starostwa Powiatowego K-Koźla ...... więcej

SPRAWOZDANIE Z PRACY Z MŁODZIEŻĄ W KOLE PZW GORZÓW ŚLĄSKI W 2019 ROKU

Aktualności | 2020-03-23 | Publikujący: Koło PZW Gorzów Śląski

SPRAWOZDANIE Z PRACY Z MŁODZIEŻĄ ZA ROK 2019 Na początek chcielibyśmy podziękować wszystkim dzieciom i młodzieży za udział w życiu naszego Koła. Praca z Dziećmi i młodzieżą jest ważna dla Naszego Koła. W roku 2019 kontynuowaliśmy kilka projektów zaplanowanych w celu szerzenia wędkarstwa jako sportu i hobby wśród dzieci i młodzieży. Po raz kolejny objęliśmy opieką i wsparciem uczniów PSP w Gorzowie Śląskim startujących w Wojewódzkich Zawodach Szkół i Gimnazjów organizowanych przez opolski Okręg PZW. Szkoła uczestniczyła ...... więcej

Zarybienie stawów w Niemysłowicach

Aktualności | 2020-03-21 | Publikujący: Koło PZW Prudnik

Informujemy, żę w dniu 21.03.2020r zarybiono stawy w Niemysłowicach kroczkiem karpia. Staw Sportowego Połowu Ryb - nr 0,44 w rejestrze połowów- 200 kg. Staw Niemysłowice II - nr 0,113 w rejestrze połowów - 100 kg. Ryby zostały dostarczone specjalistycznym transportem i w dobrej kondycji odpłynęły od brzegu. Podczas zarybienia obecni członkowie komisji zarybieniowej i komisji rewizyjnej koła : koledzy : Roman Jaciów, Maciej Orzechowski, Roman Tomczak,Czesław Wilk, Jarosław Wyspiański,Jarosław Słobodzian. Przedstawicielem Okręgu PZW Opole podczas ...... więcej

Sprawozdanie z pracy z młodzieżą Koła PZW Tułowice za rok 2019

Aktualności | 2020-03-20 | Publikujący: Koło PZW Tułowice

W dniu 25 maja 2019 na stawie w Skarbiszowicach wspólnie z dziećmi wzięliśmy udział w akcji zainicjonowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę #sadziMY Posadziliśmy otrzymane od leśników drzewka sosny i dęba tam, gdzie mogliśmy i będziemy mogli się nimi opiekować, a one odwdzięczą się nam stukrotnie. Zadanie mieliśmy ułatwione, ponieważ zarząd koła PZW Tułowice zadbał o to, by przygotować nam pas wzdłuż stawu, gdzie mogliśmy dokonać nasadzenia. Po zakończeniu prac dzieci przeniosły się na stadion miejski, gdzie odbywały się ...... więcej

Sprawozdanie z pracy z młodzieżą Koła PZW NSM Namysłów za rok 2019

Aktualności | 2020-03-18 | Publikujący: Koło PZW Namysłów NSM

Opiekę nad młodzieżą wędkarską naszego koła sprawowali instruktorzy i sędziowie w osobach: Elżbieta Piskorek, Małgorzata Putowska, Włodzimierz Putowski, Arkadiusz Putowski. Koncentrowaliśmy się na trzech dyscyplinach wędkarskich: wędkarstwo spławikowe, rzutowe i spinningowe oraz prowadzono działalność szkoleniową i edukacyjną w zakresie wiedzy wędkarsko-ekologicznej. Młodzież reprezentująca nasze koło uczestniczyła w licznych zawodach i turniejach organizowanych przez Komisję ds. Młodzieży Okręgu PZW w Opolu oraz nasze koło. Najbardziej aktywnymi ...... więcej

KOMUNIKAT Okręgowego Kolegium Sędziowskiego

Aktualności | 2020-03-17 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

W związku z sytuacją epidemiologiczną (koronawirus), Okręgowe Kolegium Sędziowskie odwołuje wszystkie szkolenia dla sędziów dyscyplin wędkarskich zaplanowane do końca miesiąca kwietnia 2020 roku. Okręgowe Kolegium Sędziowskie ... więcej

KOMUNIKAT BIURA OKRĘGU - SARS-CoV-2 (koronawirus)

Aktualności | 2020-03-13 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Biuro Okręgu PZW z/s w Opolu, w związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), w celu ograniczenia jego rozprzestrzeniania, informuje że: Ogranicza się dostępność Biura Okręgu PZW zs. w Opolu dla klientów – w Biurze Okręgu PZW wyznaczono tylko jeden punkt, w którym klienci mogą składać dokumenty – oznaczony jako BIURO PODAWCZE. Dyrektor Biura Okręgu PZW apeluje, aby w miarę możliwości wszystkie sprawy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wędkarze ...... więcej

Remont slipu

Aktualności | 2020-03-13 | Publikujący: Inwestycje i remonty

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego informuje o zakończeniu remontu slipu na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie. Inwestycja miała na celu poprawę komfortu wodowania i wyciągania na brzeg jednostek pływających.Dodatkowo oczyszczona została linia brzegowa na terenie ośrodka. Całość remontu zrealizowana została ze środków Okręgu PZW w Opolu.... więcej

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin