Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Aktualności zobacz archiwum

Ostatnie zawody gimnazialistów w tym roku

Aktualności | 2009-10-19 | Publikujący: Koło PZW Zdzieszowice

W dniu 17.10.2009 przeprowadziliśmy na zakończenie sezonu, zawody spinningowe dla młodzieży gimnazjalnej. Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych i niskiej temperaturze znaleźli się w naszym mieście młodzi wędkarze, którym nie było to straszne. Stawiło się dziesięciu śmiałków. Z ramienia szkoły opiekunem był Pan Kowalczyk, a z Koła kolega Oleśniewicz, Tiuchtiej i Winnik. Niestety, nikomu nie udało się nic złowić. W takim przypadku przeprowadziliśmy konkurencję rzutową do celu. Pierwsze miejsce zajął Damian Faliszek, drugie Rafał Bomba, a ...... więcej

"SZCZUPAK MICHALIC" - KOMUNIKAT

Aktualności | 2009-10-18 | Publikujący: Koło PZW GOBIO Namysłów

Wędkarski Klub Sportowy "GOBIO" Namysłów organizuje w dniu 08.11.2009 r. towarzyskie zawody spinningowe "SZCZUPAK MICHALIC" Zawody zostaną rozegrane z łodzi na Zbiorniku Michalice w jednej 5-godzinnej turze. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategorii OPEN. Zasady sportowe 1. Zawody rozegrane zostaną "metoda klasyczną" na Zbiorniku Michalice w klasyfikacji indywi­dualnej w jednej 5-cio godzinnej turze. 2. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o aktualne przepisy zawarte w "Zasadach organizacji sportu wędkarskiego w PZW". 3. Podwyższa się wymiar ochronny ...... więcej

Nasi w Zarządzie Głównym Związku

Aktualności | 2009-10-17 | Publikujący: Okręg PZW w Opolu

Z radością i satysfakcją przyjęliśmy wyniki wyborów do władz i organów Związku. W Zarządzie Głównym mamy dwóch swoich delegatów. PREZES OPOLSKIEGO ZARZĄDU OKRĘGU kol. MARIAN MAGDZIARZ został wybrany do Prezydium Zarządu Głównego , zaś WICEPREZES kol. WIESŁAW MIŚ został członkiem Zarządu Głównego PZW . GRATULUJEMY !!!!!... więcej

XXIX KZD: II dzień obrad – dyskusja programowa, wybory do władz i organów Związku

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W drugim dniu obrad XXIX KZD delegaci kontynuują dyskusję programową. W części przedpołudniowej delegat z Poznania kol. Jerzy Musiał zgłosił wniosek o pozbawienie tytułu Członek Honorowy PZW byłego prezesa okregu PZW w Poznaniu Bogdana Krupskiego i b. dyr. biura okręgu Mariana Bochińskiego. Kol. Henryk Chrobak z Bielska Białej wnioskował o zmianę ordynacji wyborczej celem zagwarantowania pełni czynnych praw wyborczych. Z kolei kol. Piotr Szpryngier z Gdańska wniósł o to by Zarząd Główny PZW podjął działania na rzecz powstania ustawy o wędkarstwie. ...... więcej

XXIX KZD: II dzień obrad: przyjęcie uchwał, ukonstytuowanie się władz i organów, zakończenie zjazdu

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Po wyborach władz i organów PZW kontynuowano dyskusję programową, w której kol. Ignacy Piskorski wnioskował o podjęcie ostatecznych decyzji, łącznie ze sprzedażą Domu Wędkarza w Łopusznej. Następnie kol. Czesław Pachowicz, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił projekty uchwał XXIX KZD PZW. Po głosowaniach, bez uwag, przyjęto uchwały w sprawach: udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, w sprawie wystąpienia do naczelnych władz RP z memoriałem o zagrożeniach na wodach rzek , jezior i zbiorników wodnych ...... więcej

XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW rozpoczął obrady

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

W Centralnym Ośrodku Sportu w Spale rozpoczął obrady XXIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego. Po wprowadzeniu sztandaru PZW i wysłuchaniu hymnu państwowego otwarcia Zjazdu dokonał prezes ZG PZW kol. Eugeniusz Grabowski. Prezes ZG PZW powitał gości KZD, a wśród nich wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Małgorzata Kasperek- Kawałek, zastępca dyr. RZGW w Warszawie, Andrzej Dobrzyński, prezes Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji i Turystki. Następnie delegaci i goście KZD uczcili minutą ciszy pamięć członków PZW ...... więcej

GRATULACJE!

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Koło PZW Grodków

Miło jest nam poinformować, że XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW zatwierdził uchwałę ZG PZW w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego PZW prezesowi grodkowskiego koła PZW EUGENIUSZOWI KOWALCZUKOWI. G R A T U L U J E M Y ! ... więcej

XXIX KZD PZW: II dzień obrad – dyskusja programowa, tytuły członków honorowych

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

O godz. 9.00 rozpoczął obrady XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW w drugim dniu Zjazdu. Obrady rozpoczęły się od dyskusji programowej, w której wystąpili: Ignacy Piskorski, Tarnów, Wiesław Miś, Opole, Antoni Kustusz, Konrad Ciura, Katowice, Roman Depowski, Rzeszów, Bogumił Antoniewski, Przemyśl, Mariusz Drozdowski, prezes zarządu spółki PPW Rybobranie sp. z o.o., Bogdan Lis, Gdańsk, a także dr Janusz Wrona, dyr. Departamentu Rybołówstwa MRiRW. W dyskusji dominowały zagadnienia obrony przez PZW dobrostanu wód oraz przeciwdziałania ...... więcej

Zakończenie sezonu w dyscyplinie spławikowej

Aktualności | 2009-10-16 | Publikujący: Koło PZW Zdzieszowice

W dniu 10.10.2009 odbyła się III tura zawodów wędkarskich zaliczana do tytułu wędkarza roku. Były to zawody spławikowe, które odbyły sięna akwenie ,,Barki Januszkowice". Pogoda niestety nie sprzyjała wedkarzom, ryb też nie było za wiele. Jednak znalazło się sześciu szczęśliwców, którzy złowili jakąś rybę. Po zawodach spotkaliśmy się w naszej Stanicy, rozgrzewając się kiełbaską z grilla i gorącą kawą. Następnie rozdano nagrody. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Doszko, drugie Jan Machoń, a trzecie Jacek Szolc. Losowano też nagrodę ...... więcej

XXIX KZD: ciąg dalszy obrad I dnia Zjazdu - wybrano prezesa

Aktualności | 2009-10-15 | Publikujący: Zarząd Główny PZW

Po sprawozdaniu ZG PZW, które w swoim referacie przedstawił prezes ZG PZW kol. Eugeniusz Grabowski, swoje sprawozdania przedstawili: przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Władysław Ogrodowczyk oraz przew. Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Juliana Andrzejewskiego. Kol. W. Ogrodowczyk, kończąc swoje sprawozdanie, przedstawił uchwałę GKR w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Po głosowaniu, delegaci jednogłośnie takiego absolutorium udzielili. Następnie głos zabrali goście zaproszeni, a jako ...... więcej

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin