Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Historia koła i klubu.

RYS  HISTORYCZNY

WĘDKARSKIEGO  PZW  KOŁA OPOLE 2 przy taborze Szynowym „Opole" sa

napisany w 2009 r. na jubileusz 55-lecia Koła i 10-LECIA KLUBU


 
            W roku 1945, po przyjeździe do Opola grupa wędkarzy, pracowników zatrudnionych w Zakładach Wagonowych nr 6 w tzw. „wagonówce" zorganizowała  Sekcję Towarzystwa Wędkarskiego przy Okręgu Katowice. Założycielami byli: Bednarek Feliks, Lupa Piotr, Kurzydło Stefan, Hrycaniuk Kazimierz, Łakis Feliks, Turoniewicz Stanisław.

Po powstaniu Polskiego Związku Wędkarskiego założono Zakładową Sekcję Wędkarską przy Kole nr1 Opole, Okręg Stalinogród.

Prezesem Sekcji został kol. Bednarek Feliks.

Do sekcji zaczęli zapisywać się nowi wędkarze jak kol. Koszyk Teodor, kol. Koszyk Józef, kol. Byczków Benedykt, kol. Hip Franciszek, kol. Mocowski Leon.

W 1954 r. wyodrębniono w ramach Polskiego Związku Wędkarskiego nasz Okręg Opole. Z tą chwilą  Sekcja przekształciła się w Koło nr 2 Opole przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego „Opole". Było to drugie koło wędkarskie w Opolu. Pierwszym Prezesem został kol Bednarek Feliks, który jako delegat naszego Koła, został wybrany do władz Okręgu Opole. Od roku 1954 do 1974 kadencja władz Koła była roczna i dwuletnia. W tym 20 letnim  okresie Prezesami Koła  byli koledzy:

Bednarek Feliks, Lupa Piotr, Ćmikiewicz Zdzisław, Hip Franciszek, Liskowski Zygmunt, Serdyński Ferdynand.

Od roku 1974 kadencja władz Koła trwała od roku do czterech lat.

Od tego roku 1974 i nadal Prezesem wybieranym na każdą kadencję jest kol. Janik Zbigniew.

We władzach Okręgu Opole nasi członkowie pełnili różne funkcje, są to koledzy: Bednarek Feliks, Adamczyk Józef, Sośnica Antoni, Hrycaniuk Kazimierz, Turoniewicz  Stanisław, Świstak Władysław, Tyszkiewicz Marian, Janik Zbigniew.

Aktywnymi członkami Koła, pracującymi w strukturach Koła byli i są koledzy: Kurzydło Stefan, Lupa Piotr, Mocowski Leon,  Myszczyszyn Jan, który w Kole był od 1955 r, a jako skarbnik Koła pracował pełnił tą funkcję, nieprzerwanie 25 lat, od 1977 do 2002 r. dalej wymieniamy to Koszyk Teodor, Pałubiak Jan, Koniewicz Tadeusz, Pałamarczuk Czesław, Bartyla Jan, Sośnica Antoni, Ziubroniewicz Stanisław, Ziubroniewicz Władysław, Jańta Paweł, Krajewski Michał, Gnyp Wilhelm.

W ostatnim 15-leciu dołączyli do aktywnych działaczy: kol. Domański Piotr, Janik Wojciech, Czykiel Kazimierz, Chrostowski Andrzej, Karczewski Dariusz, Gadzaliński Krzysztof, Kurpaska Kazimierz, Cichocki Wiktor, Muszyński Józef.

Wymienieni aktywiści wyróżnieni są wędkarsko przez ZG PZW jak i ZO Opole odznaczeniami, medalami, dyplomami, znaczkami okolicznościowymi.

1-     Odznaka Honorowy Członek PZW

15- Odznak Złoty z Wieńcem

30- Odznak Złotych

50- Odznak Srebrnych

10- Medali dla Rozwoju Wędkarstwa Opolskiego

70- Medali Zasłużony dla PZW

5- Dyplomów ZG PZW

            Kiedy wymieniliśmy naszych aktywistów, nie sposób wspomnieć o wielu bezimienny wędkarzy którzy swoją pracą na rzecz Koła również przyczynili się do jego rozwoju i działalności, za co zostali wyróżnieni przez władze PZW.

Mamy tutaj dzisiaj indywidualistę weterana kol. Glompa Jana, który obchodzi 60-lecie wstąpienia do PZW, od roku 1949 i 55-lecie w naszym Kole, od rok 1954.

Jak wymieniliśmy od 1974 prezesem jest Janik Zbigniew, który obchodzi 35- lecie pełnienia funkcji Prezesa Koła i 51 lat członkowstwa w PZW.

Jak przedstawiała się nasza działalność w najważniejszych dla Koła sprawach?.

W okresie istnienia Koła nasi członkowie w zawodach sportowych zajmowali wysokie miejsca tak na szczeblu krajowym jak i okręgowym. Podamy największe osiągnięcia.

- Mistrzami  Okręgu w spławiku zostali: Koniewicz Tadeusz, Gaczkowski Ryszard, Pałamarczuk Czesław jako junior.

- Mistrzami  Okręgu w spinningu zostali: dwukrotnie Kłobut Michał oraz mistrzem był Leszczyński Wojciech, Domański Piotr, Czykiel Kazimierz.

Do roku 2000  istniała Kadra Okręgowa w spinningu, której członkami byli Czykiel Kazimierz i Podgórski Kazimierz.

- Na szczeblu krajowym wicemistrzem Polski w spinningu został Kłobut Michał a Domański Piotr był  szósty.

- W G-P  Okręgu w spławiku startowali: Pryjda Waldemar, Gaczkowski Ryszard, Hordyński Piotr, Ilnicki Piotr; zajmując wysokie miejsca.

- W G-P  Okręgu w spinningu największe osiągnięcia to:

- dwukrotne I miejsce Kłobuta Michała

- trzykrotnie w latach 2005-2007 drużyna w składzie Kłobut Michał, Nizioł Mariusz zajmowali I miejsca.

- G-P Polski w spinningu:

            - od 1999 r. kiedy powstał Klub „Syrenka" drużyna Domańskiego Piotra, Janika Wojciecha startowała ze zmiennym szczęściem ale stale w klasyfikacji była w 30-ce, indywidualnie znajdowali się w 50-ce, co dawało im prawo startowania w Mistrzostwach Polski.

            - kol. Kłobut Michał od 2006 r. startuje w G-P Polski i jest w 60-ce, która kwalifikuje się do Mistrzostw Polski.

Oceniamy, że największym sukcesem w G-P Polski spinningu to wygrane G-P Mietkowa 2009 przez Domańskiego Piotra. To pierwszy zawodnik Okręgu Opole, który wygrał zawody rangi krajowej w ramach G-P Polski.

Drużyny klubowe, również startowały w Klubowych Mistrzostwach Polski.

            W temacie działalności zaliczamy działania gospodarcze.

- Bardzo ważną dla istnienie Koła jest sprawa pomieszczeń wędkarskich. W latach 1955-1977 zbudowaliśmy schroniska wędkarskie: przy ujściu Nysy Kłodzkiej tzw. „u Babki", nad jez. Otmuchowskim i jez. Turawskim. Były to wagony, które zostały przerobione na schroniska.

W latach 1965-1977 zbudowano nad jez.Turawa schronisko nad wodą tzw „Domek z Tarasem".

Domek ten został przekazany i przeniesiony do gestii ZO. W to miejsce w czynie społecznym zbudowaliśmy domek wędkarski campingowy wg wymogów dyrekcji ZNTK Opole i który oddano do użytku w 1977 r.

Z niewyjaśnionych przyczyn domek ten spłonął w 1996 r.

W nazwie naszego Koła mieliśmy i mamy przy ZNTK „Opole" a teraz przy Tabor Szynowy „Opole". To dzięki Dyrekcjom tych firm mamy swoje pomieszczenie do działalności Koła na terenie Opola.

- W czynie społecznym przy pomocy Zakładu zbudowaliśmy ok. 30 łodzi drewnianych i z  blach stalowych. Z uwagi na zmiany własnościowe terenów Firmy ostatnie łodzie przekazano wędkarzom w 1999 r.

            Do innej działalności zaliczyliśmy:

- organizowanie zawodów wędkarskich z okazji Dnia Kolejarza i Dnia Dziecka

- wieloletnią współpracę z wędkarzami RAW Potsdam. Od 20 lat bez przerwy współpracujemy z wędkarzami Koła Tułowice.

- od 20 lat Koło nasze jest opiekunem wydzierżawionego od UM Opola wyrobiska akwenu Piast.

Akwen jest corocznie zarybiany przez nasze Koło, wg uzgodnień z ZO. Nad brzegiem realizujemy akcję  „sprzątania"

- W 1996 r. powstał klub wędkarski „KINAJ"  spławiku. Po roku został rozwiązany.

- Od 1999 r. z inicjatywy kolegów: Olszanowskiego Wiesława, Janika Wojciecha, Jańty Pawła, Janika Zbigniewa, Krawczyka Andrzeja, Domańskiego Piotra powstał Klub „Syrenka". Aktualnie w klubie jest 45 członków, są to członkowie Koła i innych Klubów. Aktywistów opłacających składki i biorący udział w zawodach jest 14.

W roku 2006 po rozwiązaniu Klubu „Kogut" przy ZO, członkowie tego Klubu przenieśli się za zgodą ZG PZW do naszego Klubu.

W wyniku powstania w Opolu w latach 70-80-tych nowych zakładów, powstały u nich sekcje wędkarskie przy naszym Kole. Sekcje te później przekształciły się w Koła, np. Metalchem, Remak, Kolejarz-Ofama, Elektrownia Opole.