Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Egzamin Karta Wędkarska

W kole działa Komisja Egzaminacyjna zatwierdzona przez ZO Bielsko-Biała i zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Jedynie ona ma uprawnienia do przeprowadzania w imieniu koła egzaminów na Kartę Wędkarską.


Egzaminy 2020

W roku 2020 egzaminy przeprowadzane będą w siedzibie koła zgodnie z harmonogramem:

1. 2.03.20
2. 16.03.20 - Odwołane - kliknij - patrz pkt. 5
3. 6.04.20 - Odwołane - kliknij
4. 20.04.20
5. 4.05.20
6. 18.05.20
7. 1.06.20
8. 22.06.20
9. 6.07.20
10. 3.08.20
11. 31.08.20
12. 14.09.20
o godz. 17.oo

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu egzaminu z przewodniczącym Komisji. Prosimy jednak korzystać z tej możliwości w wyjątkowych życiowych sytuacjach - tel 600 27 12 18.

Szczegóły dotyczące wysokości opłat oraz warunków prowadzenie egzaminu są tutaj .

 

Uwaga:

Opłata egzaminacyjna w wysokości 25wyłącznie przelewem bankowym na konto Okręgu nr 17 1050 1070 1000 0001 0004 2308 z obowiązkowym tytułem wpłaty "Opłata egzaminacyjna, koło Oświęcim Miasto, Nazwisko i imię". Potwierdzenie wpłaty przedstawia się Komisji Egzaminacyjnej. Gotówka nie będzie przyjmowana.

W związku z tym, że karta wydawana jest przez Starostwo Oświęcimskie (właściwość terytorialna), więc egzaminy przeprowadza się dla chętnych zamieszkujących Powiat Oświęcimski.

W związku z tym, że osoby do ukończenia 14 roku życia są ustawowo zwiolnione z obowiązku posiadania karty wędkarskiej - młodzieży do ukończenia 14 lat nie przeprowadza się egzaminów, a Starostwo Powiatowe nie wydaje kart.

 

Egzamin przeprowadzany jest ze znajomości przepisów w zakresie amatorskiego połowu ryb.
Poniżej materiały pomocnicze: