Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Oczko

Regulamin połowu

Zbiornik Pstrągowy Oczko 2020

 

I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

1. Łowisko licencyjne Oświęcim-Miasto położone w miejscowości Rajsko, Gmina Oświęcim, w skład którego wchodzi zbiornik Oczko o powierzchni 1,5ha. Łowisko pstrągowe zarybiane pstrągiem tęczowym i źródlanym oraz palią.

 

II. Gospodarz łowiska:

1. Gospodarzem łowiska jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Oświęcim-Miasto, ul. Zaborska 18, 32-600 Oświęcim.

 

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

  1. Rejestr połowu ryb jest obowiązkowy i stanowi integralna część zezwolenia.

  2. Dopuszcza się połów wszelkimi metodami dozwolonymi w regulaminie PZW w godzinach od świtu do zmierzchu (w/g kalendarza) w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia.

  3. Dopuszcza się stosowanie kotwic tylko i wyłącznie przy metodzie spiningowej.

  4. Po złowieniu pstrąga należy go niezwłocznie uśmiercić i dokonać długopisem wpisu w Zezwoleniu rocznym lub jednodniowym.

  5. Ustanawia się obowiązek zabrania każdego złowionego pstrąga.

  6. Po złowieniu i wpisaniu do rejestru 3szt pstrąga należy zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko.

  7. Podczas połowu na spining lub sztuczną muchę, przy użyciu pojedynczego haczyka bezzadziorowego dopuszcza się uwalnianie złowionych pstrągów bez konieczności ich zabierania, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, tj. jak najszybszym odhaczeniu ryby, jeżeli to możliwe w wodzie, bez dotykania ryby, przy użyciu szczypiec lub podbieraka.

  8. Wszystkie inne złowione gatunki ryb należy niezwłocznie wypuścić.

  9. Osoby posiadające wykupione opłaty na Pstrągowe Łowisko Oczko oraz zbiorniki Długie/Teatrzyk/Kamieniec mogą dokonywać połowu innych gatunków ryb na zasadach określonych Regulaminie połowu na tych zbiornikach (Długie/Teatrzyk/Kamieniec - część A niniejszego Regulaminu)

10. Na łowisku licencyjnym Oświęcim-Miasto obowiązuje zakaz kąpieli, korzystania i połowu ze środków pływających.

11. Wędkujący zobowiązani są do kulturalnego zachowania się nad wodą, nienadużywania alkoholu, ochrony naturalnego środowiska i utrzymania porządku na stanowisku. Jeżeli wybrane stanowisko jest zaśmiecone, należy je przed przystąpieniem do wędkowania uprzątnąć lub skorzystać z innego. Pozostawienie zaśmieconego stanowiska będzie karane. Za stanowisko uważa się teren w promieniu 10 m od wędkarza.

12. W przypadku prowadzenia prac gospodarczych (np. koszenie) wędkujący ma obowiązek udostępnić na ten cel i niezbędny czas całe stanowisko.

13. Wędkujący zobowiązany jest do okazywania osobom kontrolującym dokumentów wędkarskich, sprzętu wędkarskiego, złowionych ryb oraz zawartości bagażu - również w środkach lokomocji w granicach wód koła, tj. wyjazdów z łowiska od byłej fabryki domów i strzelnicy.

14. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego naruszenia postanowień niniejszego regulaminowych zezwolenie na połów podlega odebraniu, co jest równoznaczne z zakazem połowu na tych wodach. Wędkarzowi przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.

15. Każdy wędkujący ma prawo kontroli innych wędkarzy pod kątem przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.

16. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb wędka na łowisku licencyjnym Oświęcim-Miasto biorą pełna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu, również przez osoby przebywające wspólnie z nimi na łowisku.

17. Gospodarz łowiska licencyjnego Oświęcim-Miasto nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące amatorskiego połowu ryb jak również osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

18. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów Regulaminu gospodarz łowiska zastrzega sobie prawo do zatrzymania zezwolenia bez odszkodowania i odmówienia sprzedaży zezwolenia w przyszłości.

 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokości opłat:

  1. Prawo do wędkowania w łowisku licencyjnym Oświęcim-Miasto (pstrągowy zbiornik Oczko) maja członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający opłaconą aktualną składkę członkowską, na zagospodarowanie i ochronę wód oraz wykupione aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb wędką na tym zbiorniku (Oczko) oraz dzieci do lat 16 łowiące wszelkimi metodami pod opieką osoby posiadającej wykupione aktualne zezwolenie na amatorski połów ryb wędką na tym zbiorniku (Oczko), w ramach jego limitu i stanowiska wędkarskiego.

  2. Liczba wydawanych zezwoleń na pstrągowym łowisku Oczko ograniczona jest do 100 sztuk na rok.

  3. Cena zakupu zezwolenia według tabeli składek na aktualizowanej stronie koła:

http://www.pzw.org.pl/oswiecim/cms/17637/wody_kola__oczko

  4. Zezwolenie okresowe jednodniowe jest ważne na dzień wydania od godz. 0.oo do godz. 24.oo (datę wpisuje sprzedający).

  5. Zezwolenie na połów podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie nowego. W przypadku jego utraty nie będą wydawane żadne jego duplikaty.

  6. Sprzedaż wkładek całorocznych odbywać się będzie w siedzibie koła według aktualizowanego harmonogramu na stronie:

http://www.pzw.org.pl/oswiecim/cms/17634/skarbnik__terminy

a wkładek jednodniowych również u gospodarzy łowisk i wskazanych na stronie punktach.

 

V. Godziny otwarcia łowiska:

1. Łowisko czynne jest cały rok od świtu do zmierzchu według kalendarza - dopuszcza się połów z lodu.

 

VI. Postanowienia szczegółowe:

  1. Ustala się limit połowu pstrąga 3szt na dzień.

 

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW oraz Statutu PZW.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019

 

 

Miejsca wydawania Zezwoleń

1. Zezwolenia Roczne:

a. Siedziba Koła, 32-600 Oświęcim, Zaborska 18, w godz, przyjęć skarbnika (patrz strona koła)

b. Gospodarz łowiska - Dworzak Paweł      - tel 512 388 849

 

 

2. Zezwolenia 1-dniowe:

a. Gospodarz łowiska                - Dworzak Paweł      - tel 512 388 849

b. Sklep wędkarski BORMAG      - 32-600 Oświęcim, ul. Legionów 44, tel 33 843 36 88

 

Zarząd Koła

 reg_oczko_19.pdf