Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

PLAN PRACY ZARZĄDU KOŁA PZW „PADWA” W ZAMOŚCIU NA ROK 2020

 

PLAN PRACY

ZARZĄDU KOŁA PZW „PADWA” W ZAMOŚCIU

NA ROK 2020.

Lp.

Data posiedzenia

Tematyka zebrań

1.

08 - 01 – 2020r.

1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

3. sprawozdania z działalności za rok 2019:

a) Zarządu Koła

b) Sądu Koleżeńskiego Koła

c) Rzecznika Dyscyplinarnego

d) Społecznej Straży Rybackiej

e) Preliminarza budżetowego za 2020r.

f) Komisji Rewizyjnej Koła

4. Podział zadań przy obsłudze Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie kalendarza imprez sportowych na 2020r

6. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

2.

05 – 02 – 2020r.

1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Opracowanie i przyjęcie harmonogramu realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

3. Omówienie wyników kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła.

4. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

3.

04 - 03 – 2020r.

1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Wytypowanie kandydatów do odznaczeń i wyróżnień.

3. Zaplanowanie sprzątania zbiornika w Krynicach i organizacja zawodów EKO-2020.

4. Przygotowanie do zawodów 5 kwietnia Spławikowe Mistrzostwa Koła - Krynice

5. Przygotowanie do organizacji zawodów 19 kwietnia Feederowe Mistrzostwa Koła - Nielisz

6.Sprawy organizacyjne.

4.

01 – 04 - 2020r.

1. Odczytanie protokółu z poprzedniego posiedzenia.

2. Przygotowanie do sezonu wędkarskiego, otwarcie sezonu i Spławikowe Mistrzostwa Koła w dniu 4-04-2020r. w Krynicach.

3. Organizacja Feederowych Mistrzostw Koła dnia 19-04-2020r. na zbiorniku w Krynicach.

4. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.

5.

06 – 05 – 2020r.

1.Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Przygotowanie do uczestnictwa w zawodach z okazji MDD organizowanych przez Radę do Spraw Młodzieży przy Z.O.PZW w Zamościu .

3.Przygotowanie do zawodów wędkarskich „ Otwarte Spławikowe Zawody dla Dzieci i młodzieży” –

14-06–2020r. zb. Jacnia

4. Przygotowanie do organizacji zawodów GP OPZW Zamość „Feederowy Puchar Padwy” dnia 28-06-2020r. w Krynicach.

5. Sprawy organizacyjne.

6.

03 – 06 – 2020r.

1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Przygotowanie do zawodów Feederowy Puchar Padwy 28-06-2020r w Krynicach.

3. Przygotowanie do zawodów wędkarskich „ Otwarte Spławikowe Zawody dla Dzieci i młodzieży” –

14-06–2020r. zb. Jacnia

4. Organizacja zawodów dla działaczy 11/12-07-2020r Krynice

5. Sprawy organizacyjne.

7.

01 - 07 - 2020r.

1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2.Podsumowanie pracy Zarządu Koła za pierwsze półrocze 2020r.

3. Realizacja planu finansowego Koła.

4. Przygotowanie zawodów VIII Nocne Zawody WKS Padwa 2020r. 22/23-08- 2020r. zb. Nielisz.

4.Omówienie przygotowań do Jubileuszu Koła

5.Sprawy organizacyjne.

8.

04 - 08 – 2020r.

1.Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Przygotowanie zawodów VIII Otwarte Nocne Zawody Padwa-2020r. 22/23 – 08 – 2020r Nielisz .

3. Przygotowanie zawodów „Puchar Prezesa Sp-ni Mieszk.” I Jubileusz Koła 12 – 09 – 2020r. Józefów.

4. Zapoznanie z treścią i zaleceniami Komisji Rewizyjnej Koła za pierwsze półrocze.

5. Sprawy organizacyjne.

9.

01 – 09 – 2020r.

1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Przygotowanie do organizacji Jubileuszu Koła.

3. Przygotowanie do zawodów „Spinningowe Mistrzostwa Koła - Zakończenie sezonu wędkarskiego 11-10-2020r. rz. Bug.

3. Sprawy organizacyjne.

10.

06 – 10 – 2020r.

1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Informacja na temat udziału członków Naszego Koła w zawodach wędkarskich organizowanych przez władze Okręgu PZW w Zamościu.

3. Przedstawienie realizacji planu członkowskiego i kondycji finansowej Koła.

4. Sprawy organizacyjne.

11.

03 – 11 – 2020r.

1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

a) Sprawozdania z pracy poszczególnych członków Zarządu Koła.

b) Zabezpieczenie miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia.

c) Ustalenie sposobu poinformowaniu członków koła o terminie i miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

3. Sprawy organizacyjne.

12.

15 – 12 – 2020r.

1. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia.

2. Podsumowanie rocznej działalności Koła zawartej w projektach sprawozdań na Walne Zgromadzenie.

3. Podział zadań i funkcji przy obsłudze Walnego Zgromadzenia.

4. Wspólny „Opłatek”.

4. Sprawy organizacyjne.

 

Na każdym posiedzeniu będzie zatwierdzany protokół z poprzedniego posiedzenia. Ważne sprawy bieżące będą do porządku obrad na danym posiedzeniu. Upoważnia się Prezesa Koła do Korygowania tematyki posiedzeń, żądania od poszczególnych członków Zarządu Koła materiałów na następne posiedzenie, jak też zwoływania w miarę potrzeb dodatkowych posiedzeń. Posiedzenia Zarządu Koła odbywać się będą w dniach uwidocznionych w powyższym planie o godzinie 18 w siedzibie Koła ul. Peowiaków62/piwnica. Osoby zainteresowane pracą Zarządu Koła zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniach.