Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Komunikaty

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów

Komunikaty | 2019-04-12 | Publikujący: Okręg Nadnotecki PZW w Pile

 Okręgowy Kapitanat Sportowy przy ON PZW w Pile zawiadamia, że w dniach: 11.05.  i  18.05.2019 r., odbędą się:

 

  S p i n n i n g o w e  M i s t r z o s t w a   O k r ę g u   S e n i o r ó w

 

Miejsce zawodów:  rzeka  Gwda  i zbiorni Koszyce I.

Koszty uczestnictwa wynosi 50,00 zł od osoby, które należy wpłacić na konto ON PZW Piła 

Bank Pocztowy   S.A O/ Piła  05 1320 1351  2213  0615  2000  0004  do dnia 30.04.2019 r.

 wraz ze zgłoszeniem imiennym -    tel.  602 453 773    lub     jozefjeziorski@wp.pl

Zgłoszenia i wpłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane.

 

Program     zawodów

11.05 sobota I tura i 18.05 sobota II tura

 

        6:00     -      zbiórka, sprawdzenie listy startowe

       6:30     -    13:30                 ZAWODY  

      13:30    -    13:45        zdanie kart startowych sędziom kontrolnym

      13:45    -    15:00        posiłek, praca komisji, ogłoszenie wyników

 

Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska, imienia, nazwy drużyny uczestnika, jak również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w materiałach i zdjęciach z zawodów.

 

Uwaga

1. Organizator zastrzega prawo dokonania zmian w programie minutowym zawodów.

2. Współorganizatorem zawodów jest koło PZW „Gwda” Piła.

3. Dojazd własnym środkiem lokomocji.

4. Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez koła, kluby, lub indywidualni, którzy w określonym terminie dokonają opłaty startowej wraz ze zgłoszeniem.

5. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego” = ŻYWA  RYBA =.

6. Warunki dotyczące brodzenia zostaną podane w czasie odprawy technicznej.

7. Każdy zawodnik musi posiadać siatkę do czasowego przechowywania ryb.

 

Granice sektora I i II tury  

      Lewy i prawy brzeg rzek Gwdy centrum m. Piły: 

        (Zbiórka - plac poniżej kładki dla pieszych – od strony   Szkoły Policji.)

     - lewy brzeg  -  od nieprzekopanego  do ostatniego mostu kolejowego z wyłączeniem   odcinka nieprzekopanego i podkowy,

     - prawy brzeg  - od budynku byłego Nadleśnictwa do ostatniego mostu kolejowego.

 

 

Organizatorzy

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Na skróty

Ilość odwiedzin