Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

ZARZĄD KOŁA

 

          R O K    2017


 Na zebraniu Zarządu Koła w dniu 11 STY 2017 ukonstytuował się skład funkcyjny zarządu i organów koła 

                             ZARZĄD   KOŁA 

Prezes                 WITOLD                         KAPCIŃSKI
V-ce                 MARIAN                         SZCZYGIELSKI
Skarbnik                 ADAM                         SZCZYGIELSKI
Sekretarz                 SYLWESTER                         JACKOWIAK
Gospodarz klubu                 STANISŁAW                         KRUTOWSKI
Z- ca gospodarza                 PAWEŁ                         JACKOWIAK
  Opiekun łowiska                 DARIUSZ                         HALKE
Członek                 PIOTR                         ŚWIĄTEK
Członek                 MARIUSZ                         PŁACZKOWSKI
Członek                 ZENON                         MAJCHRZAK
Członek                 ZDZISŁAW                          KLIMCZAK

******************************************************************************************

 
             KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący BOGDAN    WILCZACKI
Zastępca CZESŁAW    CIEMNY                             
Członek PIOTR    ANTOWSKI

           SĄD   KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący  KRZYSZTOF                        KRYGIER
Z-ca

Członek KAZIMIERZ ADAMCZAK

 ************************************************************************************************ 

RZECZNIK   DYSCYPLINARNY

Rzecznik dyscyplinarny  ZDZISŁAW                KLIMCZAK 

KOMISJA EGZAMINACYJNA NA "KARTĘ WĘDKARSKĄ"

Przewodniczący      BOGDAN         WILCZACKI        
Członek      ADAM         SZCZYGIELSKI      
Członek        SYLWESTER         JACKOWIAK

  DELEGAT  NA ZJAZD OKRĘGU   

1. ANDRZEJ     MACIEJEWSKI    
2. WITOLD      KAPCIŃSKI                                                 

 ************************************************************************************************

*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*

       1951 - 2011 = 60 LAT ISTNIENIA KOŁA PZW NR 40 POBIEDZISKA 

scan0001__kopia_2.jpg

***********************************************************************************************

 

scan0001.jpg

*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*JUBILEUSZ*

21 pażdziernik 2011 r.

bowil

************************************************************************************************

 

dsc_0097.jpg dsc_0101.jpg
.... tylko tylu nas !? wsłuchani w historię...
dsc_0191.jpg dsc_0207.jpg
kilka słów od dyr. A. Kuligowskiego pamiątkowa fotka...

foto: Jacek F. 

 

                                                      26.10.2011 r. - Jubileusz, Jubileusz ... i już pooo!

                               Minęło kilka dni, opadły emocje, i chyba w tym momencie można spojrzeć ,

z dystansem i zrelacjonować przebieg oraz ocenić oprawę przygotowanego jubileuszu 60-lecia

istnienia koła. Zaplanowany program został zrealizowany w całości a przebieg był następujący:

 • Mszę okazjonalną , zamówioną przez Zarząd Koła odprawił i Błogosławieństwa udzielił

Ks. Krzysztof Brzykcy.

 • Część oficjalna rozpoczęła się w Ośrodku Kultury i Sportu, gdzie słowa powitania

i okolicznościowe wygłosił prezes  koła  Andrzej Maciejewski.

Do stołu prezydialnego zaprosił gości w osobach:

Michał Podsada -                                    Burmistrz  UM i G,

Ireneusz Antkowiak -                           Z-ca  burmistrza,

Dorota Nowacka -                                  Przewodnicząca Rady

Andrzej Kuligowski -                             Dyr. Biura Zarządu Okręgu  PZW  Poznań

Krzysztof Krygier -                                  Radny

Michał Miszczak -                                Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PZW  Okręgu 

 

Dla tych, którzy nie wzięli udziału  w  obchodach Jubileuszu, przytoczę cytaty ze „słowa

okolicznościowego" prezesa  koła :

(...) Szanowni goście ,  koleżanki i koledzy - 60 lat istnienia Kola PZW Pobiedziska napawa

Nas, członków tego koła dumą...  Koło liczy w chwili obecnej około 400 członków, i jest

największą organizacją społeczną w  gminie... . Tu, w tym miejscu muszę wspomnieć

o  współpracy między kołem a urzędem miasta i gminy, która układa się znakomicie, a to

dzięki  przychylności  ludzi, którzy w nim pracują... . Proszę państwa, koleżanki i koledzy

przy  tym naszym święcie - 60 lecia, życzę wszystkim zdrowia, pogody ducha i optymizmu, że

następny  Jubileusz  dożyjemy w zdrowiu... .

Po czym kol. Krzysztof Krygier przedstawił rys historyczny z działalności koła od założenia

do  chwili obecnej. Rys był obszerny i obejmował bardzo wiele szczegółów, zdarzeń

i  był rejestrem dokonań. Wypada mi w tym miejscu podziękować kol. Andrzejowi za

niesztampowy opis  i   komentarz historii koła i za kawał „mrówczej", dobrej roboty, co

spotkało się z uznaniem, wyrażanym w swoich wystąpieniach przez  zaproszonych  gości.

 

Następnie, prezes poprosił Dyrektora Biura Zarządu Okręgu p. Andrzeja Kuligowskiego o wręczenie odznak i medali za zasługi. Kolejno  otrzymali :   

          medal za zasługi dla wędkarstwa,  przyznany przez Zarząd Główny  PZW - Michał Podsada

 • srebrna odznaka - Sylwester Jackowiak
 • medal za zasługi - Andrzej Siedlarz , Sylwester Jackowiak
 • odznaka honorowa - Zdzisław Klimczak, Krzysztof Brzychcy, Jerzy Fabiańczyk

Wyróżnienia medalem 60- lecia  otrzymali:

 •  Dorota Nowacka - Przewodnicząca Rady
 •  Ireneusz Antkowiak - Z-ca Burmistrza
 •  Krzysztof Krygier - Radny
 •  Andrzej Kulikowski - Dyr. Biura zarządu okręgu
 •  Czesław Ciemny - wieloletni skarbnik, najstarszy wędkarz, czł. komisji rewizyjnej
 •  Jerzy Klimczak - najstarszy wędkarz
 •  Andrzej Kopeć - były prezes koła (2001-2005)
 •  Tomasz Szymczak - Skarbnik Klubu Karpiowego Pobiedziska
 •  Małgorzata i Mariusz Wegner - wyróżniający członkowie koła
 •  Adam Szczygielski - skarbnik koła
 •  Kazimierz Adamczak - gospodarz łowiska
 •  Andrzej Klimczak - gospodarz
 •  Eugeniusz Fabiańczyk - członek zarządu
 •  Jerzy Stachowiak - członek zarządu
 •  Zygmunt Piekarski - członek zarządu
 •  Bogdan Wilczacki - przew . Komisji Rewizyjnej i Egzaminacyjnej
 •  Marian Biskupski - członek KR
 •  Dariusz Kopeć - przew. Sądu Koleżeńskiego
 •  Marian Szczygielski - członek SK
 •  Joachim Ostajewski - członek SK

Wyróżnienie medalem 60-lecia  otrzymali  również niżej zaproszeni goście:

 •  Michał Miszczak - Prezes Koła „Noteć"
 •  Marek Perz - Prezes Koła Tarnowo Podgórne
 •  Tadeusz Kabat - Prezes Koła Luboń przy WZZ
 •  Jerzy Włodarczyk - Prezes Koła Swarzędz „Zatorze"

Po odznaczeniach, kolejno zabierali głos zaproszeni goście, życzeniom  nie  było końca a na koniec każdego wystąpienia na ręce prezesa,  dla  koła wręczano bezcenne, pamiątkowe statuetki  wśród których wielkością imponował puchar ze szkła, ze zdobieniami wykonanymi  z metalu . Rękodzieło wykonane i wręczone przez Mariusza Wegnera. Była też płaskorzeżba  wykonana  w drewnie, a ofiarowana na pamiątkę przez Eugeniusza Fabiańczyka... .

Okazjonalne wystąpienia gości zakończyły część oficjalną obchodów Jubileuszu.Wszystko to uwiecznione pozostaje w pamięci żywej uczestników i cyfrowej aparatów oraz w księdze pamiątkowej obchodów Jubileuszu 60-lecia  Koła  PZW  NR 40 P-ska.

        Zarząd Koła dla zaproszonych gości zorganizował  cz . nieoficjalną z poczęstunkiem, przy  którym na gorąco wiele momentów z cz. oficjalnej odżyło na nowo. Zresztą o czym to jeszcze nie rozmawiano (...) ? Kończąc relacje z obchodów  łączę  wędkarskie pozdrowienia dla braci, która nie mogła przybyć na  swój  Jubileusz.

Bowil

********************************************************************************************

                                                                   Zarząd Koła PZW Pobiedziska

ma zaszczyt zaprosić członków i sympatyków koła

na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się w dniu 29.01.2012 r. o godz. 15.00

w Ośrodku Kultury przy ul. Kostrzyńska 21.

Prosimy o liczny udział i zaangażowanie!!!

********************************************************************************************

1 luty 2012 r. - Walne Zebranie Koła odbyło się w planowanym terminie i czasie.

Jak co roku, na zebranie przybyło 10% członków. Zebranie zaszczycili: sekretarz UMiG Pani Iwona Tomaszewska-Kujawa, dyr. Biura Zarządu Okręgu Pan Andrzej Kuligowski, radny Pan Krzysztof Krygier.

Swoje sprawozdania z działalności za ubiegły rok złożyli: Bogdan Borowczyk - SSR, Mariusz Szczygielski -Sąd Koleżeński, Adam Szczygielski - skarbnik, Andrzej Maciejewski -prezes, Bogdan Wilczacki - Komisja Rewizyjna. Skarbnik przedstawił preliminarz na rok 2012, prezes koła zapoznał zebranych z planami na rok 2012. Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2011.

Tematami wiodącymi wniosków, między innymi były; zarybienie łowiska Pstrąg: gatunki ryb i ilości, punkty regulaminu łowiska: biwakowanie, czy biwakowanie i łowienie, kilkutygodniowe stawianie campingu i zakaz. Ostatecznie ustalono: zakaz biwakowania, zakaz używania środków pływających do wywozu zestawów, biwakowanie tylko połączone z wędkowaniem. Łowisko zostanie dorybione karasiem srebrnym, tytułem próby. Cena pozwolenia na łowisko zostaje podwyższona, umiarkowanie, w celu pozyskania więcej środków na zarybianie.

Kończąc życzę zarządowi zrealizowania planów, a kolegom wędkarzom przyjemnego odpoczynku na dobrze zarybionym łowisku, sukcesów w zawodach sportowych: pucharów i nagród!

Bowil

GRUDZIEŃ 2012

(…) Dobiega koniec roku, dobiega również czteroletnia kadencja obecnego Zarządu Koła.

Uchwałą Zarządu z dnia 8.11.2012 przyjęto termin Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego

członków Koła na  06 stycznia 2013 r. (niedziela), które odbędzie się w Ośrodku Kultury  przy ul.

Kostrzyńskiej o godz.  14.00 w Pobiedziskach.

UWAGA: Na Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze należy zabrać ze sobą                    

              legitymację z opłaconymi składkami za rok 2012, aby móc głosować –

              bezwarunkowo !!!

Na czas wyborów prawo do głosowania posiada 398 członków. Czy tyle zjawi się na

Walnym? Nie! Nie ma żadnych znaków (…), by tym razem było inaczej. Po cichu liczę, że

jednak, dzięki rozszerzeniu informacji – z plakatowej dotychczas o informacje na str.

Internetowej koła, weźmie w zgromadzeniu zdecydowanie więcej członków.

Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważne jest to wydarzenie dla koła. Wybór nowego

prezesa, składu zarządu i komisji, będzie skutkować na jakość działania przez kolejne cztery lata.

Warto zatem poświęcić czas w te niedzielne popołudnie na bardzo konkretny przyczynek

KU NOWEMU! I zaistnieć ze swoimi nowymi pomysłami w szczytnym dziele zaspokojenia

wyzwań oraz nadziei udanego sportu  wędkarskiego, wędkarstwa dla relaksu i jeszcze wielu,

wielu innych satysfakcji.

            Na koniec życzę owocnych obrad, dobrych wyborów, konstruktywnych uwag

i wniosków. 

 Bowil

*******************************************************************************

WNIOSKI CZŁONKÓW, KTÓRE STAŁY SIĘ UCHWAŁAMI WALNEG ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO - 7.01.2018 r.


1. Opłata za zezwolenie na łowisko  200,-

2. Opłata  za 1 dobę 40,-

3. Opłata za pracę na rzecz koła i łowiska 50,- ( 2 x 25,-)

4. Opłata za zezwolenie miesięczne 150,-

5. Opłata komercyjna na łowisko - sezon 400,- ( nie członków koła)

6. Zakaz całoroczny brodzenia przy metodzie spinningowej

7. Wymiar ochronny szczupaka - powyżej 80 cm wraca do łowiska  

     w/w  wymienione wnioski  zostały przyjęte  większością  głosów

      i niniejszym uzyskują moc uchwały walnego zebrania.

                                                                            Zarząd