Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

ŁOWISKO PSTRĄG

 

 

                                 Kilka zdań o naszym łowisku  "Pstrągu" ...

 

              Dużym nakładem pracy wędkarzy  z koła, teren wokół akwenu został zagospodarowany.  Brzeg optymalnie zagospodarowano pod kątem  usytuowania stanowisk wędkarskich . Udało się ich wykonać około 70.  Skośną miejscami płaszczyznę brzegową zamieniono na tarasy z zejściami typu  schodki, ułożone z elementów betonowych, a stanowiska wzmocniono płytami  „Jumbo”.    Od strony zachodniej z brzegu wybudowano 50 m groblę.  W centralnym punkcie łowiska wyprofilowano plac apelowy  na którym postawiono maszt flagowy.  Koło będąc gospodarzem łowiska regularnie i corocznie zarybia je sporą ilością ryb, aby spełnić oczekiwania członków koła, uatrakcyjnić organizowane imprezy sportowe i ...

Łowisko „Pstrąg” jest typową wodą karpiową,  więc nie do rzadkości  należą okazy karpi powyżej 10 kg. Jest też w łowisku amur, ale uchwałą zarządu koła, zapisem w regulaminie łowiska, jest pod szczególną ochroną. To oznacza, że złowiony cieszy oko, podnosi adrenalinę, jest mierzony i ważony, fotografowany i … trafia na listy rekordów osobistych,  a przede wszystkim wraca  do łowiska … Dodać trzeba, że w łowisku pływają nie tylko karpie i amury.  Ale również medalowe liny, złote karasie, dorodne leszcze, wzdręgi, płocie, oknie i szczupaki.

W 2008 r. zarząd koła w ramach próby asymilacji, dokonał zarybienia łowiska węgorzem w il. 1000 szt. = 5 kg. Nazwa łowiska zobowiązuje. Toteż zarybiano je co roku  pstrągiem  tęczowym w il. 50 – 100 kg.

Łowisko „Pstrąg”, zwane potocznie żwirownią ma ca 7 ha lustra wody, głębokość łowiska jest zróżnicowana i waha się od 0,9 do 4,3 m. Akwen cechuje bujna roślinność podwodna głównie (moczarka kanadyjska), która dla wędkarzy jest utrapieniem, ale dla jej „mieszkańców” zbawieniem…

Z inicjatywy zarządu i Klubu Karpiowego na łowisku „Pstrąg” został nakręcony film pt. „Na szlaku karpiowym” z udziałem red. KARP MAXA, Pana Przemysława Mroczka. Film ma na celu rozpropagować wędkarstwo karpiowe na naszym łowisku, techniki połowu karpi i amurów, jego zasobność i atrakcyjność. Film jest do nabycia w miejscowym sklepie wędkarskim.        

Z tarasu Skansenu Miniatur rozciąga się panorama na łowisko. Warto więc zobaczyć  ten widok i ...

                                                                 Autor strony

                                                                     (bowil)

 

p1010025.jpg
                                           ŁOWISKO KOŁA "PSTRĄG"  - Z LOTU PTAKA

 

 

jw.jpg    3_pstrag.jpg
     

 

 

NA PRZEŁOMIE 2009/10 r. KOMISJA  KOŁA DOKONAŁA ZARYBIENIA ŁOWISKA SPECJALNEGO 

"PSTRĄG" I WÓD PZW BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ ZARZĄDU.

 

TABELA 1.  ZARYBIENIE ZE ŚRODKÓW ZARZADU OKRĘGU PZW POZNAŃ

 

Lp.   ŁOWISKO/AKWEN                GATUNEK RYBY                     ILOŚĆ W Kg 
1.   JEZIORO MAŁE   KARP - KROCZEK 150
2.   ZŁOTNICZKI   KARP - KROCZEK 75
3.   BISKUPICE PRAWE

  KARP - KROCZEK

75
4.   BISKUPICE LEWE   KARP - KROCZEK 100
5.   ŁOWISKO"PSTRĄG"   KARP - KROCZEK 230
    RAZEM 630

 

TABELA 2.  ZARYBIENIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZARZADU KOŁA

 

Lp.  ŁOWISKO/AKWEN               GATUNEK RYBY                   ILOŚĆ W Kg
1.  ŁOWISKO "PSTRĄG"   KARP SELEKT 300
2. J.W.   KARP KROCZEK 200
3. J.W.   LIN  KROCZEK 100
4. J.W.   PŁOĆ 800
RAZEM 1400

 Bowil

                                                                                                                                                            

09.10.2010 r. o godz. 8.00 - W ten dzień i o tej godzinie,  kilku ofiarnych członków zarządu

                                                    przystąpiło do sprzątania brzegów naszego łowiska z nieczystości

 /worki foliowe, opakowania po zanętach, butelki plastykowe  i szklane/.

Udział w pracach miała też spycharko-ładowarka JCB, która wykonała podwyższenia  części

podmokłej grobli.  Konieczne było nawiezienie sporej ilości ziemi i rozplanowanie.

Zasypała również „kacze dołki" na drodze okalającej łowisko.   

Przez trzy godziny zebraliśmy kilka worków odpadów. W ocenie,  na zakończenie prac  na

rzecz koła, łowiska, a przede wszystkim środowiska znalazło się stwierdzenie, że śmieci

jest tym razem mniej, zdecydowanie mniej. Dotyczy to głównie samych stanowisk i terenu

w samej ich bliskości. Należy w tym miejscu wyrazić wszystkim korzystającym z tego łowiska

słowa - „tak trzymać - a będzie coraz piękniej i przyjemnie". Dzięki! 

 ********************************************************************************

REGULAMIN ŁOWISKA „PSTRĄG" I „MAŁA ŻWIROWNIA - 2019 r.

 1. Połów ryb dozwolony tylko na podstawie ważnego pozwolenia i karty  wędkarskiej                                2. Zezwolenie upoważnia do wędkowania na  dwie wędki z brzegu                                                            3. Wędkujący zobowiązani są do posiadania wagi i miary                                                                              4. Spinningowanie dozwolone jest od 1 maja do 31 gridnia                                                                          5. Zakaz spinningowania młodzieży do lat 16                                                                                                6. Obowiązuje całkowity zakaz brodzenia jak i kąpieli                                                                             7.Wędkarze i osoby przebywające na  łowisku zobowzani są do utrzymania porządku na jak i wokół      niego                                                                                                                                                             8. Bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci                                                                                           9.Całkowity zakaz korzystania ze środków pływających: łódki, materace, pontony itp.                 10.Dopuszcza się używania zdalnie sterowanych łódek  zanętowych                                                   11.Zezwala się na palenie ognisk na własną odpowiedzialność tylko i wyłącznie w miejscach do tego      przeznaczonych                                                                                                                                     12.Na  drogach wokół łowiska obowiązuje ograniczenie do 20 km/h                                                         13.Wszystkie pojazdy mechaniczne należy bezwzględne parkować w miejscach wytyczonych, a  w przypadku ich braku min. 10m od lnii brzegowej                                                                                     14. Bezwzględnie należy  opuścić stanowiska w  dniach organizowania  zawodów wędkarskich         15.Stanowiska nr 6 i 38 są stanowiskami wydzielonymi dla osób niepełnosprawnych z widoczną dysfunkcją rychową                                                                                                                                                        16. Na łowisku obowiązują dodatkowe ograniczenia co do limitów złowionych ryb:                                         - waga wszystkich złowionych ryb nie może przekroczyć łącznie 5 kg                                                             - zakaz zabierania jesiotra i amura                                                                                                                   - KARP - wymiar ochronny do 35 cm, limit połowu 2 szt. Na dobę                                                                     - LIN - wymiar ochronny  do 30 cm, limit połowu 3 szt. Na dobę                                                                       - SZCZUPAK - wymiar ochronny do 50 cm i powyżej 80 cm, limit połowu 2 szt.                                                 - SUM - brak limitu i wym. Ochronnego, złowioną sztukę należy zabrać z łowiska                                    17.  Zezwolenie  wraz kartą wędkarską należy okazywać do kontroli członkom Zarządu Koła, PSR, SSR ORAZ  INNYM ORGANOM UPRAW. DO KONTROL                                                                                           18.  Pozostałe zasady połowu ryb określa Ustawa o Rybactwie Śródlądowym wraz przepisami  wykonawczymi oraz  Regulaminem APR  PZW                                                                                             19. Naruszenie zasad wędkowania , powyższego regulaminu i RAPR spowoduje natychmiastowe         cofnięcie zezwolenia  bez prawa zwrotu kosztów i odszkodowania.                                                                             

            WIDZISZ  POŻAR  - ALARMUJ!!!      WIDZISZ  KŁUSOWNIKA  ALARMUJ!!!                                          TEL. ALARMOWY - 112,    POLICJA - 61 841 30 40,    PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA - 508 101 506

*********************************************************************************

ZESTAWIENIE GATUNKOWE I  ILOŚCIOWE ZARYBIENIA  -

ŁOWISKA  „PSTRĄG" - 2019 r.                                               

LP. GATUNEK ILOŚĆ W KG UWAGA
1. LESZCZ 45  
2. KARP 1620  
3. PŁOĆ 610  
4. SANDACZ 16  
5. KARAŚ  - ZŁOTY 1700  
6. KARP  Z   PULI  OKRĘGU 0 DĄBRÓWKA
7. OKOŃ 77  
8. LIN 1138  
9. SZCZUPAK 171  
  RAZEM 5 377 KG = 47 494,50

 

 

 

 

 

 

 

Śr. 1kg = 8,83 zł                                                                        

Zarząd koła