Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

Zarejestruj się

Regulamin cyklu zawodów "Wędkarz Roku"

Regulamin cyklu zawodów „Wędkarz Roku"
w kole PZW nr 25 Polkowice Miasto okręg Legnica w kategoriach

„Młodzież i „Senior"

1.        Termin cyklu zawodów: od 1 marca do 31 listopada według przyjętego harmonogramu zawodów na dany rok

2.        Celem zawodów jest propagowanie sportu i etyki  wędkarskiej oraz angażowanie członków Koła w prace społeczne i działalność statutową  Związku

3.        Klasyfikacja „Wędkarz Roku" stanowi podsumowanie startów wędkarzy:

a/        w kategorii „Senior" w 7 zawodach w rocznym cyklu tj. 3 spławikowych, 2 feederowych (gruntowych), 2 spinningowych,

b/       w kategorii Młodzież  w 5 zawodach spławikowych w całorocznym cyklu rywalizacji.  

4.        W rywalizacji  mogą uczestniczyć wszyscy członkowie koła, którzy wykupili składki za bieżący rok

5.        Zasady punktacji:

a/ każdy cykl zawodów liczony jest osobno, według tzw. punktacji dodatniej,

b/ miejsca przyznawane są w zależności od:  wagi złowionych ryb dla zawodów spławikowych  i feederowych (gruntowych) bądź  ogólnej sumy punktów zdobytych w zawodach spinningowych,

c/ miejsca przyznawane są tylko dla zawodników, którzy złowili rybę w zawodach. Punktację przedstawia poniższa tabela :  

Kategoria „Senior" Kategoria „Młodzież"
Miejsce Zdobyte punkty Miejsce Zdobyte punkty
1 100 1 50
2 90 2 40
3 80 3 30
4 70 4 20
5 65 5 15
6 60 6 14
7 55 7 13
8 50 8 12
9 45 9 11
10 40 10 10
11 38  
12 36
13 34
14 32
15 30
16 29
17 28
18 27
19 26
20 25
21 24
22 23
23 22
24 21
25 20

d/ w przypadku równej wagi ryb zawodnicy otrzymują miejsce ex-aequo,

e/ zawodnicy, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują 15 punktów za udział w zawodach w kategorii „Senior" oraz 5 punktów za udział w zawodach w kategorii „Młodzież",

f/ za nieobecność na zawodach punktów nie przyznaje się.   Przykład 1: W zawodach udział zgłosiło 16 zawodników w kategorii „Senior",  udział wzięło 15 zawodników, 10 złowiło rybę, 5 nie.   Tabela wyników:

Lp. Imię i nazwisko Waga złowionych ryb (kg) Zdobyte miejsce Zdobyte punkty
1   4,0 1 100
2   3,8 2 90
3   3,0 3 80
4   2,8 4 70
5   2,75 5 65
6   2,74 6 60
7   2,3 7 55
8   2,2 8 50
9   1,5 9 45
10   0,7 10 40
11   0,0 - 15
12   0,0 - 15
13   0,0 - 15
14   0,0 - 15
15   0,0 - 15
16   - - -

6.        Wynik końcowy stanowi:

a/  w Kategorii „Senior" suma najlepszych wyników osiągniętych przez zawodnika w 6 spośród 7 zorganizowanych zawodów, przy czym odrzucony zostanie najsłabszy wynik zawodów w kategorii spławikowej',

b/ w Kategorii „Młodzież" suma najlepszych wyników osiągniętych przez zawodnika w 5 zorganizowanych zawodów w kategorii spławikowej.

c/ w przypadku zdobycia jednakowej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o wyższym miejscu decyduje w następującej kolejności:    - ilość startów w zawodach,    - waga złowionej ryby,    - zajęte miejsca w zawodach spinningowych (tylko w kategorii „Senior").  

7.        Aktualny ranking współzawodnictwa, prowadzony na podstawie protokołów z zawodów będzie publikowany na bieżąco na stronie internetowej Koła w zakładce „Wędkarz Roku", zgodnie z tabelą :
nr 1 dla kategorii „Senior" oraz tabelą nr 2 dla kategorii „Młodzież" 

8.        Wędkarz, który zajął pierwsze miejsce w rocznym współzawodnictwie otrzymuje tytuł "Wędkarza Roku" w danym sezonie wędkarskim, statuetkę z imienną dedykacją oraz nagrodę w postaci opłacenia składek wędkarskich na następny sezon wędkarski, na Okręg Legnicki w Kole Polkowice Miasto 

9.        Wędkarze, którzy zajęli miejsca 2 i 3 otrzymują dyplomy i nagrody pocieszenia.  

10.     Na wszystkich zawodach z cyklu Wędkarz Roku, obowiązuje regulamin ustalony przez organizatora,   regulamin Kapitanatu Sportowego, oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.  

11.     Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbywa się na corocznym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Koła.